Kur’an ve Tarihsellik Üzerine

Kur’an ve Tarihsellik Üzerine Mustafa Öztürk Ankara Okulu Yayınları Tarihselcilik, “Kur’an’ın söylediği her şey sadece nüzul dönemindeki muhataplar içindir, demek değil, tam tersine o gün müşriklere hitap eden ayetlerin muhatabı bugün pekâlâ müminler olabilir” demeyi de gerektiren bir okuma, anlama ve yorumlama biçimidir. Günümüz insanına hangi ayetin ne söylediği veya Devamı…