Irak Erbil Yöresi Mezar Kültürü

Irak Erbil Yöresi Mezar Kültürü Naznaz Bahjat Tawfeq Berikan Yayınları Naznaz Bahjat Tawfeq, 1983 yılında Irak’ın Erbil şehrinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erbil’de tamamladı. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Erbil’e bağlı Köysancak ilçesinde Koya Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2009 yılında, Selahaddin Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Devamı…

Yörük Kültürü ve Zanaatları

Yörük Kültürü ve Zanaatları Devrim Ertürk Çizgi Kitabevi Yayınları Türkiye’de Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri adlı kitap çalışmasından sonra bir nevi devamı/tamamlayıcısı niteliğinde olan bu kitapta devecilik kültürünün kaybolmamasını, belki de kültürel bir miras olarak kalıcı hale gelip devam etmesini sağlayacak olan geleneksel devecilik kültürünün el zanaatları incelenip ele alınmaya Devamı…

Liderlik, Örgüt Kültürü ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları

Liderlik, Örgüt Kültürü ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Alpaslan Doğan Patriot Yayınları Örgütlerin hedeflerine ulaşmalarından en önemli belirleyici faktörlerin başında liderlik, örgüt kültürü ve çalışan davranışları olduğu muhakkaktır. Liderlik bir örgüt için, işletim sistemi gibidir. Örgütün kaderi adeta liderinin ellerinden yazılmaktadır. Şüphesiz bu yazı, parlak olabileceği gibi kara bir talih Devamı…

Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü

Antik Dönem Hindistan Tarihi ve Kültürü Yalçın Kayalı Çizgi Kitabevi Yayınları Antik Hindistan tarihi ile ilgili en büyük eksik, siyasi ve kültürel tarihin izlerini taşıyan kesin bir kronolojik sıralamanın yapılamamasıdır. Siyasi olayların tarihlendirilmesinde yol gösterici olan edebi eserlerin oluşturulma tarihleri de tam olarak bilinememekte ve yalnızca yaklaşık olarak saptanmış bazı Devamı…

Osmanlı’da Seyahat Kültürü Kervansaraylar

Osmanlı’da Seyahat Kültürü Kervansaraylar Murat Özer Pınar Yayınları Kervansaraylar, askeri ve ekonomik faaliyetlerle kültürel alanın kesiştiği mekanlar olması bakımından önem arz eder. Ticari bir kaygıyla inşa edilmiş bu yapıların, savaş dönemlerinde korunaklı karargahlara dönüştürülebilmesi de, kervansaray inşasına hız kazandırmış ve sayılarının hızla artmasına sebep olmuştur. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Devamı…

Esir Şehrin Mutfak Kültürü

Esir Şehrin Mutfak Kültürü Aylin Doğan Libra Yayınları 1. Dünya Savaşı sonunda esir düşmüş bir şehrin mutfağını ve yeme içme kültürünü ortaya koyan bu çalışma, İstanbul’un İtilaf Kuvvetleri’nce işgal edilmesinin 100. yılına aylar kala okurlarıyla buluşuyor. Mütareke Dönemi’nde İstanbul’un iaşesinden işgal zamanında İstanbul halkının yokluklarla mutfakta nasıl mücadele edip çözümler Devamı…

Medya ve Korku Kültürü

Medya ve Korku Kültürü Aslı Yurdigül Cinius Yayınları Korku, başlangıcından bu yana insanın hayatta kalmasının temel nedenlerinden biridir. Bu nedenle de geçmişten bugüne insanın bir parçası olarak onunla birlikte var olmuş ve gelişmiştir. Ancak günümüz modern toplumunda korku, bireysel bir sorun olmaktan çıkarak tüm toplumu sarmalayan “korku kültürü”ne dönüşmüştür. Bu Devamı…

Osmanlı’da Kitap Kültürü ve Batı Dünyası

Osmanlı’da Kitap Kültürü ve Batı Dünyası Engin Cihad Tekin Hiperlink Yayınları Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren yabancıların ilgisini çekmiştir. Özellikle 1453 yılında İstanbul’un fethi, Batılıların Osmanlı’ya ilgisini daha da arttırmıştır. Bu ilgi sonucu Osmanlı topraklarını ziyaret eden farklı statülerdeki kişiler, Osmanlı’yı toplumsal, siyasal, ekonomik, ticari, bilimsel, mimari vb. birçok alanda gözlemlemiş Devamı…

Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı

Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı Giambattista Toderini Yeditepe Yayınevi Toderini hem Avrupa’da yazılmış Türk tarihi, edebiyatı ve kültürüne ait kitapları elde etmiş hem de İstanbul’da kitapçılarda/sahaflarda bulduğu Farsça, Arapça el yazmalarını, İstanbul’da basılmış Türkçe eserleri satın almış ve onları incelemiştir. Ayrıca yazarın İstanbul’daki kütüphanelerde de çalıştığı eserdeki ifadelerinden anlaşılmaktadır. Yazarı Devamı…