Kültürel Antropoloji

Kültürel Antropoloji Robert H. Lavenda Doğu Batı Yayınları Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Schultz’un on iki bölüm ve bir ekten oluşan Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar adlı bu kitabında; kültür, insanın anlam yaratma süreci, dil, din, mit, ritüel ve akrabalık gibi kavramlar tarihsel-toplumsal bağlamlarıyla ve Devamı…

Kültürel İstihbarat

Kültürel İstihbarat Yusuf Özer Karakum Yayınevi Günümüzdeki çatışma ortamları bir önceki yüzyıla oranla daha karmaşık ve daha değişken bir durumdadır. Devletlerin yanı sıra asimetrik tehdit olarak görülen devlet dışı aktörlerin de sahaya inmesiyle durum daha da karmaşıklaşmış, savaş ve barış hali ayırt edilemez olmuştur. Bununla birlikte mücadele yöntemlerinde de önemli Devamı…

Sosyal ve Kültürel Hayatta – Bolu Halkevi

Sosyal ve Kültürel Hayatta – Bolu Halkevi Fatih Özçelik İdeal Kültür Yayıncılık Genç Cumhuriyetin en önemli kültür kurumlarından olan Halkevlerininamacı çalışmalarıyla halkın bilgi ve kültür seviyesini yükseltmekti.Resmen açılış tarihi olarak kabul edilen 19 Şubat 1932’den itibarenHalkevleri kısa sürede yurdun büyük bölümüne yayıldı. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Devamı…

Kültürel Sıkışma Toplumsal Dışlanma

Kültürel Sıkışma Toplumsal Dışlanma Tufan Bozkurt El Yayınları Bu kitabın konusu, teorik çerçevesi ve kavramsal çatısı, kapitalist sömürüyle çok yakından bağlantılı ve bu zemin üzerinde çeşitlenerek daha çok Avrupa’ya doğru yaşanan kitlesel göç, göçmen, mülteci akını ve kimlik politikaları üzerinedir. İki ana kısım ve yedi bölümden oluşmaktadır. Bütün çıplaklığıyla ortada Devamı…

Çankırı’nın Tarihi ve Kültürel Mirası

Çankırı’nın Tarihi ve Kültürel Mirası Uğur Demirbağ İdeal Kültür Yayıncılık Bir bölgenin, şehrin yapılarının bütünü ile incelenmesi, kayıt altına alınması devrine olduğu kadar, geleceğe de ışık tutar. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Çankırı, ülkemizin önde gelen eski ve zengin kültürel mirasının üzerinde yer almaktadır. Çankırı’nın Tarihi ve Devamı…

Çirkinliğin Kültürel Tarihi

Çirkinliğin Kültürel Tarihi Gretchen E. Henderson Sel Yayıncılık Çirkinlik son yıllarda televizyon programlarından oyuncaklara edebiyattan müziğe pek çok alanda, belki güzellikten bile çok ilgi görüyor. Gretchen E. Henderson’ın sözleriyle: “Filozofları meşgul edip öfkelendiren, insanlık haliyle ve içinde yaşayıp etkileşimde bulunduğumuz dünyayla ilgili sorunları çetrefilleştiren çirkinlik, uzun zamandır estetiğe ve zevklere Devamı…