Kitabü’l-Harac / İslam Klasikleri 12

Kitabü’l-Harac / İslam Klasikleri 12 Yahya B. Adem Ankara Okulu Yayınları Ankara Okulu Yayınları “İslam Klasikleri” kapsamında yayımlanan serinin on ikinci kitabı olarak, o dönemin ekonomik yapılanmasını anlatan bir klasik ile daha karşınızdayız. Kitap, Hz. Peygamber döneminden itibaren ilk iki asır süresince ekonomi merkezli idari uygulamaları anlatmaktadır. Eser, aynı zamanda Devamı…

Dilin Afetleri – Kitabu Afati’l – Lisan

Dilin Afetleri – Kitabu Afati’l – Lisan İmam Gazali Ravza Yayınları Dil, Allah’ın en büyük nimetlerinden ve hayrete bırakan sanatının inceliklerindedir. Dilin itaati de isyanı da çok büyük neticeler doğurur. Zira iman da küfür de ancak dilin şehadeti ile bilinir. İman itaatin, küfür ise isyanın son noktasıdır. Kim diline sahip Devamı…

Kitabu’t-Tefekkür

Kitabu’t-Tefekkür Şair’ül İslam Yunus Kokan Tilki Kitap Ey insan!Hangi şiir var ki şâirsiz olsun?Hangi eser var ki müessirsiz olsun?Hangi sanat var ki sanatkârsız olsun?Hangi kitap var ki müellifsiz olsun? Öyle de Şiir-i mûcize-i benî Adem`in, Son derece sanatlı yaratılan, ‘insan` denen bu eserin, İlim ve hikmetle yazılan beşerin; yaratıcısız, müessirsiz, Devamı…

Kitabu’z Zühd

Kitabu’z Zühd El-Mu’afa B. İmran El-Mevsıli Ensar Neşriyat Hadîsler, Müslüman hayatının bir parçası olarak görülen dünyaya karşı bakışın (zühdün) belirlenmesinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Dolayısıyla dünyaya karşı bakışın, hadîslerde nasıl yer aldığı hususu dinî hayatın şekillenmesi bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu tür hadîsleri ihtiva eden ve hadîs külliyatı Devamı…