Kısaltılmış Milletlerin Zenginliği

Kısaltılmış Milletlerin Zenginliği Eamonn Butler Liberte Yayınları Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği adlı eseri, yazılmış en önemli  kitaplardan biridir. Smith bu eserde iktisadî uzmanlaşma ve  işbirliğinin hayat standardını yükseltmede kilit rol oynadığını  kabul etmiştir. Alışveriş, ticaret ve kamu politikaları konusundaki  eski düşünce yöntemlerini paramparça etmiş ve yeni bir çalışma  alanına öncülük etmiştir: iktisat.  Buna rağmen onun Devamı…