İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler

İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler Kemal Göz Fecr Yayınları Temel hak ve hürriyetlerin ahlâkî ve hukukî gücü günümüz toplumlarında, gözlenebilen önemli bir gerçekliktir. Bu değerler, günümüzde, insanlık onurunu koruma hususunda bütün kültürlerde ortak talepler olarak görülür. İslâm’ın ortaya koyduğu ve insanlara hasrettiği bu hak ve hürriyetler yıllardır kullanılırken, günümüz dünyasının Devamı…

Eyyübiler – Haçlılar Karşısında İslam’ın Sağlam Bir Kalesi

Eyyübiler – Haçlılar Karşısında İslam’ın Sağlam Bir Kalesi Bedrettin Basuğuy Siyer Yayınları Eyyubi Devleti, XII. Yüzyılın son çeyreğinden XIII. Yüzyılın ortasına kadar Mısır, Suriye, Filistin, Ürdün, Lübnan, el-Cezire’nin önemli bir bölümü ve Yemen’de hüküm süren büyük bir devlettir. Frenklerin İslâm dünyasını tehdit ettiği bir dönemde kurulan Eyyubi Devletinin hakimiyeti altında Devamı…

“Ey Oğul” Hüccetü’l İslam

“Ey Oğul” Hüccetü’l İslam İmam Gazali Akif Yayınları Hak ve Hakikat Yolcusu! İki kapılı handan farksız olan bu geçici alemde bir konuk olarak bulunmuş olduğunu ve nefeslerinin dahi sayılı olduğunu sakın aklından çıkarma. Dünyaya gelişindeki hikmet nedir ve kötü aleminden bekaya uzanan yolculuğunda vazifelerin nedir? İnsanoğlu ne yapmalı nasıl hareket Devamı…

İslam Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri

İslam Coğrafyacılarına Gore Türkler ve Türk Ülkeleri Ramazan Şeşen Bilge Kültür Sanat Bu kitapta İslâm coğrafyacılarına göre Ortaçağ’da 900-1300 yılları arasında mevcut olan 150 kadar Türk boyundan, aşiretinden, bunların yurtlarından, şehirlerinden, geleneklerinden, yaşayışlarından söz edilir. Görüleceği üzere Türkler Ortaçağ’da en geniş sahaya yayılan en çok devlet kuran milletlerdendir. 0

İslam Akaidi

İslam Akaidi Cağfer Karadaş Ay Yayıncılık İnsan, gövde ve ruhtan yaratılmış bir varlıktır. Nasıl ki insan bedeninin hayatiyetini sürdürmesi için yemeye içmeye ihtiyacı var ise, ruh sağlığı ve iç huzuru için de tinsel gıdaya ihtiyacı vardır. Bu tinsel gıda inançtır. İnancın sağlam temellere oturması son aşama önemlidir. Prof. Dr. Cağışık Devamı…

Türk – İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi

Türk – İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi Kolektif Bilimsel nitelikli Kitaplar Göç siyasal, yönetimsel, ekonomik ve toplumsal boyutları ile insan yaşamının tamamını kapsayan başlı başına bir toplumsallaşma modelidir. Dahası göç, mekânsal değişimi yansıtsa bile dün, bugün ve gelecek ilişkisini inşa eden bir faktördür. Türkiye’nin kendi tarihsel birikimine baktığımızda, Ortadoğu, Devamı…

Bir İslam Şehri: İstanbul

Bir İslam Şehri: İstanbul Akif Çarkçı Beyan Yayınları İstanbul’a bakış açımızı değiştirmek mecburiyetindeyiz. İstanbul’a şehirciliğin dar çerçevesinden, yönetim biliminin kısır penceresinden, kamu yönetiminin resmi ve soğuk çerçevesinden, mimarlık biliminin kısıtlı perspektifinden kurtularak, İstanbul’a bir mahalli, yerel sorun olarak değil de daha geniş bir perspektiften, bir uygarlık meselesi ve daha yüksek Devamı…

İslam Çupi Sözleri

Sayfamızda İslam Çupi Sözleri yer almaktadır. Yeni İslam Çupi Sözleri Kısa, İslam Çupi Sözleri feysbuk, İslam Çupi Sözleri twitter Fenerbahçe büyükIüğü ne şampiyonIuk büyükIüğü ne kupa büyükIüğüdür. Onun büyükIüğü başka bir büyükIüktür işte, adı konamaz. Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu Devamı…