Mecazi Pencereler – Modern İran Edebiyatından Barış Şiirleri Antolojisi

Mecazi Pencereler – Modern İran Edebiyatından Barış Şiirleri Antolojisi Mehmet Akif Koç Demavend Yayınları Dünyanın anlamının dünyadan başka yerde olmadığını, savaşın her şeyin babası ve kralı olduğunu, kimilerini tanrı, kimilerini insan yaptığını savunan Herakleitos haklı mıydı? Yoksa, insa­nın dünyadan başka yurdu olmadığını, kendisine sunulan yaşa­mı en mutlu biçimde değerlendirebilmesi için, Devamı…

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi Ersin Müezzinoğlu İmaj Yayıncılık İran azerbaycanı Tedkik Raporu 92 sayfalık Osmanlıca metindir. Türkiye Cumhuriyeti Erkanıharbiyeiumumiye Riyaseti İstihbarat Şubesi tarafından 1927 yılında ankara’da Erkanıharbiyeiumumiye Matbaasında bastırılmıştır. İstihbarat Şubesi tarafından “mahrem ve hizmete mahsus” ibaresiyle yayınlanmıştır. Kitabın mahiyeti itibariyle gizli olması nedeniyle kitapta yazarından söz Devamı…

Eski İran Tarihi

Eski İran Tarihi Ekrem Memiş Ekin Basım Yayın – Akademik Kitaplar Bilindiği üzere, dünyanın en eski medeniyetleri Eski Yakın Doğu’da ortaya çıkmıştır. Mezopotamya, Mısır ve Anadolu medeniyetleri, ilk aklımıza gelenler arasındadır. Fakat her nedense, Eski İran Medeniyeti biraz daha arka plana atılmış gibi görünmektedir. Halbuki İran coğrafyasında Elam kabileleri başta Devamı…

İran’da Devlet, Din ve Devrim

İran’da Devlet, Din ve Devrim Behrooz Moazami İletişim Yayınevi İran’ın son iki yüz yıllık siyasi tarihini analitik bir çerçeve içinde anlatan bir kitap. 18. yüzyıl sonunda Kacar hanedanı döneminde merkezî bürokratik devletin tesisinden… 20. yüzyıl başında meşrutiyet devriminin başarısızlığa uğramasına ve bu zemin üzerinde Pehlevi  hanedanının iktidarına… Bölgesel dengelerde ve Devamı…

İran Öyküleri

İran Öyküleri Kolektif Erdem Yayınları İran’la geçmişten gelen siyasi, sosyal dolayısıyla toplumsal rekabet edebi sahada da geçerli midir? Bu sorunun en doğru cevabını edebiyat ürünlerinde bulabiliriz. Bu minvalde yakın zamanda çevirmen Zeynep Özel’in, hem çok yakın hem çok uzak kaldığımız komşumuz İran’dan Erdem Yayınları için hazırladığı öykü seçkisine bakmak isteyebilirsiniz. Seçkinin Devamı…

İran Seyahatnamesi

İran Seyahatnamesi Ebu Dülef Kronik Kitap 10. yüzyıl İran coğrafyasına masalsı bir seyahat… Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Osmanlı ve İran’da İşrak Felsefesi

Osmanlı ve İran’da İşrak Felsefesi M. Nesim Doru Divan Kitap Bu bereketli toprakların insanları hep aynı gayeye matuf, yüzünü ışığa, nura ve kutsala çevirmiştir. Mardin’den Haleb’e, Bağdat’tan İsfahan’a ve Istanbul’dan Kurtuba’ya kadar bu coğrafyada ortaya çıkan tüm düşünce birikimi, Nuru’l-Envâr’ın lütfu, ihsanı ve inayetiyle olmaktadır. Nasıl ki varlık aleminin lüzûmât Devamı…

Sınır Kurguları: İran Ulusunun Şekillenmesi (1804/1946)

Sınır Kurguları: İran Ulusunun Şekillenmesi (1804/1946) Firoozeh Kashani-Sabet İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Modern bir ideoloji olarak milliyetçiliğin doğuşu; ulus devletlerin, ulusal kimliklerin ve sınırların kurgulanmasını beraberinde getirdi. İç içe geçen bu kurgular, birbirini zorunlu kılıyor ve birlikte kitleleri yeniden biçimlendiriyor. İşte buradan hareketle, Sınır Kurguları: İran Ulusunun Şekillenmesi (1804-1946), İran Devamı…

İran’da Türk Kimliği

İran’da Türk Kimliği Metin Erendor Kamer Yayınları İran Türkleri Orta Asya’dan göç eden Oğuzlardır. Bu Türk boyları İslam ülkelerine yayılmış, kurduğu devlet ve beyliklerle bu ülkelerin kaderini çizmiş ve tarihinde çok belirgin bir rol oynamıştır. Türklerin İran’daki varlıkları miladi başlarına kadar uzanmaktadır. İslam´dan önce Türklerin İran´a girişleri ilk defa M.S. Devamı…