İman Abidesi Bir Şair Mehmet Akif Ersoy

İman Abidesi Bir Şair Mehmet Akif Ersoy İbrahim Dağılma Mütercim Yayınları Hayat vardır, bir karanlık içinde belirsiz şekilde yaşanıp bitmiştir. Zamanın üzerine örttüğü unutkanlıkla bırakın anılmayı ismi bile hatırlanmaz olmuştur. Hayat vardır, karanlıklarda bir ışık misali ışımış ve insanlara yollarını bulmalarında Öncü olmuştur. Böylesi hayatları ne zaman unutturabilmiştir, ne de Devamı…

İman ve Aksiyon Sahibi İdeal Gençlik

İman ve Aksiyon Sahibi İdeal Gençlik M. Mustafa Uzun Ravza Yayınları Onlar rablerine inanmış gençlerdi biz de onların hidayetlerini artıtrdır. Kehf 13 Hz. Ali (r.a.) İslam’ı kabul ettiğinde henüz 8 yaşında idi. Abdullah ibn Ömer iman ile şereflendiği zaman 10 yaşı civarlarındaydı. Zeyd bin Harise (r.a.) Allah Resulünü tasdik eden Devamı…

Kur’an-ı Kerim’e Göre Hz. İbrahim Örneğinde Akıl ve İman

Kur’an-ı Kerim’e Göre Hz. İbrahim Örneğinde Akıl ve İman İhsan Uçar Nobel Bilimsel Eserler Hz. İbrahim Kur’an’da Ulü’l-azm peygamberler arasında yer almaktadır. Ulü’l-Azm peygamberlerden diğerleri, Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Nuh’tur. Örneğin bu listede peygamberlerin ilki Hz. Adem yer almaz. Çünkü o kendisine verilen emir, daha doğrusu Devamı…

İslam, İman, İhsan, İnsan

İslam, İman, İhsan, İnsan Cemalnur Sargut Nefes Yayıncılık Hz. Ömer’den naklen ifade edilir ki Resülullah (s.a.s) ashabıyla sohbet ederken birisi çıkageldi ve Peygamber’in dizinin dibine oturarak sorular sormaya başladı: “Ya Muhammed! Bana İslam’ı anlat.” Nebi (s.a.s) dedi ki: “Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şahadet edip namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Devamı…

Kader Sorunu Mu? Kadere İman Mı? 2

Kader Sorunu Mu? Kadere İman Mı? 2 Muhammet Yazıcı Kayıhan Yayınları İslam inancında kaderin bir “inanç esası” olmadığını iddia edenler Kaderin Emevîler tarafından bazı hadisler “uydurularak” amentüye sokulduğunu, çünkü Kur’an’da kaderin iman ile ilişkilendirilmediği, sadece bir “ölçü” anlamını taşıdığını, bundan dolayı da kaderin bir “iman esası” değil bir “sorun” olduğunu Devamı…