Muhasebe Verilerinin Değer İlişkisi

Muhasebe Verilerinin Değer İlişkisi Melik Ertuğrul Nobel Bilimsel Eserler Muhasebe verilerinin hisse senetleri üzerindeki etkileri ve açıklayıcılığı, değer ilişkisi olarak adlandırılmaktadır. Özellikle 1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren sıklıkla irdelenen bir konu olan değer ilişkisi, sermaye bazlı muhasebe kalitesi araştırmalarının temel odak noktalarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kitap, MİST Devamı…

Türk Sinemasının Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkisi

Türk Sinemasının Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkisi Ufuk Uğur Hiperlink Yayınları Geçmişten günümüze kadar olan süreçte insanoğlu doğası gereği sürekli güçlü olanın gücünü, kendi haklarına saygı gösterilmesi için sınırlandırmak istemiştir. Ortaçağda kentler ortaya çıkmış, kentte oluşan burjuvazi kesim feodallere karşı haklarını korumak için ortak hareket etmişlerdir. Bu dönemde sivil toplum Devamı…

Sarıkeçili Yörükler’in Kültür-Çevre İlişkisi İçerisinde Geleneksel Ekolojik Bilgilerinin Araştırılması

Sarıkeçili Yörükler’in Kültür-Çevre İlişkisi İçerisinde Geleneksel Ekolojik Bilgilerinin Araştırılması Ferhat Büyükşahin Hiperlink Yayınları Zordur Torosların içinde kara çadırda yaşamak, Yörük olmak. Yerleşiklerin, yörüklere yaşama hakkını bile çok gördüğü topraklarda hayvancılık yapmak. Devletin şefkati, desteği olmadan hayatta kalmak. Keçi beslemenin bile yasak olduğu dağlarda ekonomik zorunluluklar ile yaşam mücadelesi vermek. Uçsuz Devamı…

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi T. Gökhan Özçelik Ekin Basım Yayın – Akademik Kitaplar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Soğuk Savaş Döneminde Algı Yönetimi ve Haber – Propaganda İlişkisi

Soğuk Savaş Döneminde Algı Yönetimi ve Haber – Propaganda İlişkisi Dilhan Apak Kriter Yayınları Ülkelerin iç ve dış politika hedeflerine uygun bir haber dilinin benimsenmesi, iktidarların toplumu istenilen hedefe doğru yönlendirmesi açısından analize değer bir durumdur. Özellikle de ülkelerin dış politika stratejilerini uygulama ve topluma benimsetme sürecinde basının ciddi görevler Devamı…

Milli Mücadele Döneminde Devlet – Toplum İlişkisi ve Çeteciliğin Niteliği Üzerine Notlar

Milli Mücadele Döneminde Devlet – Toplum İlişkisi ve Çeteciliğin Niteliği Üzerine Notlar Ali Ulvi Özdemir Akıl Fikir Yayınları Balkanların kaybı Osmanlı İmparatorluğu’nun en gelişmiş yörelerinin de kaybıdır. Bu sadece bir toprak kaybı ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun küçülmesi değildir. Bir anlamda Balkanların kaybı Osmanlı İmparatorluğu’nu ekonomik ve sosyal bakımdan çok daha Devamı…

Türkiye’de Din Politikaları ve Din – Siyaset İlişkisi

Türkiye’de Din Politikaları ve Din – Siyaset İlişkisi Sinan Ateş Ötüken Neşriyat Elinizdeki bu çalışma Osmanlı klasik dönemi din uygulamalarından Tanzimat dönemine, oradan da Cumhuriyet döneminde din-siyaset münasebetlerine bir göz atarak asıl vurguyu 1946 yılından 1960 darbesine kadar geçen süreçte ortaya çıkan laiklik tartışmaları ile bunu ortaya çıkaran din-siyaset münasebetlerini Devamı…

Gelenek ve Kimlik İlişkisi

Gelenek ve Kimlik İlişkisi Serdar Uğurlu Kriter Yayınları İnsanoğlunun XVIII. asrı idrak etmesi ile birlikte, geleneğin dünyasından ve onun yönlendirici otoritesinden kopartılarak veya kurtarılarak özgür bir dünyaya çekildiğinden bahsedilir ki bu dünyanın adı günümüzde “modern dünya” olarak nitelenmektedir. Bu manada modern dönemin başlaması ile geleneksel dönem sona erdirilmiş; son üç Devamı…