Emniyet Teşkilatı’nda İletişim Algısı ve Halkla İlişkiler Çalışmalarına Yansıması

Emniyet Teşkilatı’nda İletişim Algısı ve Halkla İlişkiler Çalışmalarına Yansıması Atalay Bahar Beta Yayınevi Osmanlı İmparatorluğu’nda başlangıçta Askeri Teşkilat içerisindeki çeşitli birimlerce yerine getirilen polisiye görevler, 1845 yılından itibaren yeni kurulan Emniyet Teşkilatı tarafından gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, Emniyet Teşkilatı’nın sorumlulukları, fonksiyonları, faaliyet alanı belirlenerek, uluslararası kuruluşlarla iletişimi geliştirilmiştir. 1980 Devamı…

Halkla İlişkiler İdeali

Halkla İlişkiler İdeali Ebru Özgen Pozitif Yayınları Bugün için halkla ilişkilerin herkese göre farklı bir tanımı olsa da esas olan iletişimi yönetme gücüdür. Halkla ilişkiler bu gücü, etik ve sosyal sorumluluk prensibinden alır. Oyuna dahil olan herkesin kazandığı bir olasılık her zaman vardır. Bizim halkla ilişkiler idealimiz, toplumsal perspektiften bakarak Devamı…

Halkla İlişkiler Perspektifinden Sivil Toplum

Halkla İlişkiler Perspektifinden Sivil Toplum Emel Karayel Bilbil Pales Yayıncılık Halkla ilişkiler perspektifinden sivil toplumu değerlendirirken, STK’ların doğuşu, yapısı, oluşumu, tarihçesi, bu kapsamda diğer bazı ülkelerde ve Türkiye’deki gelişimi, son derece önem taşıyan konulardır. Bu sebeple kitap çalışmamızın ilk bölümlerini yoğunluklu olarak sivil toplum kavramı, dünyada ve Türkiye’de sivil toplumun Devamı…

Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler Teorileri Tayyar Arı Alfa Aktüel Yayınları Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Kenan Demirci Ütopya Yayınevi Elinizdeki kitap günümüzün en çok kullanılan ama gerçekte fazla bilinmeyen kavramlarından biri olan halkla ilişkileri anlamaya odaklanıyor. 1900’lü yılların başından itibaren dünya tarihinde etkin bir rol oynamaya başlayan halkla ilişkiler kavramının günümüze kadar geçirdiği dönüşüm ve temel evrelerin ortaya konulması bu nedenle kitabın temel Devamı…

Uluslararasi İlişkiler Teorileri

Uluslararasi İlişkiler Teorileri Bilal Karabulut Barış Kitap Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi Ebru Canan Sokullu İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi, disiplinin dünyada ve Türkiye’de gelişimini takip ederken, üniversitenin tarihine, geçirdiği dönüşüme dair kapsamlı bir inceleme sunuyor. Günümüzde üniversitelerin uluslararasılaşması, şube-kampüs modelleri, uzaktan eğitimin yaygınlaşması gibi olguları akademisyenlerin deneyimleriyle birlikte aktar an makaleler, Uluslararası İlişkiler eğitiminin Devamı…

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi T. Gökhan Özçelik Ekin Basım Yayın – Akademik Kitaplar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0