Paradigms of Political Economy For Turkey

Paradigms of Political Economy For Turkey Gökhan Karhan Gazi Kitabevi It is pointed out that rapidly increasing globalization fact on the economy of world contrries effect national  economies differently;accordingly, national economies should now be evaluted from diffrent perspectives. This book was composed of collecting articles of different authors the political Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Performans Düşmanı Mobbing

Performans Düşmanı Mobbing İbrahim Yalçın Nobel Akademik Yayıncılık Gerek örgütlerde ve gerekse tüm yaşam alanlarında bireysel, örgütsel ve toplumsal açıdan olumsuz sonuçlara neden olan Mobbing, kurbanlarını en hassas olduğu yerlerden yakalamakta ve onlar üzerinde son derece olumsuz ve kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Özellikle çağımız iş yaşamının kapasitesiz ve yetersiz yöneticileri ile Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Ayyıldız ve Küre

Ayyıldız ve Küre Yunus Kaya Nobel Akademik Yayıncılık Bauman’ın ifadesi ile popüler terimler ne kadar çok tecrübeyi açıklar gibi görünürlerse o kadar anlaşılmaz hale gelmektedirler. Sözlüklere ve dağarcığımıza 1990’ların başından itibaren giren küreselleşme kavramı, son 30-40 yılda yaşanan ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel değişimleri içeren veya açıklayan bir kavram haline Devamı…

önce , sizekitap tarafından

İşletmelerde İyi Asker Sendromu

İşletmelerde İyi Asker Sendromu Nil Selenay Erden Gece Akademi Sanayi devriminden bu yana, “çalışma hayatı” gündelik hayatımızda işgal ettiği yer açısından önemli bir konuma gelmiş bulunuyor. Hatta öyle ki, aile hayatı, iş hayatı, sosyal zaman gibi söylemleri sıklıkla kullanıyoruz. Bu durum gösteriyor ki; insan köylerden kasabalara, kasabalardan kentlere, kentlerden ise Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Duygusal Sermaye

Duygusal Sermaye Mehmet Semih Söylemez ELMA Yayınevi “Duygusal sermaye” kavramı ile hatırlatmak ve vurgulamak istediğimiz şey, özne algısının giderek değiştiği dünyamızda, “özne”nin hâlâ insan olduğudur. Bu kavram, bir kurumu oluşturan unsurların, o kuruma dair üretmiş oldukları duyguların ve etkileşimlerin toplamını ifade eder. Duygusal sermaye, birlikte yaşamaktan ve birlikte üretmekten haz Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Pazarlamada Sayılar ve Anlamları

Pazarlamada Sayılar ve Anlamları Kıvılcım Döğerlioğlu Demir Ekin Basım Yayın Birinci BölümAlfanümerik Marka İsimleri İkinci BölümFiyatlardaki Sayılar Üçüncü BölümReferanslama Etkisi Dördüncü BölümSayıların Çok Yönlü Doğası Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara

önce , sizekitap tarafından

Deniz İşletmeciliğinde Temel Pazarlama Bilgisi

Deniz İşletmeciliğinde Temel Pazarlama Bilgisi Erdal Arlı Cinius Yayınları Bugünün pazarlarına yön veren küreselleşme birçok sektörü etkilediği gibi denizcilik sektörünü de etkilemektedir. Gemiler aynı gün içerinde yapılan yazışmalarla bağlanmakta, dünyanın neresinde olursa olsun gemi bilgileri saatlik olarak armatör ve yük sahiplerine ulaşmaktadır. Yük sahiplerinin de istekleri ve ihtiyaçları değişmekte, daha Devamı…

önce , sizekitap tarafından