İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri

İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri Bekir Sami Oğuztürk Ekin Basım Yayın Birinci Bölümİnovasyon: Kavramsal Ve Kuramsal Çerçeve İnovasyon İkinci BölümKalkınma: Kavramsal Ve Kuramsal Çerçeve Kalkınma Üçüncü BölümSeçilmiş Ülkelerin Ekonomik Süreci Dördüncü BölümSeçilmiş Ülkelerin İnovasyon Göstergeleri Bakımından İncelenmesi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Örgütlerde Mobbing (Bir Vaka Çalışması)

Örgütlerde Mobbing (Bir Vaka Çalışması) Ülkan Sevim Gece Akademi Küresel rekabetin artan baskısı ile birlikte ortaya çıkan uzun çalışma saatleri ve kadın iş gücünün çalışma hayatında yer alması ile birlikte başta iş ve aile yaşamı olmak üzere çalışanların dünyasına ait birçok faktör etki altında kalmaktadır. Bu gelişmeler iş yaşamında örgütlerin Devamı…

önce , sizekitap tarafından

İçgirişimciler, Aktivistler ve Fikir Şampiyonları ile Girişimcilik

İçgirişimciler, Aktivistler ve Fikir Şampiyonları ile Girişimcilik Serhat Soyşekerci Kriter Yayınları Theodore Sturgeon, Mikrokozmik Tanrıda başkarakter sakinlerinin çok hızlı yaşayıp değiştikleri minyatür bir dünya yaratır. Fakat minik yaratıklar çevresel tehditlerle karşı karşıya kaldıkları için kendilerini yenilemek zorundadır. Gökyüzünden dünyalarına acımasızca inen metal bir piston durmadan yeni icat ve keşifler püskürür. Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Mali Kurallara Karşı Bağımsız Mali Kurumlar

Mali Kurallara Karşı Bağımsız Mali Kurumlar Tülin Altun Nobel Bilimsel Eserler Maliye politikalarının hem kısa vadede ekonomik sorunlara cevap verecek hem de uzun vadede mali disiplini sağlayacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bununla birlikte hükümetler, politik gerekçelerle, kısa vadeli maliye politikalarına odaklanırken, uzun vadede mali disiplinsizliğe neden olabilmektedirler. Bu kitap kapsamında mali Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Sağlık İşletmelerinde Finansman ve Muhasebe Uygulamaları

Sağlık İşletmelerinde Finansman ve Muhasebe Uygulamaları Ensar Ağırman Ekin Basım Yayın Birinci BölümSağlık Planlamasında Finans Kavramı Ve Finansman Kaynakları İkinci BölümSağlık İşletmelerinin Özellikleri Ve Kuruluş Çalışmaları Üçüncü BölümVaka Analizi: Er-Deva Hastanesi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

önce , sizekitap tarafından

Liderlik ve Kurumsal Yönetim

Liderlik ve Kurumsal Yönetim Cemil Örgev Gazi Kitabevi İçindekiler Bölüm 1Modern Yönetim Teorisi ve Tarihsel İncelemesi……………….1Bölüm 2Liderlik Teorileri ve Özellikler Yaklaşımı……..15Bölüm 3Otantik Liderlik ve Takipçi Örgütsel Vatandaşlık Davranışı:Lider Duygu Dışa Vurumunun Modere Edici Etkisi……….31Bölüm 4Özel Hastanelerdeki Sağlık Yöneticilerinin Stratejik Liderlik Davranışlarının Kriz Yönetimi Üzerine Etkisi………..43Bölüm 5Lider Üye Etkileşimi ve Takipçi Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Mekansal Ekonometri

Mekansal Ekonometri Fatma Zeren Der Yayınları Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

önce , sizekitap tarafından

Geçmişten Bugüne Finansal Yükseliş

Geçmişten Bugüne Finansal Yükseliş Mustafa Canbaz Beta Yayınevi *Takastan Bankacılığa *Ticaret, Para ve Bankacılık *Sermaye Oluşumu*Modern Bankacılığın Doğuşu *Para, Banka ve Kredi Sistemi ile Finansal Sorunlar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

önce , sizekitap tarafından

Glokalleşme – Göstergelerle Kurulan Yeni Dünya Düzeni

Glokalleşme – Göstergelerle Kurulan Yeni Dünya Düzeni Murat Şekertürk Dorlion Yayınevi 21. yüzyıl, herkesin üzerinde anlaştığı Küreselleşme Çağı gibi görünse de, aslında Küresel-Yerel (Glokalleşme) çağıdır. Dünya daha önce de küreselliği birkaç defa yaşamıştır. 21. yüzyıl küreselleşmesini kusursuz kılan: yerellik payandasına dayanmasıdır. Bu dayanak hem onu daha güçlü kılmakta, hem de Devamı…

önce , sizekitap tarafından