Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat

Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat Kollektif Değişim Yayınları Dünyanın diğer coğrafyaları ile kıyaslandığında tarihsel birikim açısından benzersiz olan Anadolu, bu tarihi zenginliğini bölgede yaşayan toplumların kültürel dokusuna da yansıtmıştır. Bu durum, Anadolu tarihini dünya tarihi içerisinde benzersiz bir seviyeye yükseltirken, bu tarihi yazanlara da büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluktan hareketle, ülkemizdeki Devamı…

J. Rawls’ın İktisadi Adalet Teorisi

J. Rawls’ın İktisadi Adalet Teorisi Yaşar Alkan Hiperlink Yayınları J. Rawls, Bir Adalet Teorisi, Siyasal Liberalizm ve Hakların Yasası adlı kitaplarında ortaya koyduğu adalet teorisiyle Batı adalet düşüncesine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Yirminci yüzyılda adalet konusunda en kapsamlı çalışmayı Rawls’ın yaptığı söylenebilir. Rawls, Kantçı geleneğe tabi olarak insanın başkalarının Devamı…

Ayniyat Defterleri Işığında Aydın Vilayeti’nin İdari İktisadi ve Sosyal Durumu (1866-1880)

Ayniyat Defterleri Işığında Aydın Vilayeti’nin İdari İktisadi ve Sosyal Durumu (1866-1880) Ertan Gökmen Libra Yayınları Osmanlı Devleti’nde önemli reform çalışmaları III. Selim ve II. Mahmut döneminde gerçekleştirilmişse de bu husustaki asıl ivme Tanzimat’ın ilanından sonra yaşanmış, devletin idari, mali, askeri ve adli yapısında, maarif teşkilatında ve arazi rejiminde önemli değişiklikler Devamı…

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Sıcak Para Hareketlerine Bağımlılık ve İktisadi Büyüme

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Sıcak Para Hareketlerine Bağımlılık ve İktisadi Büyüme Ömer Faruk Biçen Gazi Kitabevi 1.Giriş 2.İktisadi Büyüme Kavramı ve İktisadi Büyüme Modelleri 3.İktisadi Büyümenin Ortaya Çıkardığı Sermaye İhtiyacı, Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri 4.Kısa Vadeli Yabancı Sermaye Hareketleri ve İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Yükselen Piyasa Devamı…

Güncel İktisadi Tartışmalar

Güncel İktisadi Tartışmalar Mustafa Acar Literatürk Academia “Sahibini arayan madalya” misali Ortadoğu ve dünyada kendisine yeni bir rol arayan Türkiye’nin hiç gündeminden düşmeyen bazı ekonomik ve siyasi sorunlar vardır. Yüksek cari açık, enflasyon, yüksek faizler ve işsizlik bunların başında gelmektedir. Döviz kurlarında zaman zaman yaşanan dalgalanma, bir türlü bitirilemeyen özelleştirme, Devamı…

Din ve İktisadi Faaliyet

Din ve İktisadi Faaliyet Kurt Samuelsson Liberte Yayınları Kapitalizmin Püriten Protestan ahlâk değerleri ile geliştiği düşüncesi, iktisat tarihçileri arasında ilgi uyandırdı. İlk kez Max Weber tarafından dile getirilen bu tez, R. H. Tawney’in yazılarıyla yayıldı. Samuelsson, bu kitapta Weber’in tezlerine ve Tawney’in düşüncelerinin çoğuna itiraz ediyor ve karşı tezler ileri Devamı…

Refah İktisadı ve Refah Devletinin İktisadi Analizi

Refah İktisadı ve Refah Devletinin İktisadi Analizi Leyla Firuze Arda Özalp Efil Yayınevi Refah kavramı ve refah iktisadına dair gelişen literatürdeki genel kavramlara dair genel bir yaklaşım sunan kitap, 20. yüzyıl sanayi toplumunda sosyal politikaların etkinliği ve gelişimi açısından devletin, sosyal politikanın artan sorumluluğunu yüklenen merci olduğunu ve refah iktisadının Devamı…

Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla İktisadi Düşünce Tarihi

Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla İktisadi Düşünce Tarihi Hasan Alpago Çizgi Kitabevi Yayınları Ekonomi bir toplumun refahı, barış içinde yaşaması ve en önemlisi de insani değerlere uygun bir hayat sürdürebilmesi için yaşamsal bir öneme sahiptir. İlk medeniyetlerden günümüze kadar bu konuda çeşitli fikirler ortaya atılmış, düşünceler tartışılmış ve bu Devamı…

İktisadi Düşünce Tarihi (Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla)

İktisadi Düşünce Tarihi (Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla) Hasan Alpago Çizgi Kitabevi Yayınları Ekonomi bir toplumun refahı, barış içinde yaşaması ve en önemlisi de insani değerlere uygun bir hayat sürdürebilmesi için yaşamsal bir öneme sahiptir. İlk medeniyetlerden günümüze kadar bu konuda çeşitli fikirler ortaya atılmış, düşünceler tartışılmış ve bu Devamı…