Ehliyetsiz İktidar

Ehliyetsiz İktidar Sabahattin Ali Kopernik Kitap Sabahattin Ali’nin gazete ve dergi yazıları çoğunlukla edebî, siyasî ve siyasî mizah türünde yazılardır. Bunlar arasından öne çıkanları ise siyasî olanlardır. Siyasî yazılarında temel memleket meselelerini ele almış, Türkiye’nin batıyla olan edilgen ilişki biçimini ve hükûmetin halka yönelik politikalarını açıkça eleştirmiştir. Elbette bu yazılar Devamı…

Stalin – İktidar Paradoksları (1878-1928) Cilt 1

Stalin – İktidar Paradoksları (1878-1928) Cilt 1 Stephen Kotkin İletişim Yayınevi Stephen Kotkin üç ciltlik büyük emek ürünü eserinin bu ilk cildinde, 20. yüzyıl tarihinin şüphesiz en etkili siyasi şahsiyetlerinden Stalin’in Çarlık Rusyası’ndan Ekim Devrimi ve sonrasına uzanan 1878-1928 arası “yetişme” sürecini anlatıyor. “Stalinizm”in kuluçka dönemi olarak da okunabilecek bir Devamı…

İktidar

İktidar Atilla Şimşek Ceylan Yayınları Tarihsel Alevilik: 1- Göçebe, yarı göçebe, nispeten de seyrek yoğunlukta yerleşik yaşam yordamına sahip; içe kapalı ve merkezi iktidar etkisinden uzak, eşitlikçi sayılabilecek sosyal ilişkilere dayalı; Alevilik çerçevesindeki din ve inanç öğelerinin somut şekillenmesini ve yorumlanışını belirlemede son derece etkili olan aşiret modelinde örgütlenmiş toplumsal yapı, 2- Merkeziyetçi Devamı…

Biyopolitika: İktidar ve Direniş

Biyopolitika: İktidar ve Direniş Utku Özmakas İletişim Yayınevi “Ana akım medya tarafından bulandırılmış bir zihin, anlam üzerinde verilen mücadeleye kulaklarını tıkamış olsa bile, felsefe bu noktada çatlaklardan sızarak gerçekliğe bir çağrı görevi görebilir. Örneğin,‘ölü ele geçirildi’ ile ‘öldürüldü’ arasındaki fark üzerine kafa yormak bile önemli bir kapıyı aralayabilir; yerleşik düşünme Devamı…

Siyasal İletişim “İktidar” İçin Yapılır

Siyasal İletişim “İktidar” İçin Yapılır Oğuz Göksu Literatürk Academia Siyasal iletişim, 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Obama’nın kampanyasıyla birlikte geçmişte olduğu gibi yalnızca seçim dönemlerinde yapılmanın ötesine geçerek süreklilik kazanmıştır. Bu kampanya aynı zamanda siyasal iletişimde yeni medyanın sistemli şekilde kullanıldığı ilk seçim olmuştur. Bu açıdan siyasal iletişimin dijitalleşmesi konusuna bu çalışmada Devamı…

Kadın ve İktidar

Kadın ve İktidar Mary Beard Pegasus Yayınları Mary Beard bu cesur kitabında sık sık kendisi de dâhil dünyadaki bütün kadınlara dil uzatan ve onları küçük düşürmeye çalışan kadın düşmanlarına ve internet saldırganlarına sesleniyor. Kadın düşmanlığının izlerini antik köklerine kadar takip ederek cinsiyet tuzaklarını ve zamanın başlangıcından beri güçlü kadınlara yapılan Devamı…

Bilim ve İktidar

Bilim ve İktidar Remzi Demir Lotus Yayın Grubu Düşünce tarihimizi ve bunun bir kısmı olan bilim tarihimizi, geçmişin iyi-kötü belirgin bir resmini sunacak bir paradigma üzerinden okumaksızın tam olarak anlamak mümkün değildir. Bugüne kadar ya belirgin bir paradigma teşkil edilmemiş [bunun için hiç uğraşılmamış] ya da geçmiş, “Türk Tarih Tezi” Devamı…

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İktidar Oyunu

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İktidar Oyunu Avni Özgürel Ketebe Yayınları Osmanlı’dan başlayıp günümüze kadar devam eden iktidar oyununda rol oynayanlar değişse de mücadele hep devam etti. 20. yüzyılın hemen başında Il. Abdülhamid’in halinden 27 Mayıs İhtilali’ne, 12 Mart’tan 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan e-muhtırasına… Yakın ve uzak tarihimizde sürekli sahne Devamı…

Erkeklik: İmkansız İktidar

Erkeklik: İmkansız İktidar Serpil Sancar Üşür Metis Yayıncılık Erkeklik, bugüne kadar, hakkında mevzuşulan, fakat politik, ideolojik ve bilimsel nitelikli olarak fazla irdelenmemiş bir mevzu olmaya devam etmiştir. Serpil Sancar araştırmasında Türkiye’deki farklı erkeklik deneyimlerinin arkasındaki özgünlükleri açıklayan bir çerçeve sunmaya çalışıyor. Değişik toplumsal kesimlerden, farklı farklı yaşam deneyimlerine haiz erkeklerle Devamı…