İçtimai Sistemin Kuruluşunda Tevhidi Düşünce ve Toplum Felsefesi

İçtimai Sistemin Kuruluşunda Tevhidi Düşünce ve Toplum Felsefesi Tevfik Erdem Otorite Yayınları Modern düşüncedeki liberal-kapitalist bireyin menfaatine göre bir sosyoloji oluşturma yerine “Tevhidi Düşünce” anlayışına dayalı içtimai yapı, “Hak”ka dayalı düşünce üzerinden dünyada “denge” anlayışına dayalı “düzen kurma”yı hedefler. Bu bağlamda bir toplum yapısının inşasına yön veren ana unsur ise Devamı…

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti’nin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gaziantep Vilayeti’nin Sıhhi ve İctimai Coğrafyası Süleyman Faik Yargıcı Çizgi Kitabevi Yayınları Şehirlerin tarihini yazmak, ülkelerin tarihini yazmak kadar önemlidir. Zira ülkelerin tarihi bir yönüyle şehirlerin tarihinden meydana gelmekledir. Şehirlerin tarihi ise toplumların hafızası niteliğindedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında neşredilen “Gaziantep Vilayeti’in Sıhhî ve İctimai Coğrafyası” adlı bu Devamı…