Roman

Hayat ve Hüzün

Hayat ve Hüzün Ürküş Mümün Bellek Yayınları “Her insan bir kitap, her hayat hikâye, kalpler yedi anahtarlı kapı…”1950’lerin başında Rodoplar’da başlayıp iki binli yıllara kadar uzanan bir hayat… Göçlerle, yoksullukla, yarım kalmış heyecan ve sevinçlerle dolu bir hayat. Ürküş’ün çocukluğuna dâir ilk hatırası Rodoplar’da kayalıklarda geçirdiği zamandır. Bu, belki kendi Devamı…

Facebook’ta Beğen!

Exit mobile version