İbn Haldun

İbn Haldun Ahmet Üzümcüoğlu Parola Yayınları İbn Haldun, İslâm düşünce hayatının belli başlı isimlerindendir. Fikir olarak kimseye bağlı kalmamış ve kendisinin de iddia ettiği gibi, “orijinal” olması için tenkidî eserler ortaya koymuştur. İbn Haldun’un yaşadığı dönemi, bugünle kıyaslayarak eserini değerlendirmemek gerekir. İbn Haldun ilim için, Endülüs’ten çıkarak, Fas’a, Tunus’a ve Devamı…

İbn Haldun ve İnsan Bilimi

İbn Haldun ve İnsan Bilimi İbn Haldun’un tarihsel araştırmaya şaşırtıcı derecede çağdaş yaklaşımı, çağdaş dönem öncesi dünyanın önde gelen tarih âlimi olmasını sağlamıştır. Başyapıtı Mukaddime’de tarihsel kanıtları değerlendirerek olayların altta yatan sebeplerini belirlemeyi amaçlayan, Aristotelesçi kavramlardan hayat bulan bir yöntem geliştirmiştir. Yapısal tarih ve tarihsel sosyolojinin dünyadaki ilk örneğini temsil Devamı…

Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun

Hukukçu ve Siyaset Bilimci Kimliğiyle İbn Haldun Ergin Ergül Adalet Yayınevi Toplum ve Devlet Kuramının Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Boyutu İbn Haldun (1332-1406), Mukaddime adlı eşsiz eseri ve bu eserinde temellerini attığı “umran” yani “genel toplum ve medeniyet” bilimi ile evrensel ölçekte tanınan ve büyük saygı gören bir isimdir. Devamı…

İbn Haldun’un Düşüncesi Asabiyet ve Devlet

İbn Haldun’un Düşüncesi Asabiyet ve Devlet Muhammed Abid el-Cabiri Mana Yayınları İbn Haldun ve onun düşünceleri hakkında çok fazla kitap ve makale yazılmışken, yazar “İbn Haldun Düşüncesi: Asabiyet ve Devlet” başlıklı bir eserle çıkıyor okurun karşısına. Ancak yazarın burada yapmak istediği şey, kendinden önce devasa bir birikime ulaşan İbn Haldun Devamı…