Hadis Münekkitlerinin Güvenilirliği

Hadis Münekkitlerinin Güvenilirliği Osman Oruçhan Fecr Yayınları Klasik hadis usulünde, hadis olarak nakledilen sözlerin Hz. Peygambere ait olup olmadığının tespiti konusunda ağırlıklı olarak senet merkezli bir güvenilirlik kontrolü kullanılmıştır. Buna göre bir hadisin senedinde bir kopukluk bulunmuyor, ravileri de adalet ve zabt yönünden güvenilir ise bu hadisin sahih olduğu kabul Devamı…

Hadis Şerhçiliğinde Konevi ve Kırk Hadis’i

Hadis Şerhçiliğinde Konevi ve Kırk Hadis’i Hasan Kamil Yılmaz Kopernik Kitap İrfan geleneği olarak da ifade edilen tasavvuf; İslâmî hayâtı rûhânî ve rabbânî bir biçimde yaşama yolu, tezkiye ile ihsâna erme san’atıdır. Tasavvuf, adıyla olmasa bile muhtevâsı ve kavramlarıyla Kur’an’da var olan bir ilim, Allah Rasûlü’nün hayatında var olan bir Devamı…

Usul-i Hadis

Usul-i Hadis Mahmud Es’ad Seydişehri Fazilet Neşriyat Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara 0

Aile Eğitiminde 40 Hadis

Aile Eğitiminde 40 Hadis Esan Gül Çıra Yayınları Kitabı yazmadan önce aile algısı ile ilgili sorular sordum kendi aileme… Aile nedir diye sordum büyük oğluma, cevaben aile “biz olmaktır” dedi. Sonra diğerine sordum aile nedir diye, aile “birlikte birşeyler yapmaktır” dedi. Ve en küçüğüne sordum aile nedir diye, “bizim ailedir” Devamı…

Erken Dönem İslam Hukuk Düşüncesinde Re’y ve Hadis

Erken Dönem İslam Hukuk Düşüncesinde Re’y ve Hadis Mansur Koçinkağ Rağbet Yayınları Ehl-i re’y ve ehl-i hadis kavramlarının mahiyetine ve bu iki ifadeyle kimlerin kastedildiğine dair tartışma erken dönemden itibaren devam etmekte ve bu bağlamda pek çok farklı iddia dile getirilmektedir. Bu çalışmada re’y, hadis, ehl-i hadis ve ehli re’y Devamı…

Hanbeli Usulcülerin Hadis Metodolojisi

Hanbeli Usulcülerin Hadis Metodolojisi Ramazan Özmen Ankara Okulu Yayınları “Hadi Usülü” denince birçok kesimde hemen ilk akla gelen ehlu’l-hadis’in, özellikle de Şafii mezhebine mensup hadisçilerin yazdıkları eserler akla gelmektedir. Oysa hadis usulü sahasına fıkıh usulcülerinin yaptığı katkı, hadisçilerin yaptığı katkıdan hiç de geri değildir. Hatta fıkıh usulcülerinin meselesine yaptıkları katkıların, Devamı…

Mutezile ve Hadis

Mutezile ve Hadis Hüseyin Hansu Otto Yayınları Mutezile, hicri ikinci asrın başlarında, zamanının önemli bir ilim merkezi olan Basra’da ortaya çıkan düşünce ekolüdür. İslami bilgi alanına aklı, ilk defa etkin bir şekilde sokan ve İslam akaidini akli metotlar ışığında açıklamaya ve savunmaya çalışan bir kelam okulu olarak tanınan Mutezilenin, sünnet Devamı…

Hadis ve Sünnet Anlayışınız

Hadis ve Sünnet Anlayışınız Kadir Gürler Ay Yayıncılık “Hadis ve Sünnet Anlayışımız” adlı kitabımızda hadis ve sünnetle ilgili bazı mevzuları ele aldık. Bilinçli olarak tartışmalı mevzulara girmediğimiz bu çalışmamızda, genel bir değerlendirme hayata geçirmeye çaba gösterdik.   Kitabımızın ilk bölümünde hadis, sünnet ve re’y kavramlarını ele alarak, bu kavramların kelime Devamı…