Lojistikte Güncel Uygulamalar

Lojistikte Güncel Uygulamalar Kolektif Akademisyen Kitabevi Küreselleşme olgusu ile birlikte işletmeler rekabet üstünlüğü elde edebilecek uygulamalar geliştirebilmek ve büyümelerini devamlı bir hale getirebilmek için maddi sermayenin yanında lojistik ve lojistikteki güncel uygulamalara yoğunlaşmış durumdadır. Özellikle rekabetin küresel boyuta taşınması ile üretim teknikleri, ürün ve hizmetlerin kullanım süreleri, müşterilerin tatmin düzeyleri Devamı…

Yerelden Küresele Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar

Yerelden Küresele Uluslararası İlişkilerde Güncel Tartışmalar Gökhan Ak Akademi Titiz Yayınları Ortak irade ile özverinin meyvesi olan bu düşün kitabı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde; kamusal alandan siyasal alana, yerelden bölgesel ve küresele, siyasal katılımdan sivil topluma, uluslararası örgütlerden karşılaştırmalı siyasete, demokrasi kuramlarından toplumsal cinsiyete, güvenlikten terörizme, göç olgusundan Devamı…

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar Kolektif Anı Yayıncılık Toplumlar eskiye nazaran daha hızlı toplumsal değişme içerisindedir. Bu hızlı değişim ister istemez birçok sosyal sorunu beraberinde getirmektedir. Sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel ve teknolojik değişimler, toplumların refah seviyesinin yükselmesine katkı sağladıkları kadar birçok sosyal sorunun ortaya çıkmasına yol açmakta ya da var olan Devamı…

Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar

Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar Kolektif Ekin Basım Yayın – Akademik Kitaplar • Türkiye’de kalkınma planlarında belediye hizmetlerine yüklenen sorun alanlarının ve politika hedeflerinin incelenmesi • Yerel yönetimler açısından sosyal sorumluluk ve siyasal sorumluluk ilişkisi • Belediyelerin etkinliğinde iletişim politikalarının etkisi • Kalkınma ajanslarının planlama yaklaşımı ve bir model Devamı…

Yeni Nesil İşletmelerde Güncel Eğilimler

Yeni Nesil İşletmelerde Güncel Eğilimler Esra Güven Beta Yayınevi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Güncel İktisadi Tartışmalar

Güncel İktisadi Tartışmalar Mustafa Acar Literatürk Academia “Sahibini arayan madalya” misali Ortadoğu ve dünyada kendisine yeni bir rol arayan Türkiye’nin hiç gündeminden düşmeyen bazı ekonomik ve siyasi sorunlar vardır. Yüksek cari açık, enflasyon, yüksek faizler ve işsizlik bunların başında gelmektedir. Döviz kurlarında zaman zaman yaşanan dalgalanma, bir türlü bitirilemeyen özelleştirme, Devamı…

Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar

Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar Kolektif Gece Kitaplığı Kümülatif bir karaktere sahip olan bilimsel bilgi, uzun yıllara yayılmış çalışmalar neticesinde, ustalaşmış bir bakış açısının ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliğiyle bilimsel bilgi; geçmişten geleceğe rasyonel ve kamusal düşünme biçiminin sonucunu içeren bir bilgi türüdür. Bilimsel bilgi üretilen alanlardan biri Devamı…

Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla İktisadi Düşünce Tarihi

Güncel ve Eleştirisel Bir Bakış Açısıyla İktisadi Düşünce Tarihi Hasan Alpago Çizgi Kitabevi Yayınları Ekonomi bir toplumun refahı, barış içinde yaşaması ve en önemlisi de insani değerlere uygun bir hayat sürdürebilmesi için yaşamsal bir öneme sahiptir. İlk medeniyetlerden günümüze kadar bu konuda çeşitli fikirler ortaya atılmış, düşünceler tartışılmış ve bu Devamı…