Gönül Eşim

Gönül Eşim Kadir Berat Gece Kitaplığı Herkes bi̇r başkası i̇le bi̇r nedenden dolayı yaşıyordu… Oysa i̇nsan bi̇r kez ömür deni̇len yolda i̇lerli̇yor. Bi̇r defa yaşama şansı veri̇len hayatta nasıl onlarca çıkar hesabı yapılabi̇li̇yordu? Allah herkese bi̇rbi̇ri̇ne yaslanmayı adet edi̇nmi̇ş deği̇l; bi̇rbi̇ri̇ i̇le yaşlanmaya gönül vermi̇ş i̇nsanlar nasi̇p etsi̇n. Yazarı Sizekitap’da Devamı…

önce , sizekitap tarafından