Göç Bizim Kaderimizdi

Göç Bizim Kaderimizdi İlhami Şekercioğlu Dorlion Yayınevi Çok acele olarak ayrılmak durumunda kalırlar. Mustafa Hafız’ın eşi Gülşen Çulhaoğlu’nun çocuklarına anlattığı gibi yiyeceklerini bile almaya zamanları yoktur. Artık göç başlamıştır. Geçtikleri yerlerdeki bir köye ulaşırlar. Köy, Rus korkusundan henüz boşaltılmıştır. Yiyecek bulma ümidiyle evlere bakarlar. Bu köyden de ayrılanlar o kadar Devamı…

Göç Divanı

Göç Divanı Yunus Karakoyun Şiirden Yayıncılık Düştü denize Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Uluslararası İlişkilerde Göç

Uluslararası İlişkilerde Göç N. Aslı Şirin Öner Der Yayınları Günümüzde uluslararası siyasetin önemli konularından biri durumuna gelen göç olgusunun Uluslararası İlişkiler disiplinindeki yerini farklı yönleri ve boyutlarıyla ele alan elinizdeki kitap, hem Uluslararası İlişkiler hem de göç yazınının daha kapsayıcı hale getirilmesine katkı sunma amacını taşımaktadır. Uluslararası İlişkilerde Göç: Olgular, Devamı…

Türkiye’ye Yerleşme Amacıyla Gelen Ahıska Türklerine Yönelik Göç Yönetimi Stratejisi

Türkiye’ye Yerleşme Amacıyla Gelen Ahıska Türklerine Yönelik Göç Yönetimi Stratejisi Damla Mursül Nobel Akademik Yayıncılık İçinde bulunduğumuz yüzyıl, henüz çok başında olmamıza rağmen uluslararası göç hareketlerinin zirveye ulaştığı bir yüzyıldır. Devletler, ulusal ve ulus ötesi işbirlikleriyle göçe yönelik stratejiler ve birtakım politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. Son dönemde hayli tartışılmakta olan göç Devamı…

Göç Yolları

Göç Yolları Selenay Kübra Koçer Şiirden Yayıncılık İlk kitabıyla çok az genç şairde tanık olduğumuz bir başarı ile iki önemli şiir ödülü alarak (Şiirden Şiir Ödülü 2016 ve Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Ödülü, 2017) şiir dünyasına adım atan Selenay Kübra Koçer şimdi bu ikinci kitabıyla bu başarısını sürdürüyor. Devamı…

Göç Sosyolojisi

Göç Sosyolojisi Kübra Yücel Yönlü Doğu Kitabevi Bu çalışmada Yeni Türkiye’ye gelen dış göçler ele alınacaktır. 1923 tarihli Lozan Antlaşması Kurtuluş Savaşı’nın bitişini, Yeni Türkiye’nin kuruluşunu simgelerken, cumhuriyetin tanık olduğu ilk göçlerin de başlangıcı olmuştur. Gerçekte bu coğrafya için dışarıdan göç sorunu yeni değildir. Ancak 19. yüzyılda Doğu Sorunu bir Devamı…

Göç Sonrası Sorunların Çözümünde Sivil Toplum Stratejisi

Göç Sonrası Sorunların Çözümünde Sivil Toplum Stratejisi Filiz Tufan Emini Ekin Basım Yayın – Akademik Kültür Kitaplar Birinci Bölüm Göçün Kavramsal Ve Kuramsal Çerçevesi İkinci Bölüm Sivil Toplum Ve Sivil Toplum Kuruluşları Üçüncü Bölüm Göç Sonrası Sorunlar Ve Sorun Çözme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Dördüncü Bölüm Sivil Toplum Kuruluşlarının Göç Devamı…

Türkiye’ye Uluslararası Göçler ve Türkiye’nin Göç Politikası

Türkiye’ye Uluslararası Göçler ve Türkiye’nin Göç Politikası İbrahim Yıldız Kırmızı Çatı Yayınları Türkiye Cumhuriyeti, kurulduktan sonra; Bulgaristan Yunanistan, Yugoslavya, Romanya gibi Balkan ülkelerinin yanı sıra Kafkaslar, Orta Asya ülkelerinden sonraki yıllarda ise başta Irak ve Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden gelen kitlesel göçleri kabul etmiştir. “Türkiye’ye Uluslararası Göçler ve Türkiye’nin Devamı…