Torpil Değil Networking

Torpil Değil Networking Işıl Taysever ELMA Yayınevi Dünyadaki her insana, yani aklınıza gelebilecek herkese en fazla altı arkadaş kadar uzaksınız. Hayranı olduğunuz bir müzik grubunun gitaristine de, her kitabını okuduğunuz bir yazara da, hiçbir filmini kaçırmadığınız bir oyuncuya da… Yeryüzündeki herkes birbiriyle öyle ya da böyle bir şekilde bağlantılı. İlişki Devamı…

Makroekonomik Teori

Makroekonomik Teori Arslan Zafer Gürler Nobel Akademik Yayıncılık Mikroekonomi genel yapısı kuramsal bilgilere dayanmasına karşın makroekonomi, yaşamın içinden bilgileri de içerir. Bu nedenle, makroekonomik teoriye ilişkin bilgilerin sürekli yenilenmeye gereksinimi vardır. Makroekonomik Teori ismi ile yayına hazırladığımız bu kitap, içeriğinde makroekonominin kuramsal işleyişini göstermesinin yanında 2018 yılına kadar uzanan güncel Devamı…

Perakende Yönetimi – Stratejik Bir Yaklaşım

Perakende Yönetimi – Stratejik Bir Yaklaşım Barry Berman Nobel Akademik Yayıncılık Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım kitabı; stratejik perakende yönetimine genel bakış, durum analizi, hedef müşteriler ve bilgi toplama, mağaza yer seçimi, perakende işletme yönetimi, ürün yönetimi ve fiyatlandırma, müşteriyle iletişim kurma ve son olarak hepsini bir araya getirme olmak Devamı…

Maliye Politikaları

Maliye Politikaları Atilla Uyanık Der Yayınları Çalışmada, devlet ve kamu maliyesi kavramları detaylı olarak açıklanmakta, kamu maliyesi üzerinde etkili olan unsurlar incelenerek; Maliye Politikalarının geçmişten günümüze kadar tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal mahiyeti incelenerek, bu meyanda diğer disiplinler ile olan etkileşimleri ayrıca analize tabi tutulmuştur. Maliye politikaları, konuya ilişkin hususların Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Finansal Yatırımlarda Model Oluşturma

Finansal Yatırımlarda Model Oluşturma Yasemin Coşkun Akademisyen Kitabevi Türkiye’de finans sektöründe hissedilen en büyük eksikliklerden biri finans alanında çalışan öğrenci ve akademisyenlerin biriken finansal veri ağının bilgisayarla entegrasyonunu sağlayamamasıdır. Bu kitapla birlikte uygulamaya dönük örneklerle bu alanda çalışanların finans verilerini bilgisayarla bütünleştirmeleri amaçlanmaktadır. Türkiye’de bu amaca dönük başka bir kaynağın Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Fatmanur Kübra Aylan Eğitim Yayınevi – Ders Kitapları Günümüzde işletmeleri ve tüketicileri etkileyen en önemli faktörlerden biri de dünyanın doğal dengesidir. Bu sebeple 1960’lı yıllardan itibaren doğayı korumaya yönelik çevreye duyarlılık hareketleri önem kazanmıştır. Gelişen ve değişen dünyada çevre, rekabet avantajı sağlamak amacı ile hem işletmelerin Devamı…

önce , sizekitap tarafından

İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri

İnovasyon Kalkınma ve Ülke Örnekleri Bekir Sami Oğuztürk Ekin Basım Yayın Birinci Bölümİnovasyon: Kavramsal Ve Kuramsal Çerçeve İnovasyon İkinci BölümKalkınma: Kavramsal Ve Kuramsal Çerçeve Kalkınma Üçüncü BölümSeçilmiş Ülkelerin Ekonomik Süreci Dördüncü BölümSeçilmiş Ülkelerin İnovasyon Göstergeleri Bakımından İncelenmesi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Örgütlerde Mobbing (Bir Vaka Çalışması)

Örgütlerde Mobbing (Bir Vaka Çalışması) Ülkan Sevim Gece Akademi Küresel rekabetin artan baskısı ile birlikte ortaya çıkan uzun çalışma saatleri ve kadın iş gücünün çalışma hayatında yer alması ile birlikte başta iş ve aile yaşamı olmak üzere çalışanların dünyasına ait birçok faktör etki altında kalmaktadır. Bu gelişmeler iş yaşamında örgütlerin Devamı…

önce , sizekitap tarafından