Ebu Süleyman Es – Sicistani ve Felsefesi

Ebu Süleyman Es – Sicistani ve Felsefesi İsmail Taş Palet Yayınları Sicistani’ye göre nefsin bedenden farklı bir cevher olduğunu söylemekte bir beis yoktur. Bu nedenle nefs ve bedenden doğan birliktelik ortadan kalktığında beden yok olurken, nefs yok olmamaktadır. Nefs ve beden tek bir şekil ve tek bir suret üzere irtibat Devamı…

Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Ortaçağ Felsefesi Tarihi Ali Taşkın Sentez Yayınları Felsefenin diğer dönemlerinden farklı bir tarza sahip olduğu bilinen, ancak, ne olursa olsun felsefe tarihinin bir parçası olan Ortaçağ Felsefesi Tarihi Hıristiyan Ortaçağ düşüncesi çerçevesinde kaleme alınmış bir eser olarak okuyucuya sunulmaktadır. Bu eserde, daha önce yazılan eserlerden farklı olarak, Ortaçağda Felsefe-Teoloji İlişkisi, Devamı…

İnsan Hakları Felsefesi

İnsan Hakları Felsefesi Harun Tepe BilgeSu Yayıncılık Kimi sert teorik ve pratik eleştirilere karşın ,insan hakları hala günümüzün öne çıkan söylemlerinden biridir.Tüm diğer rastlantısal özellikleri bir yana,yalnızca insan oldukları için kişilerin bazı temel hakları oldukları düşünülmekte,bu haklara da “insan hakları” denilmektedir. Bu kitapta yer alan yazılarda “insan”, “insan doğası”,”insan hakları” Devamı…

Psikoloji Felsefesi

Psikoloji Felsefesi Nurten Gökalp Nobel Akademik Yayıncılık İnsan davranışlarının sebeplerini açıklayarak insanı açıklama amacı taşıyan psikoloji bilimi deneysel bir bilim olarak şekillenmeden çok önce felsefenin içinde yer almıştır. Felsefi bir bakışla insanı değerlendirmeye çalışan felsefi psikoloji ile deneysel bir bilim olarak şekillendirilen bilimsel psikolojinin sahip olduğu özellikler birbirlerinden farklıdır. Bu Devamı…

İçtimai Sistemin Kuruluşunda Tevhidi Düşünce ve Toplum Felsefesi

İçtimai Sistemin Kuruluşunda Tevhidi Düşünce ve Toplum Felsefesi Tevfik Erdem Otorite Yayınları Modern düşüncedeki liberal-kapitalist bireyin menfaatine göre bir sosyoloji oluşturma yerine “Tevhidi Düşünce” anlayışına dayalı içtimai yapı, “Hak”ka dayalı düşünce üzerinden dünyada “denge” anlayışına dayalı “düzen kurma”yı hedefler. Bu bağlamda bir toplum yapısının inşasına yön veren ana unsur ise Devamı…

Platon’un Politik Felsefesi Devlet

Platon’un Politik Felsefesi Devlet Leo Strauss Pinhan Yayıncılık Bu kitap Leo Strauss’un Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Platon’un Politeia (Devlet) adlı diyaloğu üzerine 1957 bahar döneminde verdiği seminerin dökümünden oluşmaktadır. Platon’un Devlet’i, bu seminerin çok öncesinden Strauss’un düşünsel yaşamında öncü bir rol oynamaya başlamıştı. Strauss Platon’un mağara imgesinde, sadece Platon’un Devamı…

Eğitim Bilimleri Felsefesi

Eğitim Bilimleri Felsefesi L. Işıl Ünal Siyasal Kitabevi Türkiye’de eğitim bilimleri, kendi üzerine düşünme ve kendine ilişkin bilgi üretme çabasını, diğer sosyal bilim dallarına göre daha fazla gösterme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Aksi takdirde, eğitim bilimciler toplumsal olarak gereksizleşeceklerinin ve bir eğitim fakültesinin küçük bir anabilim dalında “unutulmuş bir tanrının son Devamı…

Yeniçağ Felsefesi Tarihi

Yeniçağ Felsefesi Tarihi H. Ömer Özden Bilge Kültür Sanat Sevinç ve umutla çıktığı ilk seferde, lanetli bir akıbetle yüz yüze geldikten sonra teselliyi Akkız Ana, Dursun Bir toplumun gelişmişlik göstergesi, o toplumun bilgi, sanat, ahlak, politika ve varlığı algı biçiminin nasıl olduğuyla ölçülebilir. Bilgi üretemeyen bir toplumun, diğer toplumlarla aynı Devamı…

Türk Felsefesi

Türk Felsefesi Ali Osman Gündoğan Kırmızılar Türk Felsefesinin imkânının ve ufkunun araştırıldığı bu eser, yeni bir medeniyet hamlesi yapabilmek için yeni bir bilinç ve dikkate ihtiyacımız olduğunu ortaya koymaktadır. Hiçbir medeniyet felsefi düşünceden mahrum olarak kendisini var etmiş değildir. Günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan medeniyet tasavvuru veya felsefileşmiş bir medeniyet seviyesi Devamı…