Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Felsefenin Değeri

Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Felsefenin Değeri Serdar Saygılı Kimlik Yayınları Felsefeyi kendi varlığı için bir tehdit olarak görmek ancak kendi inançlarına ve düşünme gücüne güvensizliğin bir ifadesi olabilir. İslam dinine bilinçli bir biçimde inanan insanların rasyonaliteyi temel alan felsefeyi bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak değerlendirmeleri beklenir. Dini hassasiyetleri Devamı…

İzonomi ve Felsefenin Kökenleri

İzonomi ve Felsefenin Kökenleri Kojin Karatani Metis Yayınları Antik Yunan’ın en önemli merkezlerinden biri olan Atina genellikle felsefenin ve demokrasinin beşiği olarak görülür. Karatani ise bu yaygın görüşü sorgulayarak yeni bir çıkış noktası işaret ediyor: İyonya. Karatani’ye göre Atina’daki sistem günümüz demokrasisinin öncülü olmakla birlikte, aslında İyonya’daki daha eşitlikçi bir Devamı…

Çağdaş Felsefenin Macerası 1

Çağdaş Felsefenin Macerası 1 Kolektif Belge Yayınları Çağdaş düşünceye yön vermiş Theodor W. Adorno, Jacques Ranciére, Hans-Georg Gadamer, Jean-Paul Sartre, Jean François Lyotard gibi isimlerin önemli metinlerini bir araya getiren, “Çağdaş Düşüncenin Macerası-I” alt başlığını taşıyan Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji’nin niyetini, kitabın editörü Güçlü Ateşoğlu şu şekilde dile getiriyor: “Varoluşçuluk, fenomenoloji Devamı…

En-Necat – Felsefenin Temel Konuları

En-Necat – Felsefenin Temel Konuları Felsefe-bilim alanındaki eşsiz konumunu ifade etmek amacıyla Orta Çağ âlim ve düşünürleri tarafından kendisine “eş-Şeyhü’r-reîs” unvanı verilen İbn Sînâ, Batı’da da Avicenna olarak tanınır. Doğu’da 11 ve 12. yüzyıllardan sonra İbn Sînâ’nın eserleri oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış, belirli ölçüde İslâm dün­yasında bugüne kadar devam Devamı…

Modern Felsefenin Serüveni

Modern Felsefenin Serüveni Aydınlanma felsefesi, eninde sonunda, kendi içindeki eleştirilere rağmen aklın yüceltilmesidir. Aydınlanma, bu anlamda, okuyacağınız kitapta da yer alan Kant‟ta en iyi tanımını bulur: Aklın üzerindeki vesayetin kaldırılması. Bu yüzden kitap Kant ile başlıyor. Aklın eleştirisi de aydınlanmaya dahildir. Ve doğrusu, Aristo‟dan beri bilindiği üzere, aklı eleştirmek de Devamı…