Çağdaş Sosyal Teorisyenler 1

Çağdaş Sosyal Teorisyenler 1 Sezgin Kızılçelik Anı Yayıncılık Bu eserde, çağdaş sosyal teorinin kült isimlerinden olan Antonio Gramsci, Talcott Parsons, Charles Wright Mills, Louis Althusser, Michel Foucault, Erving Goffman ve Zygmunt Bauman, kapsamlı bir inceleme sonucunda Türkiye’de ilk kez bir araya geliyor. Bu kitapta, Gramsci, Parsons, Mills, Althusser, Foucault, Goffman Devamı…

Tartışmalar

Tartışmalar Doğan Özlem Notos Kitap “İnsan olmak anlam yaratmak, yaratılan anlamların yöneliminde yaşamak, yaşananları yorumlamaktır.” – Doğan Özlem Doğan Özlem çeşitli konuşma metinlerinden ve yazılarından oluşan Tartışmalar’da doğa bilimleri ile sosyal bilimler, Batı ile Doğu, evrenselcilik ile tekilcilik, pozitivizm ile tarihselcilik, devlet ile hukuk, dil ile şiir, anlam ile yorum Devamı…

Hikmet ve İllet

Hikmet ve İllet Fevzi Yiğit Önsöz Yayıncılık Bu çalışma, “Molla Sadrâ’nın Nedensellik Teorisi”ni metafizik açıdan ele almaktadır. “Nedensellik” kavramı metafiziğin en temel ve en önemli konularından biridir.  Çalışmada, Sadrâ’nın nedensellik ile ilgili görüşleri metafizik çerçevede tartışıldığı için fizik ve mantık ilmindeki nedenselliğe dair görüşleri kitabın çerçevesi dışında tutulmuştur.  Kitapta şu Devamı…

İlim Öğrenenlerin Adabı

İlim Öğrenenlerin Adabı Nasirüddin Tusi İbn-i Sina Yayınları Bu kitap, Hace Nasirüddin Tusî’nin Ahlak-ı Nasıri kitabından hemen sonra kaleme aldığı “ilim öğrenenlerin adabına” dair öğrencilere ve ilim peşinde koşan kişilere ders niteliğinde olan kitabın ilk defa yapılmış olan Türkçe tercümesidir. “İlmi isteyen kimse mutlaka gayret ve himmet içerisinde olmalıdır. Nasıl Devamı…

Akışkan Hayat

Akışkan Hayat Zygmunt Bauman Ayrıntı Yayınları Bu kitap, buz üstünde güvende kalabilmek için sürekli büyük bir hızla oradan oraya koşturmak zorunda kalan insanlara yazılmış bir kitap. Akıcılaşan, katı ve durağan hiçbir şeyin kalmadığı bir yaşam içinde kalıcı anlamlar arayan insanların başucunda tutacağı bir eser. Dünya üzerinde her insanın yakıcılığını hissettiği Devamı…

Yalnızlığın Aforizmaları

Yalnızlığın Aforizmaları Mehmet Şentürk 44 Yayınları “Yalnızlık doğru ellerde en büyük yaratıcılık kaynağıyken (bkz. Tanrı),Yalnızlaşmış bir akılda kötüye kullanıldığında en büyük kötülüktür (bkz. Şeytan). Yalnızlığın on farklı evresini vecizeler ve dizelerden oluşan aforitmik bir bakış açısıyla parçalar hâlinde sunmaya çalıştım. Bu kitapta kendinize ait birçok yapboz parçası bulacaksınız.Size özel bu Devamı…

Varoluşun Bireysel Anlamı

Varoluşun Bireysel Anlamı H. Elçibey Temel İmleç Kitap Bu kitapta insanın gelişim döngülerine ve yaşayış biçimlerine ağırlık verilmiştir. Çünkü insan kendine karşıt düşen her tür davranışlarını nasıl geliştirdiğini göremedikçe, özgür olabilmek için neyi ve neleri aşması gerektiğini de bilebilmesine imkan yoktur. Ancak böyle bir kitabı okumanın davranışlarında değişikliğe yol açacağı Devamı…

Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi Bayram Kaya Ceylan Yayınları Uzun yıllardır felsefeye reddiyeler diziliyor. Hatta üniversitelerde tarih ve sosyal bilimlerin alanı sınırlanıyor. Felsefi düşüncenin huzursuzluğa ve sosyal mücadelelere yol açtığı dillendiriliyor. Kaygılarında haksız da sayılmazlar. Felsefenin özü, düşüncenin varlıkla ilişkisi sorunudur. Felsefe maddenin hareket yasalarının bilinebileceğini ve maddenin değiştirilebileceğini öngörür. Maddeyi sorgulamanın yolu Devamı…

50 Felsefe Klasiği

50 Felsefe Klasiği Tom Butler-Bowdon Pegasus Yayınları Düşünmek, varolmak, eylemde bulunmak, görmek Aristoteles’ten Wittgenstein’a 50 Felsefe Klasiği, “disiplinlerin ustası”nın harika bir eseridir. Bu kitabın amacı aydınlatmak, açıklamak, insan varoluşunun özünde bulunan bazı temel soruları ortaya koymak ve onlara cevap vermektir. İçinde ünlü metinler hakkında analizler, filozofların biyografileri, kitaplarının özetleri ve bu Devamı…