Peri Hermeneias Üzerine İki Yorum

Peri Hermeneias Üzerine İki Yorum Caner Çiçekdağı Sentez Yayınları Aristoteles’in Organon adlı mantık eserleri arasında önemi bir yeri olan Peri Hermeneias, “Önermeler” konusunu ele almakla beraber birçok mantık felsefesi problemine de değinmiştir. Aristotelesçi gelenek (Peripatetikler) kendisinden sonra düşünürün çalışmalarını sadece çevirmekle kalmamış, çevirilerle eş zamanlı olarak yorumlama faaliyeti de geliştirmiştir. Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Bahçıvan

Bahçıvan Rabindranath Tagore Kopernik Kitap “Yüzyıllardır şiirlerimi okuyan okuyucu, kimsin sen? Sana baharın hazinesinden yalnızca bir çiçek, ötedeki bulutlardan bir tanecik altın çizgi bile gönderemedim. Kapılarını aç ve dışarıya bak. Çiçeklenen bahçenden yüzyıllar öncesinin yok olmuş rayihalı hâtıralarını topla. Kalbinin neşesinde, bir bahar sabahı çalan hayat neşesini, yüzyılların içinden sana Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Ben ve Ten

Ben ve Ten Jacob Rogozinski Pinhan Yayıncılık Çağdaş Fransız felsefesinin önemli düşünürlerinden Jacob Rogozinski’nin bu eseri 20. yüzyılın en verimli tartışmalarından olan ben meselesine yeni bir bakış açısı getiriyor. Ben dışsal gerçeklik tarafından üretilen bir yanılsama mıdır? Şiddetin ve adaletsizliğin kaynağı o mudur? Öyleyse narsisizm ve yabancılaşma tartışmalarına rağmen egonun Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Siyasete Dair Temel Bilgiler

Siyasete Dair Temel Bilgiler Kurtubalı İbn Rüşd Bordo Siyah Yayınları İbn Rüşd, bu kitabın çoğu yerinde Platon’un görüşlerini eleştirmekte ve kendi siyasî düşüncesini sunmaktadır. Bu kitap bir bakıma Platon’un Devlet’ine yazılmış bir özet niteliğinde olsa da, diğer yönden onu tamamlayıp ileri bir aşamaya taşıyan yeni bir eser niteliği de taşımaktadır. İbn Rüşd’ün bu kitabı ile getirdiği Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Metinlerle Felsefeye Giriş

Metinlerle Felsefeye Giriş Mustafa Günay Çizgi Kitabevi Yayınları Felsefeye Giriş, düşünceye bir davettir. Felsefeye Giriş, aynı zamanda insanın sorularla ve kavramlarla kaşılaşmasıdır. Bu karşılaşmanın önemi, felsefenin, insani varoluşun tüm yönleriyle ilgisinde yatar. Felsefeyi başlatan, insanın sorduğu ve yanıt aradığı bazı sorulardır. Düşünen ve konuşan bir varlık olarak insanın merak ve Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Kötülüğün Felsefesi

Kötülüğün Felsefesi Lars Svendsen Redingot Kitap Filmlerde, siyasi demeçlerde ve haber bültenlerinde “kötülük” gündelik gerçekliğimizin parçası bir sözcük haline geldi. Yalnızlık, korku, özgürlük gibi kavramların felsefi ve tarihsel izini sürdüğü önceki eserleri övgüyle karşılanan yazar Lars Svendsen, Kötülüğün Felsefesi’nde, yaşanmış gerçek cinayet ve katliamlardan filmler ve romanlara, en büyük kötülük Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Tanrı Var Mıdır?

Tanrı Var Mıdır? Örsan K. Öymen Destek Yayınları “Tanrı var mıdır?” insanın binlerce yıldır yanıtını aradığı bir sorudur. Bu soru felsefenin de en temel sorularından bir tanesidir. Filozoflar bu soruya farklı yanıtlar vermişler, kimi Tanrı’nın var olduğunu, kimi Tanrı’nın var olmadığını, kimi de Tanrı’nın var olup olmadığının bilinemeyeceğini savunmuşlardır. Bu Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Jacques Ellul Düşüncesinde Teknik Sorunu

Jacques Ellul Düşüncesinde Teknik Sorunu Mikail Uğuş Kriter Yayınları Bu çalışmanın amacı, Jacques Ellul’un tekniğe ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve yazarın determinist bakış açısı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çalışma boyunca teknik, bir “sorun” olarak ele alınırken geçirdiği evreler üzerinde durularak, tekniğin bilim ve makine ile olan ve devamlı karıştırılan ilişkisi Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Dil Felsefesi 3

Dil Felsefesi 3 Zeki Özcan Sentez Yayınları Çalışmamız, paradigmalarla dil felsefesi serimizin 3. kitabıdır; Wittgenstein’ın sadece ikinci dönemine ayrılmıştır. Filozofun birinci dönemini daha önce incelemiştik. Birinci Wittgenstein’da dil, mantığın dilidir. Felsefe yapma tarzı ise önermelerin sembolik dilde mantıksal analizinden ibaretti. Oysa ikinci Wittgenstein’da mantığının yerini gramer alır. Önermelerin gramere uygunluğu, Devamı…

önce , sizekitap tarafından