Lego Asla Sadece Lego Değildir

Lego Asla Sadece Lego Değildir Roy T. Cook The Kitap Gerçeği Tuğla Tuğla Örmek Lego, nesilden nesile aktarılan oyuncak yapılandırma parçası olarak bilinir. Günümüzde Lego; televizyon programlarından sinema filmlerine, şirket eğitim programlarından eğitsel robotik programlara, fan zirvelerinden elbise ve aksesuarlara kadar uygulamalarıyla çoklu medya fenomeni olmuştur. Hatta Cambridge Üniversitesi’nde Lego Devamı…

Düşüncenin Sınırları

Düşüncenin Sınırları J. Krishnamurti Ganj Kitap Düşüncenin Sınırları, spiritüel önder J. Krishnamurti ve ünlü fizikçi David Bohm arasında geçen etkileyici bir dizi diyalogdan oluşuyor. Bu merak uyandıran fikir teatisinin başlangıç noktasını şu soru oluşturuyor: Şayet gerçek, hakikatten farklı bir şeyse, o halde günlük hayattaki eylemlerin gerçek ve hakikatle ilişkisi nedir? Devamı…

Ahlak Ölçütleri

Ahlak Ölçütleri Erwin W. Lutzeer Haberci Basın Yayın Değer Yargılarının Bir Karşılaştırılması Kürtaj, evlilik dışı seks ilişkileri, ümitsiz hastaların acılarına son vermek için öldürülmeleri, ölüm cezasının haklı olup olmadığı; bunların hepsi de bu standartlarda, yani davranışlar hakkında bir yargıya varabilmek için baz olarak alınan bir norma bağlıdır. Nedir bu temel Devamı…

Taht Adabı

Taht Adabı Muhammed B. Haris Sa’lebi Bordo Siyah Yayınları Bu kitap, Abbâsîlerden Osmanlılara kadar gelen saray âdetlerinin kaynakları konusunda kaleme alınmış bir siyâsetnâmedir. Sadece saray âdetleri değil, tahtın korunması için ne yapılması gerektiği, hükümdarın rakiplerine nasıl davranacağı, saray çevresinden olan seçkinlerin nelere dikkat etmesi gerektiği gibi konuları ele alırken, yer yer Machiavelli’yi andıran ifadelerle okuru şaşırtıyor. Yazarı Sizekitap’da Devamı…

Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk

Aydınlanma Felsefesi, Devrimler ve Atatürk Macit Gökberk Kırmızı Kedi Yayınevi Macit Gökberk, sadece Türkiye’nin kurucu felsefecilerinden değil aynı zamanda Türkçenin büyük ustalarından… Gökberk, Türkiye’de ve Türkçede felsefenin yer etmesi için, felsefe dilinin yalınlaşması ve Türkçe felsefe terimlerinin türetilmesi alanlarında önemli çalışmalarda bulunmuştu. Türkçenin “kültür dili” olması için de çalışan Gökberk, Devamı…

Cimriler Kitabı

Cimriler Kitabı Cahiz Bordo Siyah Yayınları Cahiz’in Cimriler Kitabı, dünya edebiyatında cimrilik üzerine yazılmış, felsefî içerik taşıyan derli toplu ilk kitaptır. Cimrilerin, servetlerini koruma adına başvurdukları oldukça şaşırtıcı önlemler; kiracılardan şikâyetleri, misafir ağırlamamak için bulunan yöntemleri kısa, özlü hikâyelerle anlatılmakta; sofraya konulan ekmek sayısından suyun ekonomik bir biçimde değerlendirilmesine, elbiselerin yama yapılarak mümkün olduğunca uzun süre giyilmesine kadar, yaşam için Devamı…

Bilimsel Yeni Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm

Bilimsel Yeni Verilerin Işığında Diyalektik Materyalizm Erhan Nalçacı Yazılama Yayınevi “Diyalektik materyalizm herhangi bir felsefi akım değildir; içinde bulunulan siyasi durum ve sınıf mücadeleleri ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzün karanlığında bilime olduğu kadar, siyasi mücadelelere de ışık tutan bu yöntem tekrar ele alınmaya, geliştirilmeye gereksinim duyuyor. Zira diyalektik materyalizm olmuş bitmiş, Devamı…

El-Medinetü’l-Fazıla

El-Medinetü’l-Fazıla Farabi Litera Yayınları Erdemli Şehir, tam adıyla Erdemli Şehir Halkının Görüşlerinin İlkeleri, İslam felsefesinin kurucu filozofu olan Farabi’nin Tanrı, evren ve insana ilişkin gözden geçirilmiş son düşüncelerini içeren bir eserdir. Bu eserin İslam’da felsefî düşüncenin çerçevesini, problem alanlarını ve ana temayüllerini belirleyen kurucu bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Erdemli Devamı…

Dünyanın En Büyük 100 Düşünürü

Dünyanın En Büyük 100 Düşünürü Philip Stokes Yakamoz Yayınevi İnsan ırkını diğerlerinden ayıran şey, düşünmek ve fikirleri nesilden nesle aktarabilmektir. Bu konuda da en büyük ve önemli rol filozoflara aittir. Ancak şunu da unutmamalıyız ki felsefe, yalnızca uzmanların değil, sıradan ins anların da hayat boyunca ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle felsefe okumak ve filozofları Devamı…