İki Sufinin Mücadelesi

İki Sufinin Mücadelesi Oğuzhan Şahin Litera Yayınları On altıncı asrın son çeyreğinde Sofyalı Balî’nin halifelerinden Rusûhî mahlaslı sûfî şair, o dönem İstanbul’unda büyük tepkilerle karşılanan bir gazel yazar. Halvetî şeyhin bu gazeli dilden dile dolaşır. Rusûhî gazeli nedeniyle etraftan medhiye beklerken hiç ummadığı bir şekilde kendisi gibi sûfî olan Sünbüliyye’den Devamı…

The Praise Of Folly

The Praise Of Folly Desiderius Erasmus Karbon Kitaplar The modern world begins, in a sense, with this book. Or at least the modern sense of humorous, sceptical inquiry, a world in which the claims of dogma are countered by those of wit and good sense. You could say that we Devamı…

İslam Tasavvufunun Meseleleri

İslam Tasavvufunun Meseleleri Erol Güngör Yer-Su Yayınları Erol Güngör tasavvuf konusunu ele aldığı bu eserinde; bir sosyal bilimci olarak tasavvufun tarih, felsefe ve sosyal psikolojinin ışığında nasıl teşekkül ettiğini ortaya koymuş ve İslamiyet’teki yeri konusunda değerlendirmeler yapmıştır. Kitap Giriş’ten sonra Şark’tan Haber, Batı Rüzgarı, İslam Tasavvufunun Tarihi Gelişmesi, Manevi İktidarlar Devamı…

Felsefi Kelamın Temel Meseleleri

Felsefi Kelamın Temel Meseleleri Fahreddin er-Razi Litera Yayınları İslam düşüncesi ve özelde kelamın köşe taşlarından olan Fahreddîn er-Razî, gerek yazdığı eserler gerekse doğrudan ya da asırlara yayılan tesiri üzerinden dolaylı talebesi ve takipçisi olan isimler vasıtasıyla bir “ekol”ün kaynağı ya da kurucusudur.Onun ilmî ve kelâmî kimliğinde Eş‘arîlik büyük ölçüde belirleyici Devamı…

Dünyayı Değiştiren Düşünürler – 4

Dünyayı Değiştiren Düşünürler – 4 Sadık Usta Kafka Yayınevi Bundan önceki üç ciltte Hint Vedaları’ndan başlayarak Kadim Çin’e, Antik Yunan, Roma ve Rönesans Avrupa’sına; oradan da Aydınlanma dönemi ve modern ideolojilerin ortaya çıktığı 19. yüzyıl Avrupa’sına kadar getirdiğimiz seçki, dördüncü ciltle devam ediyor. Burjuvazi, Amerikan ve Fransız Devrimi’nde “özgürlük, eşitlik Devamı…

Rönesans Felsefesinde Birey ve Evren

Rönesans Felsefesinde Birey ve Evren Ernst Cassirer Verka Yayınları Muhtemelen Rönesans’ın felsefi düşüncesi üzerine en önemli yorumlayıcı çalışma olan bu kışkırtıcı eser, uzun zamandır bu sahada bir klasik olarak kabul edilmektedir. Rönesans ruhunun ortaçağ düşüncesini nasıl temelden sorguladığına ve zayıflattığına dair istisnai derecede kavrayışlı bir araştırma olarak değerlendirilir. Rönesansın ilk Devamı…

Günümüzde Totemizm

Günümüzde Totemizm Claude Levi Strauss Nora Kitap “Totemizm histeriye benzer. Bazı olguların gelişigüzel yalıtılıp, bir hastalığın veya nesnel bir kurumun tanılayıcı işaretleri olarak gruplandırılabileceğinden kuşku duymaya bir kez ikna olunca, bu işaretlerin kendileri ya ortadan kaybolur ya da herhangi bir tektipleştirici yoruma direnç gösterecek şekilde ortaya çıkar.” Ünlü antropolog Claude Devamı…

Akıl ve Hareket

Akıl ve Hareket Engin Koca Babil Kitap Aydınlanma çağının dünya tasavvurunu belirleyen ilke nedir? Newton, Galileo ve Kepler’in çalışmaları yepyeni bir dünya resmi inşa etmeyi nasıl mümkün kılmıştır? Hareketi algılama şeklimizin kozmos kavrayışımızdaki rolü nedir? Engin Koca bu soruların etrafında şekillenen Akıl ve Hareket’te 17. yüzyıl Batı Avrupa’sında doğa felsefesindeki Devamı…

İhsan Fazlıoğlu Seti (6 Kitap)

İhsan Fazlıoğlu Seti (6 Kitap) İhsan Fazlıoğlu Babil Kampanya Kendini Aramak İnsan başlangıç ile son arasında bu ara da seyrettiği, kendiyle başlayıp yine kendiyle bitirdiği hayat yolculuğunda kendi olmak, kendi kalmak, kendi ölmek için ne yapabilir? Kendilikiyle sımsıkı bağlı bilgiye erişmek, edindiği bilgiyle eylemek onu nereye taşıyabilir? Vahşi kapitalist dünya; Devamı…