Felsefi Kelamın Temel Meseleleri

Felsefi Kelamın Temel Meseleleri Fahreddin er-Razi Litera Yayınları İslam düşüncesi ve özelde kelamın köşe taşlarından olan Fahreddîn er-Razî, gerek yazdığı eserler gerekse doğrudan ya da asırlara yayılan tesiri üzerinden dolaylı talebesi ve takipçisi olan isimler vasıtasıyla bir “ekol”ün kaynağı ya da kurucusudur.Onun ilmî ve kelâmî kimliğinde Eş‘arîlik büyük ölçüde belirleyici Devamı…

Dünyayı Değiştiren Düşünürler – 4

Dünyayı Değiştiren Düşünürler – 4 Sadık Usta Kafka Yayınevi Bundan önceki üç ciltte Hint Vedaları’ndan başlayarak Kadim Çin’e, Antik Yunan, Roma ve Rönesans Avrupa’sına; oradan da Aydınlanma dönemi ve modern ideolojilerin ortaya çıktığı 19. yüzyıl Avrupa’sına kadar getirdiğimiz seçki, dördüncü ciltle devam ediyor. Burjuvazi, Amerikan ve Fransız Devrimi’nde “özgürlük, eşitlik Devamı…

Rönesans Felsefesinde Birey ve Evren

Rönesans Felsefesinde Birey ve Evren Ernst Cassirer Verka Yayınları Muhtemelen Rönesans’ın felsefi düşüncesi üzerine en önemli yorumlayıcı çalışma olan bu kışkırtıcı eser, uzun zamandır bu sahada bir klasik olarak kabul edilmektedir. Rönesans ruhunun ortaçağ düşüncesini nasıl temelden sorguladığına ve zayıflattığına dair istisnai derecede kavrayışlı bir araştırma olarak değerlendirilir. Rönesansın ilk Devamı…

Günümüzde Totemizm

Günümüzde Totemizm Claude Levi Strauss Nora Kitap “Totemizm histeriye benzer. Bazı olguların gelişigüzel yalıtılıp, bir hastalığın veya nesnel bir kurumun tanılayıcı işaretleri olarak gruplandırılabileceğinden kuşku duymaya bir kez ikna olunca, bu işaretlerin kendileri ya ortadan kaybolur ya da herhangi bir tektipleştirici yoruma direnç gösterecek şekilde ortaya çıkar.” Ünlü antropolog Claude Devamı…

Akıl ve Hareket

Akıl ve Hareket Engin Koca Babil Kitap Aydınlanma çağının dünya tasavvurunu belirleyen ilke nedir? Newton, Galileo ve Kepler’in çalışmaları yepyeni bir dünya resmi inşa etmeyi nasıl mümkün kılmıştır? Hareketi algılama şeklimizin kozmos kavrayışımızdaki rolü nedir? Engin Koca bu soruların etrafında şekillenen Akıl ve Hareket’te 17. yüzyıl Batı Avrupa’sında doğa felsefesindeki Devamı…

İhsan Fazlıoğlu Seti (6 Kitap)

İhsan Fazlıoğlu Seti (6 Kitap) İhsan Fazlıoğlu Babil Kampanya Kendini Aramak İnsan başlangıç ile son arasında bu ara da seyrettiği, kendiyle başlayıp yine kendiyle bitirdiği hayat yolculuğunda kendi olmak, kendi kalmak, kendi ölmek için ne yapabilir? Kendilikiyle sımsıkı bağlı bilgiye erişmek, edindiği bilgiyle eylemek onu nereye taşıyabilir? Vahşi kapitalist dünya; Devamı…

Gerçeklik, Arzu ve Göçebelik Üzerine

Gerçeklik, Arzu ve Göçebelik Üzerine Deleuze Etait La Çizgi Kitabevi Yayınları Hayal Edin… Bir teorinin seyahat ettiğini, sosyolojik düşünceye ortadan başlandığını ya da coğrafyanın, felsefe yapmanın uzamını oluşturduğunu hayal edin… Yeryüzünde katledilen gerçekliği yeniden yaymak için jeo-felsefi bir çaba harcayarak düşünce ile yaşam arasında oluşan derin çatlağı onarmaya çalışan birini Devamı…

Paradoksun Kısa Tarihi

Paradoksun Kısa Tarihi Roy Sorensen Alfa Yayınları Zamanın bir başlangıcı var mı? Hangisi önce geldi; tavuk mu, yumurta mı? Roy Sorensen paradoksların tarihini, eski Yunanlı filozoflardan ortaçağlara, oradan Aydınlanmaya ve yirminci-yüzyıla uzanarak, büyüleyici ve ufuk açıcı açıklamalarla sunuyor. Augustinus, “Tanrı dünyayı yaratmadan önce ne yapıyordu” diye sorduğunda, “Bu tür sorular Devamı…

Doğa Tarih İnsan Üzerine Aykırı Düşünceler

Doğa Tarih İnsan Üzerine Aykırı Düşünceler İsmail Orhan Sönmez Hiperlink Yayınları “İnsana dünyadan daha büyük olduğunu hissettirmekle işe başlamak lazım. İnsan dünyadan büyüktür, hayatta kalmak için onun kurallarına uymak, yalan söylemek, hırsızlık yapmak, adaletsiz davranmak, yapılan kötülükleri görmezden gelmek ve kalabalığa uygun davranmak zorunda değildir. İnsan dünyaya uymak için değil, Devamı…