Bilgi Foucault Üzerine Dersler

Bilgi Foucault Üzerine Dersler Gilles Deleuze Otonom Yayıncılık Deleuze, dostu Michel Foucault’nun ölümünden sadece bir yıl sonra Vincennes Üniversitesi’nde verdiği derslerde onun düşüncesinin sistematik bir yeniden değerlendirmesine girişti. Deleuze’ün Foucault’nun düşüncesini başından sonuna kadar bilgi, iktidar ve arzu olmak üzere üç eksenli bir düşünce olarak okumayı önerdiği bu dersler, 1985 Devamı…

Çoğunluğun Tiranlığı

Çoğunluğun Tiranlığı Nagehan Gürbüz Ersoy On İki Levha Yayınları Demokrasi çoğunluk yönetiminden mi ibarettir? Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı çoğunluk iradesi mi olmalıdır? Çoğunluk sırf çoğunluk olduğu için her zaman doğru kararlar mı alır? Elinizdeki kitap, bir yandan bu sorulara yanıt aramaya çalışırken diğer yandan da mutlak, sınırsız bir çoğunluk yönetiminin Devamı…

Din Üzerine

Din Üzerine Karl Marx Fol Kitap Karl Marx ve Friedrich Engels’in Feuerbach Üzerine Tezler, Alman Köylü Savaşı, Kapital, Anti-Dührıng ve mektuplarından seçmeleri içeren Din Üzerine eserini Murat Belge çevirisi ile sunuyoruz. “Dini insan yapar, din insanı yapmaz. Başka bir söyleyişle din, henüz kendini bulamayan ya da kendini yeniden kaybetmiş olan Devamı…

Oluş ve Bozuluş

Oluş ve Bozuluş Aristoteles Pinhan Yayıncılık Tanrı, ilk madde, dört öğe (başka bir deyişle “yalın cisimler”, yani toprak, su, ateş, hava), oluş, bozuluş, başkalaşma, değişme, büyüme, etki, edilgi, karışım gibi konuları ele alan Oluş ve Bozuluş, Aristoteles’in oldukça kritik bir eseri. Eseri önemli kılan bir diğer unsur da Aristoteles’in belki Devamı…

Kültür ve Psikanaliz

Kültür ve Psikanaliz Bella Habip Yapı Kredi Yayınları Kültür ve Psikanaliz: Sinema, Edebiyat ve Güncelin Psikanalizi, psikanalist Bella Habip’in 2012-2018 arasında kaleme aldığı, kültür ile psikanalizin buluşma nokta­larından hareket eden makalelerden oluşuyor. Kültürel alanla bireyin ruhsal ve zihinsel işleyişi arasındaki karşılıklı etkileşi­min edebiyat, sinema ve güncel olayların psikanalitik bir okumasıyla Devamı…

Çağdaş Fransız Felsefesi

Çağdaş Fransız Felsefesi Kolektif Phoenix Yayınevi Çağdaş Fransız felsefesi, ülkemizdeki felsefe araştırmacılarının ve okurlarının önemli kısmının ana ilgi odağını oluşturmaktadır. Özellikle gençlerin ilgisini bu filozofların düşünmedeki ayrıntıcılıklarına, sorgulamadaki kılı kırk yarıcılıklarına, yaşamla iç içeliklerine ve ifade becerilerine duydukları büyük hayranlık beslemektedir. Buna karşın felsefe tarihinin başka kısımları gibi bu kısmı Devamı…

Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler

Romalıların Yücelik ve Çöküşünün Nedenleri Üzerine Düşünceler Montesquieu İş Bankası Kültür Yayınları Montesquieu (1689-1755): Aydınlanma döneminin en önemli düşünürlerindendir. La Brède’de doğdu, hukuk eğitimi aldı. Bordeaux parlamentosu üyesiydi, hâkimlik yaptı. Bordeaux Akademisi’ne seçildi ve makaleler yayımladı. İran Mektupları ile ün kazandı, hayatını teorik ve edebi eserlerine adadı. Kanunların Ruhu Üzerine Devamı…

Ahlak Tanrı ve Yasa

Ahlak Tanrı ve Yasa Mustafa Çakmak İz Yayıncılık Bir eylem, ahlaki bir değer taşıdığı için mi Tanrı tarafından emredilmiştir, yoksa Tanrı tarafından emredildiği için mi ahlaki bir değer taşır? Antik dönemde Sokrates ve Euthyphron arasındaki diyaloğun en kritik parçası olan bu dilemma, ahlaki olanla ilahi olan arasındaki ilişkiye dair kadim Devamı…