Roma’da Siyaset ve Felsefe

Roma’da Siyaset ve Felsefe C. Cengiz Çevik İthaki Yayınları Daha önce Cicero’dan Devlet Üzerine çevirisini yayımladığımız C. Cengiz Çevik, bu çalışmada Roma’nın cumhuriyet döneminde (İÖ 509-İÖ 27) siyaset ve felsefe ilişkisinin şekillenişini inceliyor. Alanında Türkçede bir ilk olan ve birincil kaynaklara dayanan bu inceleme Pythagorasçı öğretinin Roma’daki etkilerine dair rivayetler Devamı…

İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları

İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları Louis Althusser İthaki Yayınları Althusser’in yayımlanır yayımlanmaz dünyada büyük yankılar uyandıran ünlü makalesini, bu makalenin ilk versiyonunu ve burada dile getirdiği fikirlere yönelik eleştirilere daha sonra verdiği cevapları içeren bir derleme olan İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, onun belki de en etkili eseri. Başarısızlığa uğrayan Devamı…

Bilimin Anlamı

Bilimin Anlamı Tim Lewens İletişim Yayınevi Kara deliklerin var olup olmadığından saçlarımızın neden uzadığına kadar akla gelebilecek neredeyse her soruya açıklamalar getiren bilimin başarılı olup olmadığı ya da insanlığa ne denli yararlı olabildiğisöz konusu olduğunda, bu sorulara nasıl yanıt vermek, hangi yolu izlemek gerekir? Bu noktada, Bilimin Anlamı bilim felsefesini işaret ediyor. Tim Lewens, Devamı…

Tetralog – Ben Haklıyım Sen Haksızsın

Tetralog – Ben Haklıyım Sen Haksızsın Timothy Williamson Pegasus Yayınları Büyücülük diye bir şey var mı? Bilim tüm sorularımıza cevap olabilir mi? Mantıksal çıkarımlar sayesinde tüm sorularımıza yanıt bulabilir miyiz? Herkesin kendi bakış açısına göre haklı olduğu bir dünyada doğru ve yanlıştan nasıl bahsedilir?  Tesadüfen trende bir araya gelen dört Devamı…

Evrim Aldatmacası

Evrim Aldatmacası Hüdai Çakmak Gece Kitaplığı Ateizm; bir Tanrının, Yaratıcının olmadığına inanmadır.Nereden gelirse gelsin,Neyi savunursa savunsun,Hiç bir inanç inanç BİLİME TEMEL ALINAMAZ.TERSİNİM rahatlıkla gözlenip sınanabilen bilimsel bir gerçektir.Bilim TERSİNİM temelinde yeniden kurulacaktır. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara

Tanık Özne Şankara ile Diyalog

Tanık Özne Şankara ile Diyalog Ahmet Soysal MonoKL Şankara, M.S. 8. yüzyılın başında yaşamış büyük Hint düşünürüdür. Veda metinlerine dayanan Hinduizm’in düşüncedeki doruk noktasıdır. Şankara, Veda’ların sonu ya da sonucu anlamına gelen ve temelinde başat Upanişad’lardan oluşan Vedanta sistemini, özellikle Upanişad’lara ve Brahmasutra’lara yaptığı dev Tefsir’lerle aşılmamış bir yetkinliğe eriştirmiştir. Devamı…

İlimlerin Sayımı Ciltli

İlimlerin Sayımı Ciltli Farabi İş Bankası Kültür Yayınları Farabi (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in ve Platon’un eserlerini inceledi, bu iki filozofun felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya, bu sayede İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. Devamı…

İlimlerin Sayımı

İlimlerin Sayımı Farabi İş Bankası Kültür Yayınları Farabi (870-950): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in ve Platon’un eserlerini inceledi, bu iki filozofun felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya, bu sayede İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. Felsefeye Devamı…

Kapitalizm ve Sosyalizmde İşin Sınıfsal Karakteri

Kapitalizm ve Sosyalizmde İşin Sınıfsal Karakteri Kolektif Töz Yayınları Kapitalizmde bir iş sözleşmesinin gerçekleşmesi ekonomik bakımdan bir alışveriş anlaşması olarak görülür, çünkü iş gücü bir meta olarak satılır. Sosyalizmde ise iş gücü, artık bir meta değildir ve böylece yapılan iş sözleşmesi, bunlar ‘iş kirası’ olarak da adlandırılır, bambaşka bir ekonomik Devamı…