Marksist Psikolojiden Politik Psikolojiye ve Ötesine

Marksist Psikolojiden Politik Psikolojiye ve Ötesine Ulaş Başar Gezgin Töz Yayınları Marksist psikolojinin temel izlekleri, yabancılaşma, ideoloji, yanlış bilinç ve yöntembilim tartışmaları olacaktır. Özellikle sosyal ve politik psikoloji alanlarında, son yıllarda, ideoloji ve yanlış bilinç kavramsallaştırmalarından esinlenilerek sistemi meşrulaştırma kuramı adında bir kuram geliştirilmiş ve bu kuramdan hareketle birçok bulguya Devamı…

Felsefeden Yoksunluk 7

Felsefeden Yoksunluk 7 Hamdullah Aktaş Hamdullah Aktaş Yayınları Felsefi düşünme , yaşamsal konulara ilişkin gerekli ve gerçekçi yaklaşımlardır. Felsefi bilgileri diğer bilgilerden ayırt edici teme özelliği, ussal kendi içinde tutarlı ve özgün düşünmeleridir.Gerçekliğe (varlığa) yeni bir boyuttan bakıştır.O nedenle felsefi düşünme, iri ve süslü sözlerle içeriği boş ama insanları etkilemeyi Devamı…

Gölge Felsefe

Gölge Felsefe Nathan Andersen Ayrıntı Yayınları Nathan Andersen, Stanley Kubrick’in Otomatik Portakal’ını Platon’un Devlet’iyle felsefi bir sohbete sokarak deneyim ve anlamın doğası, adaletin karakteri, görünüş ile gerçeklik arasındaki karşıtlık, sanatın önemi ve görüntülerin etkisi gibi temalara katkılarını mukayese ediyor. Ve bunu akademik jargonun ağırlığından uzak, “herkes”in anlayabileceği bir dille yapıyor. Devamı…

Anlamın Yeniden Keşfi

Anlamın Yeniden Keşfi Owen Barfield Ketebe Yayınları 20. yüzyılın en önemli yazar ve filozoflarından Owen Barfield, insan tabiatı ve gerçeklik hakkında sıradışı fikirlere sahip. Felsefe, bilim, fizik, biyoloji, psikoloji, metafizik, estetik, edebiyat, dilbilim ve din onun geniş düşünce dağarcığından süzülüp insanın anlam arayışına, bu anlamı ne zaman, nasıl ve neden Devamı…

Aydınlanma Zihniyeti

Aydınlanma Zihniyeti Tzvetan Todorov Bgst Yayınları “Tanrı’nın ölümünden, ütopyaların çöküşünden sonra müşterek yaşamımızı hangi entelektüel ve ahlâki temel üzerine inşa etmek istiyoruz?” Çağımızın önemli düşünürlerinden Tzvetan Todorov bu soruyu, Aydınlanma ve hümanizm geleneğini eleştirel biçimde sahiplenme çağrısı yaparak yanıtlar. Aydınlanma, insanın kaderini eline almaya ve eylemlerinin nihai amacını insanlığın esenliği Devamı…

Ahlakın İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma

Ahlakın İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma David Hume Say Yayınları Hume, Avrupa’nın eski, köhneleşmiş politik ve dinî kurumlarına karşı bilimsel ve felsefi bilgide ilerlemenin tiranların ve yobazların sonunu getireceğine inanılan Aydınlanma çağında yazdı. Ahlakın İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma, insani toplumsal yaşamı bütünüyle seküler bir yönde resmetti. Hume’un vurgusu, ahlakın insan yaşamındaki Devamı…

Bilimsel Felsefenin Doğuşu

Bilimsel Felsefenin Doğuşu Hans Reichenbach Fol Kitap Hans Reichenbach’ın Bilimsel Felsefenin Dogusu yapıtı, bilim felsefesi alanında, genis aydın kitlelerince belki de en çok okunan kitaplardan biri olmustur. Bunun bir nedeni kitabın son derece açık, yalın ve anlasılır bir dille kaleme alınmıs olması ise bir baska nedeni yazarın bilimsel kisiliginin tasıdıgı Devamı…

Ermiş’in Bahçesi

Ermiş’in Bahçesi Halil Cibran Tutku Yayınevi Halil Cibran’ın en çok okunan eseri Ermiş’in devamı niteliğinde olan “Ermiş’in Bahçesi”nde uzun bir gemi yolculuğundan sonra El Mustafa 12 yıl aranın ardından doğup büyüdüğü adaya geri döner. Bir süre anne ve babasının ebedi uykuya yattığı bahçede inzivaya çekilir. Daha sonra müritleri ile tekrar Devamı…

Yalın Startup

Yalın Startup Eric Ries Maltepe Üniversitesi Kitapları Yalın üretim ve yönetim ilkelerini girişimcilik dünyasına uygulayarak, Yalın Startup felsefesini kuran Eric Ries, böylelikle girişimciliğin kitabını da yeniden yazmış oldu. Ries, startup’ı son derece belirsiz bir ortamda, kendini yeni bir şeyler yaratmaya adamış bir insan grubu veya yapı olarak tanımlıyor. Söz konusu Devamı…