Tanrı’yı İcat Etmek

Tanrı’yı İcat Etmek Çizgi Kitabevi Yayınları Tanrıyı icat etmek edebiyat üzerinden teolojik okumaların yapıldığı bir eser. Kitapta büyük yazın ustalarının eserlerinde inanç problemi üzerinde durulmuştur. Bu eserde Batı’nın ateist yazarlarının tanrıyı veya dini inkâr ederken dahi çok güçlü teolojik bilgilere sahip olduklarını, inkâr ve imanlarının sağlam temellere dayandığını görmekteyiz. Özellikle Devamı…

Kutsalı İfade Etmek

Kutsalı İfade Etmek James L. Cox Eski Yeni Yayınları Din, beşere ilişkin bir fenomendir. Bu yüzden de dini olan hiçbir şey, nihai anlamda beşeri tecrübeye yabancı olamaz, üstelik din, beşeri eylem ve anlam bütününü oluşturan unsurlardan birini teşkil eder. Bu unsurun tetkiki, kendine has bir disiplini meydana getirir ve bu Devamı…

Üretmeden Kar Etmek

Üretmeden Kar Etmek Costas Lapavitsas Koç Üniversitesi Yayınları Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği gibi finansın veya üretken sermayenin güdümünde de değildir. Finans, kapitalist ekonominin ne küçük bir bileşeni ne de asalak bir çıkıntısıdır; aksine birikimi Devamı…

Emek Piyasaları, Kurumları ve Eşitsizlik: 21. Yüzyılın Adil Toplumlarını İnşa Etmek

Emek Piyasaları, Kurumları ve Eşitsizlik: 21. Yüzyılın Adil Toplumlarını İnşa Etmek Kolektif Efil Yayınevi Toplu pazarlığı, çalışma sözleşmelerinin düzenlenmesini ve sosyal koruma politikalarını içeren emek piyasası kurumları işçilerin, ailelerinin ve bir bütün olarak toplumun refahını geliştirmede etkin araçlardır. Bu kurumlar çoğu ülkede erozyona uğramış olsa da bazı ülkelerde en küçük Devamı…

Grup Koçluğu: Başarmak İsteyenlerin Yolculuğuna Eşlik Etmek

Grup Koçluğu: Başarmak İsteyenlerin Yolculuğuna Eşlik Etmek Fügen Albayrak Sola Unitas Gerçekte Kimse Kimseye Bir Şey Öğretemez.Sadece İçindekileri Bulmasına Yardımcı Olabilir. – Galileo Yıllardır koçluğun emektarlarından biri olarak öğrendiğim ve uyguladığım zihne ait tüm modeller arasında tartışmasız bir şekilde koçluğun en güçlü ve sürdürülebilir sonuçları olan değişim ajanı olduğuna inanıyorum. Devamı…

Çocukların Başarılı Olmasına Yardım Etmek

Çocukların Başarılı Olmasına Yardım Etmek Paul Tough Pegasus Yayınları Zor şartlar altında büyüyen çocukların daha iyi bir yaşam sürmeleri için ne yapmalıyız? Çoksatan kitapların yazarı Paul Tough’tan, başarı biliminden yararlanan, çözüm odaklı bir rehber.  Çocuklar Nasıl Başarılı Olur kitabında Paul Tough bize azim, otokontrol ve kararlılık gibi kişisel özelliklerin, çocukların başarısında Devamı…

Değerler Eğitimi – Farkı Fark Etmek İçin

Değerler Eğitimi – Farkı Fark Etmek İçin Ömer Doğan Maviçatı Yayınları Değerlerden bağımsız bir eğitim sistemi düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle asıl soru Okullarda değerler eğitimi verilmeli mi? değil; Okullar hangi değerleri, nasıl öğretmeli? olmalıdır. Okulların öncelikli görevi kültür aktarımında öğretim programlarında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri Devamı…

İletişim ve Etkileşim – Farkı Fark Etmek İçin

İletişim ve Etkileşim – Farkı Fark Etmek İçin Ömer Doğan Maviçatı Yayınları WordPerfect’in yardım hattında banda alınmış bir telefon konuşması. Bu konuşma sonrası destek elemanı işinden kovuluyor. Kovulduktan sonra da şirketi kendisini gerekçesiz işten çıkardığı için mahkemeye veriyor. A- Yardım hattı, buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? B- Bir sorunum var. A- Devamı…

NLP – Farkı Fark Etmek İçin

NLP – Farkı Fark Etmek İçin Ömer Doğan Maviçatı Yayınları NLP’nin dayandığı dört temel uygulama ilkesi vardır: Ne istediğinizi bilmek; Hemen harekete geçmek; Hedefe yaklaşıp yaklaşmadığınızı anlayıp sonuçları değerlendirmek, Hedefe ulaşıncaya kadar davranışlarınızı değiştirebilmek, yani peşinden gittiğiniz hedefler için esnekliğe sahip olmak. Diğer bir ifadeyle NLP, bilinçli bir amaç ile Devamı…