Utichil Asimetrik Mübadele

Utichil Asimetrik Mübadele Işılay Öcal Kriter Yayınları Coğrafi keşiflerle 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa’ya taşınan altın ve gümüş, sermaye birikim sürecinin tetikleyicisidir. Bu sermaye birikiminin tetiklediği üstel büyüme “asimetrik mübadeleyi” doğurmuştur. Üstel büyüme asimetrik mübadeleyi, asimetrik mübadele üstel büyümeyi beslemiştir. Böylece bir döngü oluşmuş ve bu döngü kendini 21. Devamı…

Paylaşım Ekonomisi

Paylaşım Ekonomisi Canan Ay Akademisyen Kitabevi Adını daha çok AirBnb ve Uber ile duyduğumuz paylaşım ekonomisi, toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik ekseninde gelişen bir kavramdır. Artan çevresel duyarlılık, tüketicinin değişen tercihleri, israf karşıtlığı, yeni nesil satın alma alışkanlıkları vb. nedenlerle, tüketime farklı bir boyut getirdiği de ifade edilebilir. Topluluk olarak hareket Devamı…

Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi

Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi Selahattin Güriş Der Yayınları Yatay kesit ve zaman serisi verilerinin birleşimi ile oluşan panel verilerin ekonometride kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu artışta bilgisayarlar ile ilgili gelişmeler ve paket programların buna paralel olarak artışının etkisi çoktur. Elimize hesap makinesi alıp model tahmin etme devri çoktan geçmiş Devamı…

İş Hayatında Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma

İş Hayatında Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma Mustafa Şentürk Beta Yayınevi Kısmi Süreli Çalışmanın Tanımı, Unsurları, Tercih Edilme Gerekçeleri Mevzuat ve Uygulama Kaynaklı Sorunlar  Örneklerle Kısmi Süreli Çalışmayla İlgili İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yer Alan Düzenlemelerin Uygulaması  Kısmi Süreli Çalışma Hakkında Hüküm İçermeyen Düzenlemelerin Örneklerle Kısmi Süreli İşçilere Nasıl Uygulanması Gerektiği Devamı…

Hipnotik Satış

Hipnotik Satış Kürşat Tuncel Ceres Yayınları Elinizde tuttuğunuz, ciddi bir hipnoz ve hipnoterapi eğitimi almış bir satış eğitmeni tarafından yazılmış ilk Türkçe kitaptır. British Hypnosis Research and Training Institute’de bu eğitimi alan ve bunu satışa uyarlayan ilk Türk satış eğitmeni olduğumu onaylıyor. Yurtdışında yazılmış hipnotik satış konulu kitapların birçoğu NLP Devamı…

Yönetebilen Türkler

Yönetebilen Türkler Mustafa Özel Küre Yayınları Bu ülkenin ihtiyacı çılgın Türkler değil, yönetebilen Türkler’dir. Bu kitapta kendimizi şirketler dünyasıyla sınırladık. Vehbi Koç’tan (d. 1901) Mustafa Küçük’e (d. 1963) uzanan bir yelpazede, 12 iş adamının yönetim felsefelerini anlamaya ve tanıtmaya çalıştık. Bazıları birçok niteliğe sahip olsa da, yönetmeyi bilen girişimcilerimizin birer Devamı…

Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analiz Uygulaması

Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analiz Uygulaması Mustafa Ildırar Karahan Kitabevi – Ders Kitapları Mal ve hizmet piyasalarının çok genel olarak “tam rekabet” ve “eksik rekabet” piyasası olarak iki gruba ayrıldığı görülmektedir. Neoklasik iktisatın öngördüğü piyasa yapısı olan tam rekabet piyasasının koşulları şu şekilde sıralanabilir: çok sayıda alıcı ve satıcı Devamı…

Genel İşletmecilik Bilgileri

Genel İşletmecilik Bilgileri Ali Akdemir Beta Yayınevi *Kavramsal Temeller ve İşletmeciliğin Bütününe Yönelik Bilgiler *Genel İşlev Olarak Yönetim *Temel İşlevler Pazarlama Yönetimi Üretim Yönetimi Lojistik Yönetimi *Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Finansman ve Muhasebe İşlevi İnsan Kaynakları İşlevi Halkla İlişkiler İşlevi *Dönüştürücü İşletme İşlevleri Ar-Ge Yönetimi Örgüt Geliştirme *Konularla İlgili İzdüşümler Devamı…

Stratejik Marka Yönetimi

Stratejik Marka Yönetimi Hasan Kemal Azman Titanic Yayınları Stratejik Marka Yönetimi Markalar hakkında yazılan, elinizde tuttuğunuz bu eser; iki bölümden oluşmaktadır. Yazının birinci bölümünde stratejik marka yönetimi, başarılı bir marka yaratmak açısından değerlendirilmektedir. İkinci bölümde ise pek çok şirketin yeni ürününü piyasaya sürmek için kullandığı, yeni ürünün ve şirket gelişimi Devamı…