İnşaat Fiyatları Dökümü 2018 Yılı İnşaat Birim Fiyat Analizleri

İnşaat Fiyatları Dökümü 2018 Yılı İnşaat Birim Fiyat Analizleri (2 Cilt Takım) Ünal Akçalı Seçkin Yayıncılık İki cilt halinde yayımlanan bu kitap, 2018 yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genel fiyat analizlerinden 2018 yılı için aktarmasız olarak türetilen inşaat birim fiyatlarının hesaplanmış dökümlerini içerir. Bu kitap sizlere yapım işleri birim fiyat Devamı…

Türkiye’nin Yurt Dışı Yatırımları

Türkiye’nin Yurt Dışı Yatırımları Yılmaz Kılıçaslan Efil Yayınevi Türkiye’den çıkan doğrudan sermaye yatırımlarındaki son on beş yıllık artan trend, bu kitabın yazılmasının ana motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu kitabın temel amaçlarından birisi Türk firmalarının diğer ülkelerde yatırım yapma nedenlerini ortaya çıkarmaktır. İkinci amacı ise yatırım için gidilen ülkenin neden tercih Devamı…

İş Dünyasında Hikayenin Gücü

İş Dünyasında Hikayenin Gücü Tarık Karabel Remzi Kitabevi Hikâyelerin gizli gücüyle iş dünyasında zirveye ulaşın. Bir iş lideri olarak ekiplerinize ilham vermekte, onları heyecanlandırmakta ve hedeflediğiniz yönde harekete geçirmekte zorlanıyor musunuz? Yaptığınız iş sunumları ve satış görüşmeleri hedefine ulaşmıyor mu? Şirket içi toplantılarda ve seminerlerde sizi dinleyenler üzerinde yeterli etkiyi Devamı…

Stratejik Planlama ve Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama Rehberi

Stratejik Planlama ve Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama Rehberi Yusuf Volkan Topuz Kriter Yayınları Ülkemizde işletmelerin ortalama ömrünün kısa olması büyük oranda değişime uyum sağlamakta yaşadıkları güçlükten kaynaklanmaktadır. Değişimi öngörebilen ve hızla strateji geliştirip uygulayabilen işletmelerin rakiplerine oranla daha başarılı olacağı açıktır. Bu anlamda uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış Devamı…

İnsani Ekonomi Modeli

İnsani Iktisat Modeli Orhan Ufak Gece Kitaplığı İnsanî Iktisat Modeli eseri, İslâm ekonomisinin yalnız fıkıh ya da katılım bankacılığından ibaret olmadığını, aslında işin temel ekonomi tarafının ıskalandığı, göklerden, yönetimlerden beklemeden İslâmî ekonomiyi kendimizin inşa edebileceğimizi ortaya koyan bir yaratı, İslâm itikadına aykırı olabilecek ifadeler ihtiva eden eserler karşısında, ehl-i sünnet Devamı…

Din ve Küresel Ekonomi – Politik

Din ve Küresel Iktisat – Politik Ramazan Kurtoğlu Destek Yayınları 1978 Washington Mutabakatı ile yeryüzünün her yerine dayatılan kapitalizmin neoliberal-küresel özgür piyasa miti 2008’de ABD’de başlayan finans krizi ile beraber küresel ekonomik-sosyal-siyasi krize dönüşmüştür. İbn Meymun (Meymonides 1135 Kurtuba-1204 Mısır), Leo Strauss (1899-1973) ve Milton Friedman (1912-2006) tarafından Yahudi-Hıristiyan değerlerden Devamı…