Ayyıldız ve Küre

Ayyıldız ve Küre Yunus Kaya Nobel Akademik Yayıncılık Bauman’ın ifadesi ile popüler terimler ne kadar çok tecrübeyi açıklar gibi görünürlerse o kadar anlaşılmaz hale gelmektedirler. Sözlüklere ve dağarcığımıza 1990’ların başından itibaren giren küreselleşme kavramı, son 30-40 yılda yaşanan ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel değişimleri içeren veya açıklayan bir kavram haline Devamı…

önce , sizekitap tarafından

İşletmelerde İyi Asker Sendromu

İşletmelerde İyi Asker Sendromu Nil Selenay Erden Gece Akademi Sanayi devriminden bu yana, “çalışma hayatı” gündelik hayatımızda işgal ettiği yer açısından önemli bir konuma gelmiş bulunuyor. Hatta öyle ki, aile hayatı, iş hayatı, sosyal zaman gibi söylemleri sıklıkla kullanıyoruz. Bu durum gösteriyor ki; insan köylerden kasabalara, kasabalardan kentlere, kentlerden ise Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Duygusal Sermaye

Duygusal Sermaye Mehmet Semih Söylemez ELMA Yayınevi “Duygusal sermaye” kavramı ile hatırlatmak ve vurgulamak istediğimiz şey, özne algısının giderek değiştiği dünyamızda, “özne”nin hâlâ insan olduğudur. Bu kavram, bir kurumu oluşturan unsurların, o kuruma dair üretmiş oldukları duyguların ve etkileşimlerin toplamını ifade eder. Duygusal sermaye, birlikte yaşamaktan ve birlikte üretmekten haz Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Pazarlamada Sayılar ve Anlamları

Pazarlamada Sayılar ve Anlamları Kıvılcım Döğerlioğlu Demir Ekin Basım Yayın Birinci BölümAlfanümerik Marka İsimleri İkinci BölümFiyatlardaki Sayılar Üçüncü BölümReferanslama Etkisi Dördüncü BölümSayıların Çok Yönlü Doğası Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara

önce , sizekitap tarafından

Deniz İşletmeciliğinde Temel Pazarlama Bilgisi

Deniz İşletmeciliğinde Temel Pazarlama Bilgisi Erdal Arlı Cinius Yayınları Bugünün pazarlarına yön veren küreselleşme birçok sektörü etkilediği gibi denizcilik sektörünü de etkilemektedir. Gemiler aynı gün içerinde yapılan yazışmalarla bağlanmakta, dünyanın neresinde olursa olsun gemi bilgileri saatlik olarak armatör ve yük sahiplerine ulaşmaktadır. Yük sahiplerinin de istekleri ve ihtiyaçları değişmekte, daha Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Türki̇ye Muhasebe Standartları ve Türki̇ye Fi̇nansal Raporlama Standartları Açıklamaları ve Örnek Uygulamalar

Türki̇ye Muhasebe Standartları ve Türki̇ye Fi̇nansal Raporlama Standartları Açıklamaları ve Örnek Uygulamalar Naciye Gökçe Gece Akademi Dünyadaki ekonomik gelişmeler sonucunda sermaye, mal ve hizmet do­laşımında da hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak işletmelerin ülkelerarası finansal işbirlikteliği daha fazla oluşmaya başlamıştır. Bu durumda birbirlerini mali açıdan tanıma isteği kaçınılmaz olmuştur. Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Mal ve Hizmet Pazarlama

Mal ve Hizmet Pazarlama Bora Göktaş İmaj Yayıncılık Pazarlama kavramı bir işletme fonksiyonu olmasının yanı sıra, yaşamın da ayrılmaz bir parçasıdır. Pazarlama bu yönüyle sadece işletmeler tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet değil, kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından hatta şahıslar tarafından uygulanan bir kavramdır. Günümüzde her noktada bir pazarlama eylemi ile karşılaşmaktayız. Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Kurumsal Yatırımcılar Açısından Likidite, Performans ve Getiri İlişkisi

Kurumsal Yatırımcılar Açısından Likidite, Performans ve Getiri İlişkisi Ş. Gül Reis Nobel Bilimsel Eserler Pay senetlerinin likiditesi (hisse senedi likiditesi), sermaye yapısı kararları ve sermaye maliyeti açısından firmaları; getiri, varlık fiyatlaması ve portföy oluşturma konusunda yatırımcıları; etkinlik ve işlem maliyeti yönüyle de sermaye piyasalarını yakından ilgilendirmektedir. Kurumsal yatırımcı işlemleri dikkate Devamı…

önce , sizekitap tarafından