Şi̇rketler ve Fi̇nansal Kurumlar Üzeri̇ne Anali̇zler

Şi̇rketler ve Fi̇nansal Kurumlar Üzeri̇ne Anali̇zler Eda Çınaroğlu Kriter Yayınları Bu kitapta aşağıda kısaca yer alan yedi alt bölümde, şirketler ve finansal kurumların çeşitli açılardan değerlendirilmelerine yönelik istatistiki analizler yapılmış, bunların sonuçları detaylı olarak farklı açılardan değerlendirilmiş ve ilgili taraflara önerilerde bulunulmuştur. Kitabın birinci bölümünde; Borsa İstanbul’daki imalat şirketlerinin kârlılığı Devamı…

Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifleri

Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Gülsüm Gözde Durmaz Ayanoğlu Cinius Yayınları “Kooperatif yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk Temelinde işbirliği anlayışı bulunan, bireylerin ve toplumun ekonomik, sosyal ve sürdürülebilir kalkınması açısından büyük önem taşıyan kooperatifler, zaman içerisinde değişen ihtiyaç ve şartlara göre ilke ve Devamı…

Yönetim ve Spor

Yönetim ve Spor A. Azmi Yetim Gazi Kitabevi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara

Economic Growth: Theory and Practice

Economic Growth: Theory and Practice Gökhan Karhan Eğitim Yayınevi – Ders Kitapları Although the subject of economic growth is tried to be expressed mathematically, the contribution of growth to social and cultural life is indisputable. Since economic growth has become the focal point of countries, many studies have been carried Devamı…

Kriz Müdahaleleri Rekabet Gücü ve İstihdam

Kriz Müdahaleleri Rekabet Gücü ve İstihdam Kolektif Efil Yayınevi Rekabet gücü yetersizliği Avrupa’daki yetersiz büyüme­nin ve yüksek işsizliğin temel bir faktörü olarak görül­mektedir. Konu, rekabet gücünün döviz kurunun uyar­lanması yoluyla ele alınamayacağı Avro Bölgesi için özellikle karmaşıktır. Bu raporun amacı AB ve diğer gelişmiş ülkeler ile geliş­mekte olan ülkeler bağlamında Devamı…

önce , sizekitap tarafından

İslam İktisadının Temelleri

İslam İktisadının Temelleri Monzer Kahf İktisat Yayınları İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar, İslam dininin kurduğu ve geliştirdiği İslam iktisadı tarafından belirlenen kurumsal yapının önemine odaklamak için bir girişimdir. İslam’ın öngördüğü/tasarladığı kurumsal yapıya dayanan bir ekonominin nasıl bir kurumsal ortam gerektirdiği sorusu üzerinden çalışmasını kaleme alan Kahf, arzu edilen ekonominin Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Malzeme ve Lojistik Yönetimi

Malzeme ve Lojistik Yönetimi Emin Gündoğar Sakarya Yayıncılık Bu kitapta, endüstriyel işletmelerde satınalma’dan satış ve dağıtıma’a tüm kademelerde malzeme ve lojistik yönetimi ile ilgili süreçlerin işleyişi anlatılmaktadır. Bunlar; Satınalma ve Tedarik Süreci, Stok ve Depo Yönetimi, Satış ve Sevkiyat Süreci, Dağıtım ve Nakliye Süreci olarak sıralanabilir. Bu süreçler, endüstriyel işletmelerde Devamı…

önce , sizekitap tarafından