Kriz Müdahaleleri Rekabet Gücü ve İstihdam

Kriz Müdahaleleri Rekabet Gücü ve İstihdam Kolektif Efil Yayınevi Rekabet gücü yetersizliği Avrupa’daki yetersiz büyüme­nin ve yüksek işsizliğin temel bir faktörü olarak görül­mektedir. Konu, rekabet gücünün döviz kurunun uyar­lanması yoluyla ele alınamayacağı Avro Bölgesi için özellikle karmaşıktır. Bu raporun amacı AB ve diğer gelişmiş ülkeler ile geliş­mekte olan ülkeler bağlamında Devamı…

İslam İktisadının Temelleri

İslam İktisadının Temelleri Monzer Kahf İktisat Yayınları İslam İktisadının Temelleri: Kurumlar ve Kuramlar, İslam dininin kurduğu ve geliştirdiği İslam iktisadı tarafından belirlenen kurumsal yapının önemine odaklamak için bir girişimdir. İslam’ın öngördüğü/tasarladığı kurumsal yapıya dayanan bir ekonominin nasıl bir kurumsal ortam gerektirdiği sorusu üzerinden çalışmasını kaleme alan Kahf, arzu edilen ekonominin Devamı…

Malzeme ve Lojistik Yönetimi

Malzeme ve Lojistik Yönetimi Emin Gündoğar Sakarya Yayıncılık Bu kitapta, endüstriyel işletmelerde satınalma’dan satış ve dağıtıma’a tüm kademelerde malzeme ve lojistik yönetimi ile ilgili süreçlerin işleyişi anlatılmaktadır. Bunlar; Satınalma ve Tedarik Süreci, Stok ve Depo Yönetimi, Satış ve Sevkiyat Süreci, Dağıtım ve Nakliye Süreci olarak sıralanabilir. Bu süreçler, endüstriyel işletmelerde Devamı…

Görünmeyen Ekonomistin Geri Dönüşü

Görünmeyen Ekonomistin Geri Dönüşü Tim Harford Pegasus Yayınları Görünmeyen ekonomistin geri dönüşü: Bir ekonomi nasıl yönetilir (ya da mahvedilir)? Tim Harford dünya genelinde bir milyondan fazla satan ilk kitabı Görünmeyen Ekonomist’te, kapuçinonun fiyatından süpermarketlerin ürünlerini nasıl sergilediklerine kadar, dünyayı mikroekonominin merceğinden incelemişti. Şimdiyse Görünmeyen Ekonomist küresel krizin tamamen değiştirdiği dünyaya geri Devamı…

Sosyal Çalışma Mesleğinde Kariyer Seçenekleri

Sosyal Çalışma Mesleğinde Kariyer Seçenekleri Kolektif Nika Yayınevi Bu kitabın öncelikli amacı, “sosyal hizmet” bölümü öğrencilerine ve yeni mezunlarına kariyer seçeneklerinin çeşitliliğini göstererek umut aşılamak ve güçlerini arttırmaktır. Kitabın diğer amacı da “uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplin” olan sosyal çalışma mesleğindeki kariyer fırsatlarının ve çalışma alanlarının uygulamanın içinde Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Yenilikçinin İkilemi

Yenilikçinin İkilemi Clayton M.Christensen Koridor Yayıncılık Harvard profesörü ve dünyaca ünlü inovasyon dehası Clayton M. Christensen; Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk gibi pek çok tanınmış CEO’nun, iş hayatına dair fikirlerini değiştiren Yenilikçinin İkilemi’nde yeni teknolojilerin iş dünyasındaki hızlı ve kaçınılmaz etkilerini stratejik bir bakış açısıyla ele alıyor. En başarılı Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Yalın Üretim ve Yalın Üretime Geçiş Çalışmaları

Yalın Üretim ve Yalın Üretime Geçiş Çalışmaları Murat Arslandere Eğitim Yayınevi – Ders Kitapları 1950’li yıllardan sonra Toyota firmasında ortaya çıkmış ve yıllar süren uzun çabalar sonucu geliştirilmiş olan yalın üretim olgusu özellikle 1990’lı yıllardan sonra tüm dünyanın ilgisini çeker hale gelmiştir. Türkiye’de de bu çalışmalar son yıllarda artış göstermeye Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Döviz Kuru Belirleme Modelleri

Döviz Kuru Belirleme Modelleri Okyay Uçan Hiperlink Yayınları Döviz kurlarında küçük değişimler yatırımcılar için fırsatlar açarken, tüketiciler için de alacakları mallar için zaman tercihini değiştirmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde döviz kurlarındaki oynaklığın yüksek olması döviz kuru yatırımcılığı gibi bir iş kolunun çıkmasına bile neden olmuştur. İthal ürünlerin fazla olması Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Fanatik Müşteri Yaratmanın Yolları

Fanatik Müşteri Yaratmanın Yolları B. Tolga Sasık Ceres Yayınları Tolga Sasık’ın yeni kitabı “Fanatik Müşteri Yaratmanın Yolları”nı okurken “aynısını düşünmüştüm” ya da “aklıma gelmişti” demediğim konu başlığı olmadı. Hepimizin bildiğini sandığı şeyleri belge ve örneklemeyle güncellemiş. Yaşanmışlıkları, tecrübelerini paylaşırken çok berrak olduğunu bildiğim hafıza ve muhakeme gücünü konuşturmuş. Okurken satırların Devamı…

önce , sizekitap tarafından