Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri

Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri Brian Morris Sümer Yayıncılık Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişimine damgasını vuran Lewis Mumford, Rene Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, son derece kolay anlaşılır bir biçimde ele alıyor. Bu isimler, bir uçta endüstri megamakinesinin öteki uçtaysa modernlik karşıtı tepkinin yer aldığı Devamı…

önce , sizekitap tarafından