Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Burcu Çabuk Anı Yayıncılık Önsöz’den ‘Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik’ başlıklı kitabımız, modern dünyanın çocuklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim ortamlarında yapılabilecekler hakkında öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve ebeveynlere, kuramı ve uygulamayı birleştirerek yol göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Hazırladıkları Devamı…

Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi İçin 20 Farklı Öneri

Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi İçin 20 Farklı Öneri Kolektif Gece Akademi Bu kitap üstün zekalılar için bir şeyler yapmak isteyen öğretmenlerin hayallerini ve düşüncelerini yansıtmak amacıyla yazılmıştır. Üstün zekalı öğrencilerin tanılanıp, doğru yönlendirilmesi, bu öğrencilerin yeteneklerini fark edip kendilerini gerçekleştirmeleri hepimizin ortak hayali… Bu kitapta yer alan öneriler, üstün zekalılarla Devamı…

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Mahmut Tezcan Anı Yayıncılık Bu eser, ülkemizde son zamanlarda yaşadığımız olumsuz olayların kaynağı olan “değerler”in eksikliği konusunu ele almaktadır. Toplumumuz, uzun süre “değerler eğitimi”ni ihmal etmiştir. Bunun olumsuz sonuçlarını hala yaşıyoruz. Bu eksikliği gidermek isteyen eğitim bakanlığımız, konuyu yeniden gündeme getirerek çok olumlu bir yaklaşım sergilemiştir. Bu nedenle Devamı…

Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları

Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları Kollektif Dem Yayınları Ülkemizde son zamanlarda Din Eğitimi ile ilgili oldukça güzel çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalışmaların çoğu betimsel nitelikli çalışmalardan oluşmaktadır. 2010’lu yıllardan sonraki meydana gelen değişim ve gelişimleri dikkate alarak, tarihsel süreçlere çok fazla yer vermeden, daha çok sorun merkezli bir yaklaşımla yeni Devamı…

Dinleme – İzleme Eğitimi

Dinleme – İzleme Eğitimi Ahmet Akçay Nobel Akademik Yayıncılık Dil becerileri arasında ilk edinileni dinlemedir. Anne karnında dış dünyanın duyumu ile kullanılmaya başlanan dinleme, dili algılamanın ve iletişim kurmanın temelidir. Günlük yaşamda en sık kullanılan ve diğer dil becerilerinin kazanılmasında büyük rol oynayan dinleme yetisi, bu özellikleriyle diğerlerinden ayrılmaktadır. Ayrıca Devamı…

Çocuk Gelişimi ve Aile Eğitimi Seti (12 Kitap Takım)

Çocuk Gelişimi ve Aile Eğitimi Seti (12 Kitap Takım) Kolektif Ekinoks Yayın Grubu Çocuk eğitimi ve gelişimi bir sanattır. Oldukça ince çalışmalar gerektiren ve titizlik isteyen bir sanattır. Çünkü söz konusu edilen kitle dünyanın en hassas varlıkları olan çocuklarımızdır. Elinizdeki bu kitaplar, onları yetiştirmenizde yardımcı olacak ve kuşkusuz size rehberlik Devamı…

Hitit At Eğitimi Kil Kitabı

Hitit At Eğitimi Kil Kitabı Güngör Karauğuz Çizgi Kitabevi Yayınları Hitit dualarında bollaşmasının istendiği ve ritüeller sırasında Hitit kralının arabasını çeken yağız atlar, mitler dünyasında ölenin ruhu için kurban edilen hayvanlar arasında yerini aldı. Bu kurbanların en başta ikram edileni at eti oldu. Ölen kişinin ruhu çevreyi hemen terk etmediği Devamı…

Aile Eğitimi

Aile Eğitimi Nedime Işıldak Az Kitap Aile, hayatımızın huzur pınarıdır. Gönülllerin sultan, sevgilerin destan olduğu gül bahçesidir.Millet ve devlet olarak ayakta durmamızın temel birimidir. Bir kaledir; o bakımdan düşmanlarımızın en çok zorladığı taaarruz noktalarından biridir. Bu kurum bilhassa 21. yüzyılın başdöndürücü değişim ve gelişmelerinden maalesef olumsuz etkilenmeye, sarsılmaya başlamıştır. Millî Devamı…

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi Ebru Canan Sokullu İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Eğitimi, disiplinin dünyada ve Türkiye’de gelişimini takip ederken, üniversitenin tarihine, geçirdiği dönüşüme dair kapsamlı bir inceleme sunuyor. Günümüzde üniversitelerin uluslararasılaşması, şube-kampüs modelleri, uzaktan eğitimin yaygınlaşması gibi olguları akademisyenlerin deneyimleriyle birlikte aktar an makaleler, Uluslararası İlişkiler eğitiminin Devamı…