Felsefe

Eğitimde Ahlak ve Etik

Eğitimde Ahlak ve Etik A. Nehir Özdemir Nobel Akademik Yayıncılık Ahlak felsefesini ciddi ve kapsamlı olarak ele alan ilk düşünür olan Sokrates’in önemle vurguladığı “Kendini bil!” sözü, etiğin iki temel dayanağını oluşturur. Bunlar; insan için bilginin önemi ve her türlü bilgi edinmede kendini bilmenin, kendini tanımanın gerekliliğidir. Günümüzde yaşanan pek Devamı…

Facebook’ta Beğen!

Exit mobile version