Cumhuriyet Döneminde Giresun Belediyesi (1923-1950)

Cumhuriyet Döneminde Giresun Belediyesi (1923-1950) Ekrem Cebeci Gece Akademi Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Giresun ilinin tarihinene ışık tutan, ona yön veren kaynaklardan olan Salnamelerin yayınına son verilmesi, yerel gazetelerin arşivlerine ulasılamayısı, yıllıkların Cumhuriyet devrinde az tercih edilmesi sonraki dönemlere gelecek kusaklara dogru ve saglıklı bilgi aktarımını zorlastırmıstır. Il/ ilçe Belediye Devamı…

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik Burcu Çabuk Anı Yayıncılık Önsöz’den ‘Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik’ başlıklı kitabımız, modern dünyanın çocuklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için eğitim ortamlarında yapılabilecekler hakkında öğretmen adaylarına, öğretmenlere ve ebeveynlere, kuramı ve uygulamayı birleştirerek yol göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Hazırladıkları Devamı…

2. Abdülhamid Döneminde Mabeyn-i Hümayün ve Görevleri

2. Abdülhamid Döneminde Mabeyn-i Hümayün ve Görevleri Sedat Kanat Gece Akademi Mabeyn kelimesinin sözlük anlamı, “aradaki yer” olmakla birlikte, Saray’ın bu kısmı, Osmanlı Devleti’nde, padişahın, şahsî- resmî birçok işini yürüttüğü mekan olarak 1675 yılından beri vardı. Diğer taraftan, Sultan II. Mustafa döneminden itibaren iyice belirginleşmeye başlayan Saray Kitabeti, Sultan II. Devamı…

İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri

İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmparatorluklar Döneminde Anadolu Kentleri Sevgi Aktüre Tarih Vakfı Yurt Yayınları Bu kitap Sevgi Aktüre’nin Anadolu kent ve kentleşme tarihini bir zaman dizin içinde ele aldığı ”Tarih İçinde Anadolu Kent”i üçlemesinin son kitabıdır. Üçlemenin ilk iki kitabı Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri (1994) ve Devamı…

Soğuk Savaş Döneminde Algı Yönetimi ve Haber – Propaganda İlişkisi

Soğuk Savaş Döneminde Algı Yönetimi ve Haber – Propaganda İlişkisi Dilhan Apak Kriter Yayınları Ülkelerin iç ve dış politika hedeflerine uygun bir haber dilinin benimsenmesi, iktidarların toplumu istenilen hedefe doğru yönlendirmesi açısından analize değer bir durumdur. Özellikle de ülkelerin dış politika stratejilerini uygulama ve topluma benimsetme sürecinde basının ciddi görevler Devamı…

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim Çağla Gür Pegem A Yayıncılık – Akademik Kitaplar Çocuklar yaşamın ilk üç yılında yaşamda geriye kalan zaman kesitinden daha hızlı büyümekte, gelişmekte ve öğrenmektedir. Bu ilk üç yılın önemine işaret eden eğitimciler, sağlık profesyonelleri, nörobiyolohlar gibi farklı bilim dallarından gelen araştırmacılar tarafından kaleme alınmış çok Devamı…

Milli Mücadele Döneminde Devlet – Toplum İlişkisi ve Çeteciliğin Niteliği Üzerine Notlar

Milli Mücadele Döneminde Devlet – Toplum İlişkisi ve Çeteciliğin Niteliği Üzerine Notlar Ali Ulvi Özdemir Akıl Fikir Yayınları Balkanların kaybı Osmanlı İmparatorluğu’nun en gelişmiş yörelerinin de kaybıdır. Bu sadece bir toprak kaybı ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun küçülmesi değildir. Bir anlamda Balkanların kaybı Osmanlı İmparatorluğu’nu ekonomik ve sosyal bakımdan çok daha Devamı…

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’deki Komünizmle Mücadele Dernekleri

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’deki Komünizmle Mücadele Dernekleri Mehmet Güldal Libra Yayınları İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından ortaya çıkan iki kutuplu dünya düzeninde Türkiye, batılı devletlerden yana tavır almış ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerini eski yoğunluğunda devam ettinnemiştir. Aynı dönemde Stalin yönetiminin Türkiye üzerine yürüttüğü tehdit içerikli politikalar, Türkiye’nin Devamı…

Hassa Baş Mimarları El-Hac Mustafa Ağa, Kara Ahmet Ağa ve Mehmed Tahir Ağa’nın Döneminde İstanbul’daki İmar Faaliyetleri

Hassa Baş Mimarları El-Hac Mustafa Ağa, Kara Ahmet Ağa ve Mehmed Tahir Ağa’nın Döneminde İstanbul’daki İmar Faaliyetleri Mert Ağaoğlu Cinius Yayınları 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun yenileşme hareketleri genel olarak “Batılılaşma” şeklinde tabir edilmektedir. Adı geçen yüzyıl içinde askerî alanda yapılan ıslahatların ve değişimlerin yönü genellikle Fransa olmuştur. Osmanlı mimarlığında Sultan Devamı…