Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Dönemi Sıkıyönetimi

Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Dönemi Sıkıyönetimi M. Zafer Üskül Tarih Vakfı Yurt Yayınları Milli Güvenlik Konseyi’nin 12 Eylül 1980 tarihli 1 numaralı bildirisi ile parlamento ve hükümet feshedilmiştir, bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. Artık ülkede bir hukuk düzeni kalmamış, Anayasa yürürlükten kalkmıştır. Bundan sonra askeri yönetimin alacağı kararlar darbenin hukuk Devamı…

2. Meşrutiyet’ten Mütareke Dönemi’ne Türkiye

2. Meşrutiyet’ten Mütareke Dönemi’ne Türkiye Bülent Bakar Tarihçi Kitabevi İlber  Ortaylı’nın  eserlerinden  birisinin  adı  “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” başlığını taşımaktadır. Burada kastedilen 19. yüzyıldır ve tüm sıkıntı ve sorunlarıyla Osmanlı modernleşme tarihi, sosyo-kültürel değişiklikler vurgulanmaktadır. Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Devamı…

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2 Kolektif İdeal Kültür Yayıncılık 1930’lu yıllara kadar barışçıl ve uluslararası hukuka uygun bir bakış açısı takip edilen Türk dış politikasında 1930’lardan sonra yine güvenlik odaklı ve barışçıl bir bakış hâkim olmuştur. Uluslararası gelişmeler bağlamında İkinci Dünya Savaşı’na giden yolun taşlarının döşendiği bu zaman diliminde Devamı…

Türk Dış Politikası’nın ve Kıbrıs’ın Zorlu Dönemi

Türk Dış Politikası’nın ve Kıbrıs’ın Zorlu Dönemi Furkan Kaya Yeditepe Üniversitesi Yayınevi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Türk dış politikasına ve uluslararası ilişkilere en büyük katkısı, çok yönlü dış politika anlayışı ile Soğuk Savaş bloğunun tarafları ABD ve Sovyetler Birliği arasında yumuşama (detant) dönemini başlatacak adımları atmış olmasıdır. Özellikle 1955-1960 Devamı…

2. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi

2. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi Evren Mercan Dergah Yayınları On dokuzuncu yüzyıl, askerî teknolojilerin muazzam dönüşüm geçirdiği bir dönemdi. Yeni teknoloji ürünü çelik zırh ve kuyruktan dolma toplarla donatılmış yeni tipteki ana muharebe gemileri, denizci devletlere denizlerin kontrolü aşamasında önemli bir üstünlük sunsa da, torpidonun keşfiyle bu imkân kısa bir Devamı…

2. Felipe Dönemi’nde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası 3

2. Felipe Dönemi’nde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası 3 Fernand Braudel Doğu Batı Yayınları Akdeniz Dünyası, Fransızların geleneksel doktora tezi standartlarına göre tartıldığında bile devasa bir kitaptır. İlk basımında onu sıradan bir kitabın hacminden altı kat büyük kılan altı yüz bin sözcükten oluşuyordu. Kitap her biri geçmişte farklı bir yaşam tarzının Devamı…

2. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Fransız İlişkilerinde Krizler ve Çatışmalar

2. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Fransız İlişkilerinde Krizler ve Çatışmalar Metin Ünver İlgi Kültür Sanat Yayınları 20. yüzyılın hemen başında Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yaşanan diplomatik kriz görünürde bir borç meselesinden kaynaklanmış ise de arka planında devletler arasında dozu giderek artan emperyalist rekabet ve nüfuz mücadelesinin var olduğu anlaşılıyor. Almanya Devamı…

Adana Cumhuriyet Dönemi Kaynakçası

Adana Cumhuriyet Dönemi Kaynakçası Tuğba Korhan Gece Kitaplığı Zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olan Adana, Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız işgaline uğramış, Milli Mücadele döneminde Güney Cephesi içinde İstiklal Harbini kazanmış, tarihsel süreç içinde birçok olaya sahne olmuş ve pek çok kahraman yetiştirmiştir. Adana hakkında gerek arşivlerde gerekse yayınlanmış Devamı…