Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 2 Kolektif İdeal Kültür Yayıncılık 1930’lu yıllara kadar barışçıl ve uluslararası hukuka uygun bir bakış açısı takip edilen Türk dış politikasında 1930’lardan sonra yine güvenlik odaklı ve barışçıl bir bakış hâkim olmuştur. Uluslararası gelişmeler bağlamında İkinci Dünya Savaşı’na giden yolun taşlarının döşendiği bu zaman diliminde Devamı…

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası

Westphalia‐Sistemi’ne Karşı Millet‐Sistemi Söylemi ve Türk Dış Politikası Kemal Çiftçi Siyasal Kitabevi Modern anlamda “Uluslararası İlişkiler”in “Westpha-lia-Sistemi”nin ortaya çıkardığı ulus-devlet kavrayışı ve kavramları ile izah edilmesi, özellikle “Realizm” bağlamında, olağan/tartışmasız bir “gerçeklik” haline dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, Soğuk Savaş sonrası dönemde ulus-devlet sistemine karşı küreselleşmenin meydan okumasına uygun olarak, “Westphalia-Sistemi”ne alternatif Devamı…

Türk Dış Politikası’nın ve Kıbrıs’ın Zorlu Dönemi

Türk Dış Politikası’nın ve Kıbrıs’ın Zorlu Dönemi Furkan Kaya Yeditepe Üniversitesi Yayınevi Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun Türk dış politikasına ve uluslararası ilişkilere en büyük katkısı, çok yönlü dış politika anlayışı ile Soğuk Savaş bloğunun tarafları ABD ve Sovyetler Birliği arasında yumuşama (detant) dönemini başlatacak adımları atmış olmasıdır. Özellikle 1955-1960 Devamı…

Hükümet Programlarında ve Program Müzakerelerinde Dış Politika (1920-1980)

Hükümet Programlarında ve Program Müzakerelerinde Dış Politika (1920-1980) Sadık Erdaş Siyasal Kitabevi Hükümet Programı demek, bir siyasi kadronun ülkeye neler vaat ettiğini, politikasının ne olduğunu, çizdiği hedeflere hangi politikalarla gideceğini ve toplum ihtiyaçları ve şartları içinde hangi tercihleri yaptığını gösteren resmi belge demektir. Hükümetlerin başarılı olup olmadıklarını anlamanın en haklı Devamı…

Türk Dış Politikası Yıllığı 2017

Türk Dış Politikası Yıllığı 2017 Burhanettin Duran Seta Yayınları Türk Dış Politikası Yıllığı yayın hayatına başladığı 2009’dan beri küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında Türk dış politikasının nabzını tutuyor. 2017’de Türk dış politikasındaki gelişmelerin ele alındığı bu kitapta on altı makale ile birlikte bu yılla sınırlı kalmayan beş bağımsız makale yer Devamı…

Suriye Krizi ve Türk Dış Politikası

Suriye Krizi ve Türk Dış Politikası Ömer Göksel İşyar Sayda Yayınları Kısa sürede kitabımızın ikinci baskısını sunmaktan mutluyuz. “Arap Uyanışı”nın bir uzantısı olarak 2011 yılında patlak veren ve son 7 yıldır devam eden, zamanla da uluslararası politikanın çözümlenememiş bir düğümü haline gelen Suriye Krizi, tüm Ortadoğu bölgesinin geleceğini şekillendirecek çok Devamı…

Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası

Rusya Siyaseti ve Rus Dış Politikası Ozan Örmeci Seçkin Yayıncılık – Ders Kitapları Bu kitap, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Türkiye ve dünyada yayınlanmış çok sayıda makale, kitap ve farklı akademik çalışmaları olan uzman yazarlar tarafından hazırlanmış olup, Türkiye ile Rusya’nın nükleer enerji işbirliği, Suriye’nin geleceği konusunda iki ülke Devamı…

21. Yüzyılda Küresel ve Bölgesel Aktörler Bağlamında Türk Dış Politikası

21. Yüzyılda Küresel ve Bölgesel Aktörler Bağlamında Türk Dış Politikası Murat Ercan Efe Akademi Yayınları “21. Yüzyılda Küresel ve Bölgesel Aktörler Bağlamında Türk Dış Politikası“ başlığını taşıyan bu kapsamlı çalışma, Türkiye’de alanında uzman pek çok akademisyeni bir araya getirmiştir. Bu eser, Türkiye’nin, dünyanın etkin bölgesel ve küresel güçleri olarak kabul Devamı…

Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın (Outsourcing) Hasta Memnuniyetine Etkisi

Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın (Outsourcing) Hasta Memnuniyetine Etkisi Yurdagül Meral Beta Yayınevi İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Önemi ve Rolü Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Hasta Memnuniyetine Olan Etkisine İlişkin Bir Araştırma Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Devamı…