Ol Hikmet Bir Devlet İmiş

Ol Hikmet Bir Devlet İmiş Nermin Taylan Çoban Yayınları Orta Asya steplerinden çıkıp Anadolu’ya oradan Bizans İmparatorluğu sınırlarına uzanan kutlu bir yolculuk ile Söğüt’te mayalanan hamurunu ila-yi kelimetullah yolunda islam sancağını güngörmemiş topraklara ulaştırma gayesi neticesinde diktiği çınarın altındaki farklılıklarını zenginlik olarak addedip hoşgörü temelleri üzerine kurulmuş büyük bir İmparatorluk Devamı…

Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri

Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri Tuncay Birkan Metis Yayınları Tuncay Birkan büyük bir emeğin ürünü olan kitabında 1930-1960 yılları arası çıkan gazete ve dergileri tarayarak, kitaplaşmadan, okura sunulmadan kalmış satırlar arasında gezerek Cumhuriyetin erken dönemlerinde –Refik Halid, Peyami Safa, Halide Edip, Necip Fazıl, Nahid Sırrı, Nurullah Ataç, Sabiha Sertel Devamı…

Devlet Çeri

Devlet Çeri Firzan Üstün Elpis Yayınları Akordeon, göç şarkıları çalarken bir başka dinlerlerdi. Tarihin, dikenli köye savurduğu bulutlardı onlar. Neler yaşamışlardı birlikte neler… Anen kırk yaşında doğurunca çocuklar gibi şendi. Şehriban, Devletkeri’ye dik dik bakabiliyordu ya! Her zaman  ondan yanaydılar. Derdini tesbih tanelerine anlatan Azizbekir’e çok acıdılar. Yola gelmez Etem, Devamı…

Liberalizm, Demokrasi ve Sınırlı Devlet

Liberalizm, Demokrasi ve Sınırlı Devlet Coşkun Can Aktan Orion Kitabevi Liberalizm, Batı’da bireysel özgürlüğün üzerinde ortaçağlar boyunca hüküm süren sosyal, dinsel ve ekonomik baskıların kırılmasında baş rolü oynamış düşünce akımıdır. Liberalizmin bireycilik, özgürlük, özel mülkiyetin dokunulmazlığı, sosyal adalet, hoşgörü ve sınırlı devlet gibi temel kavramları modern dönem Batı dünyasının düşünce ve politika iklimini şekillendirmiştir. Bu Devamı…

Devlet Koruma Teşkilatı VIP Asistanlık ve Yakın Koruma Programı

Devlet Koruma Teşkilatı VIP Asistanlık ve Yakın Koruma Programı Çağrı Özkan Doğu Kitabevi Günümüzde sekreterlik ve yönetici asistanlığı kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu iki kavram temelde benzerlikler göstermelerine rağmen, farklılıklar mevcuttur. Yönetici asistanları, sekreterlere göre daha karmaşık sorunlarla ilgilenmenin yanında, insiyatif kullanabilen, temsil yeteneğini iyi derecede kullanabilen, yönetim hakkında bilgi Devamı…

Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler

Ortadoğu’da Devlet Dışı Silahlı Aktörler Murat Yeşiltaş Seta Yayınları Ortadoğu’da Arap İsyanları sonrası sarsıcı bir dönüşüm yaşandı. Özgürlük, eşitlik ve adalet talepleriyle başlayan gösteriler Tunus dışında diğer bütün örneklerde akamete uğradı. Mısır’daki askeri darbe, Suriye krizinin derinleşmesi, Libya’daki çatışmaların yeniden başlaması ve Yemen’e yönelik Suudi Arabistan’ın askeri müdahalesi Ortadoğu’da var Devamı…

Türkiye’de Devlet Politikaları

Türkiye’de Devlet Politikaları Işıl Arpacı Nobel Akademik Yayıncılık Siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan çok hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüz dünyasında devletler, yürütmüş olduğu politikalarla yaşamın değişik alanlarına yön vermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uygulamakta olduğu politikaların ele alındığı bu kitapta; dış politika, ekonomi, sağlık, eğitim, güvenlik, kentleşme, tarım, yerel yönetim, Devamı…

Platon’un Politik Felsefesi Devlet

Platon’un Politik Felsefesi Devlet Leo Strauss Pinhan Yayıncılık Bu kitap Leo Strauss’un Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Platon’un Politeia (Devlet) adlı diyaloğu üzerine 1957 bahar döneminde verdiği seminerin dökümünden oluşmaktadır. Platon’un Devlet’i, bu seminerin çok öncesinden Strauss’un düşünsel yaşamında öncü bir rol oynamaya başlamıştı. Strauss Platon’un mağara imgesinde, sadece Platon’un Devamı…