Cinani Hayatı-Eserleri-Divanının Tenkidli Metni

Cinani Hayatı-Eserleri-Divanının Tenkidli Metni Cihan Okuyucu Türk Dil Kurumu Bursa’da doğan Mustafa Cinanî XVI. yüzyıl şairlerindendir. Eserde, Cinanî’nin; “Hayatı”, “Edebî Kişiliği”, “Eserleri”, “Dünya ve Hayat Görüşü” anlatılmaktadır. Çalışmanın esasını ise Divan’ın tenkitli metni oluşturmaktadır. Kitabın sonunda, Farsça şiirlerinin çevirisi yer almaktadır. Kitabın Adı:Cinani Hayatı-Eserleri-Divanının Tenkidli Metni Kitabın Yazarı: Cihan Okuyucu Devamı…