Lidya’nın Tmolos (Bozdağlar) Yaylalarında Jeomorfoloji, Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları

Lidya’nın Tmolos (Bozdağlar) Yaylalarında Jeomorfoloji, Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları Serdar Vardar Kriter Yayınları Bozdağlar tarih öncesinden günümüze yöre kültürleri için bolluk ve bereket sunan bir yeryüzü şekli ve doğal çevre ortamıdır. Gediz (Hermos) ve Küçük Menderes (Cayster) vadileri arasında bir doğal engel gibi görünse de doğal kaynakları ve jeomorfolojisi ile Devamı…

Osmanlı Tarihi Araştırmaları 1

Osmanlı Tarihi Araştırmaları 1 Mehmet Yetişgin Kesit Yayınları Osmanlı Devleti için Yakınçağ, gelişme ve büyümeden ziyade var olma mücadelesinin tarihidir. Anılan süreçte Osmanlı Devleti, rakiplerini kullanarak da varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Sultan III. Selim’den itibaren Osmanlı dış işleri bürokrasisi, zengin Osmanlı topraklarını sömürmek isteyen devletlerin çakışan çıkarlarını, var olmanın parçası Devamı…

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırmaları

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Araştırmaları Rojan Gümüş Cinius Yayınları Sağlık hizmetlerinde pazarlama etik kaygılar ve yasal engellerden ötürü her zaman tedbirle yaklaşılan bir alan olmuştur. İnsan sağlığı şüphesiz ki en önemli unsurdur ve insan sağlığını tehlikeye atacak, bireyleri yanlış yönlendirecek veya ihtiyaç fazlası sağlık hizmeti kullanımına özendirecek kampanya ve tanıtımlarda kısıtlamalara Devamı…

Totem – Türk Halkbilimi İnanç Araştırmaları 2

Totem – Türk Halkbilimi İnanç Araştırmaları 2 Yaşar Kalafat Berikan Yayınları Totem ve onun etrafında oluşmuş inançların gerçeğine uygun bilinebilmeleri “yaratılış” ve “türeyiş”in gereğince bilinmesini saglamaktadır. Totem konusunu; kurt, toprak ve agaç gibi başlıklar altında inceleyen bu çalışma, “İlkel Dinler” ve “Semavî Dinler” tanımlarına da daha sağlıklı bakılabilmesini sağlayacaktır. Yazarı Devamı…