1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi Ersin Müezzinoğlu İmaj Yayıncılık İran azerbaycanı Tedkik Raporu 92 sayfalık Osmanlıca metindir. Türkiye Cumhuriyeti Erkanıharbiyeiumumiye Riyaseti İstihbarat Şubesi tarafından 1927 yılında ankara’da Erkanıharbiyeiumumiye Matbaasında bastırılmıştır. İstihbarat Şubesi tarafından “mahrem ve hizmete mahsus” ibaresiyle yayınlanmıştır. Kitabın mahiyeti itibariyle gizli olması nedeniyle kitapta yazarından söz Devamı…

Taşkın Frekans Analizi

Taşkın Frekans Analizi Naci Büyükkaracığan Gece Akademi Bir nehir yatağında bulunan su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur yağması, mevcut kar örtüsünün erimesi ya da nehir yatağının kesitinin ani değişiminden dolayı hızla artması ve taşması sonucunda, çevresindeki canlılara, arazilere, mal ve mülke zarar vermesi olayına taşkın denmektedir.Taşkınlar doğal bir olay olmakla Devamı…

Kamu Politikası Analizi

Kamu Politikası Analizi Cenay Babaoğlu Gazi Kitabevi Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Ülke Rekabet Gücüne Ekonomik Özgürlüklerin Etkisi: Panel Veri Analizi

Ülke Rekabet Gücüne Ekonomik Özgürlüklerin Etkisi: Panel Veri Analizi Adnan Özdemir Kriter Yayınları Ülkelerin dış ticarette rekabet gücünü etkileyen çeşitli unsurların yanı sıra iş yapma kolaylığını temsilen ekonomik özgürlükler de önemli bir değişken olarak görülmektedir. Teorik çalışmalar ışığında ekonomik özgürlüğün yüksek olduğu ülkelerin uluslararası ticarette daha rekabetçi olacağı öngörülmektedir. Bu Devamı…

Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi

Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Olan Etkilerinin Analizi Ayhan Kırbaş Gazi Kitabevi İçindekiler 1-Temettü Kavramı, Dağıtım Politikaları ve Etkileyen Faktörler2-Temettü İle Hisse Senedi Fiyatı ve Getirilerine Yönelik Literatür Taraması3-Temettü Duyurularının Hisse Senedi Getirisine Olan Etkilerinin Analizi4-Genel Değerlendirme ve Sonuç Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Devamı…

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Sait Y. Kaygusuz Dora Basım Yayın 1. Finansal tablolar ve türleri 2. Finansal analiz nedir? 3. Oran analizi nedir? 4. Dikey yüzde yöntemi 5. Karşılaştırmalı tablolar analizi 6. Eğilim (Trend) yüzdeleri analizi 7. Maliyetler değişken ve sabit olarak nasıl sınıflandırılır? 8. Başabaş noktası nasıl hesaplanır? 9. Analizde Devamı…

Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi

Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi Mustafa Çalışkan Beta Yayınevi Madde bağımlılığı bireyi etkileyen önemli bir sağlık sorunu olmakla birlikte toplum nezdinde ahlaki bir sorun olarak da görülmektedir. Bu kapsamda madde bağımlısı birey toplum içinde dışlanmaya maruz kalmakta ve etiketlenme gibi sosyal sorunlar yaşamaktadır. Bu toplumsal davranış bireyin sağlık sorunlarının Devamı…

Refah İktisadı ve Refah Devletinin İktisadi Analizi

Refah İktisadı ve Refah Devletinin İktisadi Analizi Leyla Firuze Arda Özalp Efil Yayınevi Refah kavramı ve refah iktisadına dair gelişen literatürdeki genel kavramlara dair genel bir yaklaşım sunan kitap, 20. yüzyıl sanayi toplumunda sosyal politikaların etkinliği ve gelişimi açısından devletin, sosyal politikanın artan sorumluluğunu yüklenen merci olduğunu ve refah iktisadının Devamı…