Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat

Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat Kollektif Değişim Yayınları Dünyanın diğer coğrafyaları ile kıyaslandığında tarihsel birikim açısından benzersiz olan Anadolu, bu tarihi zenginliğini bölgede yaşayan toplumların kültürel dokusuna da yansıtmıştır. Bu durum, Anadolu tarihini dünya tarihi içerisinde benzersiz bir seviyeye yükseltirken, bu tarihi yazanlara da büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluktan hareketle, ülkemizdeki Devamı…