Edib Ahmed Yükneki ve Atebetü’l Hakayık

Edib Ahmed Yükneki ve Atebetü’l Hakayık Oğuz Çetinoğlu Bilgeoğuz Yayınları İlk Türk- Müslüman devleti olduğu kabul edilen Karahanlı dönemi kültürünü günümüze taşıyan eserlerden biri olan Atebetü’l-Hakayık hakkında ciddî çalışmalar yapılmıştır. Fakat bu çalışmalar benzer mevzulardaki diğer eserler hakkındaki araştırmalara nazaran, sayıca azdır. Türk dili ile yazılmış Türk-İslam döneminin ilk örneklerinden Devamı…

Kavle Ahmed Fennari Şerhi Mantık (Arapça)

Kavle Ahmed Fennari Şerhi Mantık (Arapça) Kolektif Mütercim Yayınları Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Kul Hoca Ahmed Yesevi

Kul Hoca Ahmed Yesevi İsmetullah Yesevi Yazarın Kendi Yayını – İsmetullah Yesevi Türk-İslâm âleminin önemli yapıtaşlarından, Türk aksakalları kervanının ser-halkası olan Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, yüzyıllardır Türklerin manevi hayatında silinmez izler bırakan önemli simalardan biri olmuştur. O, asırlardır sadece Türkistan’da değil, tüm Türk halklarının ruhi dünyasını etkilemiştir. Hoca Ahmed Devamı…

Ahmed Cevdet Paşa’nın Kaleminden (2 Kitap Set)

Ahmed Cevdet Paşa’nın Kaleminden (2 Kitap Set) Osman Doğan Çamlıca Basım Yayın – Özel Baskı Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Bütün Hikayeleri

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Bütün Hikayeleri Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Büyüyen Ay Yayınları 1914 yılında 49 yaşında vefat eden Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi’nin eserleri aradan 104 yıl geçmesine rağmen henüz tam olarak kültür dünyamıza kazandırılabilmiş değil. Bütün hikayelerini bir araya getiren bu eser de hikayelerin son yayımlanış tarihi olan 1912 Devamı…

19. YY. Nakşibendi Şeyhlerinden Hocazade Ahmed Kamil Efendi ve Divanı

19. YY. Nakşibendi Şeyhlerinden Hocazade Ahmed Kamil Efendi ve Divanı Mesut Bayram Düzenli Kriter Yayınları Şiirlerinde “Kâmil” mahlasını kullanan Hocazâde Ahmed Kâmil Efendi, İstanbul Fatih Semti’nde Şeyh Türlü Tekkesi’ni kurmuş ve burada irşat vazifesinde bulunmuş 19. yy. Nakşibendi şeyhlerindendir. Bütün diğer mutasavvıf şairler gibi, o da tasavvufi düşüncelerini yaymak ve Devamı…

İlklerin Paşası Ahmed Vefik Paşa

İlklerin Paşası Ahmed Vefik Paşa Oğuzhan Alpaslan İhtimal Dergisi Yayınevi – Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın ilk başkanı, kısaca ilk parlamento başkanımız. – “Başvekil” sıfatını kullanan ilk sadrazam, kısaca ilk başbakanımız. – İlk Türkçümüz. – İlk Halkçımız. – Çağıl Türk tiyatrosunun kurucusu. – Ölümü üzerine İstanbul’da gazete ve dergilerde resmi yer edinen Devamı…