Türkiye’deki Spor Tesislerinin Engelliler İçin Yeterlilik Düzeylerinin Kullanıcılar Açısından Araştırılması

Türkiye’deki Spor Tesislerinin Engelliler İçin Yeterlilik Düzeylerinin Kullanıcılar Açısından Araştırılması Oktay Kızar Gece Akademi Bu çalışmada, Türkiye’deki spor tesislerinin engelliler için yeterlilik düzeyindeki standartlarını belirlemede var olan mevcutdurumu tespit etme, beklenti, memnuniyet düzeylerini belirleme ve model önerisi oluşturma amaçlanmıştır. Araştırmaya; Elazığ, Bingöl, Ankara, Tokat, Kayseri, Antalya, Sakarya, Konya, İstanbul, Mersin, Devamı…

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi

Dünden Bugüne Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Açısından Sivil-Asker İlişkisi T. Gökhan Özçelik Ekin Basım Yayın – Akademik Kitaplar Yazarı Sizekitap’da Ara Yazarı Twitter’da Ara Kitabı Twitter’da Ara Yazarı Facebook’ta Ara Kitabı Facebook’ta Ara Bu kitap ve daha fazlası hakkında haber alın! Bu kitabı kitap listenize ekleyin! 0

Dil-Konuşma ve Davranışlar Açısından Çocuk Beyninin Gelişimi ve Nörogelişimsel Problemler

Dil-Konuşma ve Davranışlar Açısından Çocuk Beyninin Gelişimi ve Nörogelişimsel Problemler Oğuz Tanrıdağ Üsküdar Üniversitesi Yayınları Tıptaki uzmanlaşmaya paralel biçimde insan hayatının evrelerine birbirleriyle ilişkisiz bakıyor ve hastalıkları konusunda da bu tutumu sürdürüyoruz. Mesleki olarak ne kadar haklı gerekçeleri olsa da, çocuk beyniyle ilgili gerçeklerin ve hastalıkların 10-11 yaşlarına kadar çocuk Devamı…

Siyasal Pazarlama Açısından Aday Belirleme Süreci

Siyasal Pazarlama Açısından Aday Belirleme Süreci Turan Şener Litera Türk u yerde, doğru iletişim kanallarıyla ve doğru mesajlarla ulaştıran siyasi partiler, elde etmek istedikleri başarı için rakiplerinden daha önde yer almaktadırlar. Böylece profesyonel ve planlı şekilde yürütülen çalışmalarla paralel olarak doğru konumlandırılmış aday ve/veya siyasi partiler hem seçmenin oyunu elde Devamı…

Kelam ve Tasavvuf Açısından Marifetullah

Kelam ve Tasavvuf Açısından Marifetullah Mehmet Şaşa Nobel Akademik Yayıncılık İslam dininin merkezinde yer alan marifetullah konusu, özellikle de inanç esaslarını savunma görevini üstlenmiş ve bu doğrultuda sistemler geliştirmiş olan kelam âlimlerinin ilgi odağı olmuştur. Doğal olarak kelamcılar, kendi düşünce sistemleri içerisinde Allah’ı bilme hususuna yer ayırmışlar ve konuyla ilgili Devamı…

Görev ve Yetkileri Açısından Hz. Peygamber

Görev ve Yetkileri Açısından Hz. Peygamber Muhammed Emin Yıldırım Siyer Yayınları ‘Her tanıyan bilir, ama her bilen tanımayabilir.” Biz bu ifadeyi, Efendimiz (sas) karşısındaki durumumuz için de söyleyebiliriz. Bugün iki milyara yakın İslam ailesinin kaç ferdi gerçekten Peygamber Efendimiz’i hakkıyla tanıyor? Bunun hesabını yapmamız zor ama şunu iyi biliyoruz ki Devamı…

Kur’an Kıssalarının İslam Ahlakı Açısından Yorumu

Kur’an Kıssalarının İslam Ahlakı Açısından Yorumu İsmail Kılıç Ravza Yayınları Sırrı Paşa’nın Yusuf Suresi Tefsiri Tanzimat sonrası Osmanlı müfessirlerinden biri olan Giritli Sırrı Paşa, farklı bölgelerde mektupçuluk, mutasarrıflık, valilik yapmış ve vezirliğe kadar yükselmiştir. Başta tefsir olmak üzere birçok sahada ilim dünyasına önemli eserler bırakmıştır. Bunlardan biri de. Yusuf suresi Devamı…

Psikoloji Açısından Hz.Peygamber’in Şahsiyeti

Psikoloji Açısından Hz.Peygamber’in Şahsiyeti Sehilan Biler Fecr Yayınları Kur’an, insanı en iyi bilen Yüce Yaratan tarafından insanın ve insanlığın dertlerine çare -şifa- olması için gönderilmiştir. O halde neden diğer psikoloji ekollerinden bağımsız ve Kur’an’­dan ve hadislerden ilham alan yepyeni ve orijinal psikolojik görüşler olmasın? Cenab-ı Hak, Kur’an’da insanı tanımlayan pek Devamı…