1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi

1927 İran Azerbaycanı İstihbarat Raporu ve Analizi Ersin Müezzinoğlu İmaj Yayıncılık İran azerbaycanı Tedkik Raporu 92 sayfalık Osmanlıca metindir. Türkiye Cumhuriyeti Erkanıharbiyeiumumiye Riyaseti İstihbarat Şubesi tarafından 1927 yılında ankara’da Erkanıharbiyeiumumiye Matbaasında bastırılmıştır. İstihbarat Şubesi tarafından “mahrem ve hizmete mahsus” ibaresiyle yayınlanmıştır. Kitabın mahiyeti itibariyle gizli olması nedeniyle kitapta yazarından söz Devamı…