19. Yüzyıl Doğu Süryanilerinde Sosyal ve Ticari Hayat

19. Yüzyıl Doğu Süryanilerinde Sosyal ve Ticari Hayat Murat Gökhan Dalyan Kitabevi Yayınları Nasturi, ilk Hıristiyanlık tartışmalarından sonra ortaya çıkan mezhebe inanan halka verilen isimdir. Nasturiler ilkçağ dönemlerinden itibaren Sasani-Bizans çekişmelerinin ortalarında bulundukları için her iki devletten de zaman zaman tolerans gördüler. Ancak aynı mezhebe ve dine mensup olmadıkları için Devamı…