Aynadaki Hançer

Aynadaki Hançer Csaba Ujkery Birleşik Yayınevi Zigetvar doğumlu Macar yazar, emekli ceza hakimi, mahkeme başkanı Csaba Ujkery’nin 1985’ten bu yana düzenli olarak yazınsal eserleri vayımlanmaktadır. Günümüze değin 120 öyküsü ve içlerinden 10’u zamanı roman olan 13 kitabı yayımlandı. Vakaları gerçeğe sadakatle izleyen ve esaslı tarihsel informasyon temelinde yazılmış olan kitapları, Devamı…