Yeni Türkiye Cumhuriyeti

Yeni Türkiye Cumhuriyeti Graham E. Fuller Eksi Kitaplar Müslüman dünyasındaki merkezî devletleri inceleyen birçok kitap arasından ilk defa bu kitap uzun bir yalnızlık sürecinden sonra Türkiye’nin Orta Doğu siyasetinde bir kez daha nasıl başat bir oyuncu haline geliyor olduğunu araştırmaktadır. Aslında bağımsız hareket ederek ve yönetiminin anayasal açıdan seküler şekli Devamı…

Büyük Türk Alimi Maturidi ve Maturidilik

Büyük Türk Alimi Maturidi ve Maturidilik Ahmet Ak Ensar Neşriyat Bu kitapta, araştıran ve her şeyin mümkün olan en iyisinin yapılmasını isteyen; problemlerin aklın ışığında çözülmesini tavsiye eden, kardeşlik ve eşitlik, birlik ve beraberlik, barış ve adalet anlayışı üzerine kurulan iman nazariyesini savunan büyük Türk bilgini Ebû Mansûr el-Mâturîdî’nin İslam Devamı…

Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi

Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi Mehmet Yanmış Grifon Kitap Türkiye’nin 2012’de başlattığı barış süreci Haziran 2015 sonrasında yeniden çatışmaya dönüştü. Barış beklentilerinin çok yükseldiği üç yıllık barış görüşmelerinin akabinde yaşanan çatışmalar yüzyıllık sorunun çözümü konusunda karamsarlığı artırıyor. Türkiye, Arap Baharıyla yayılmaya başlayan protesto eylemlerinin neler yapabileceğini fark ettiğinde kendi yumuşak karnı Devamı…

Geleneksel Çin Felsefesi Mo Zi

Geleneksel Çin Felsefesi Mo Zi Havva Erşahin Gece Kitaplığı Felsefe tarihçisi Fung Yulan’ın ifadesiyle Mo Zi, “Konfüçyüs’ün ilk muhalifi”dir. Konfüçyüsçülüğün statükocu fikirleri ile soylu sınıfın lüks ve eğlence düşkünlüğünü, gereksiz tören ve uygulamalarını şiddetle eleştiren Mo Zi, emek, iş ve kaynakların tasarruflu kullanımı gibi kavramları dile getirerek insani değerlerin evrenselliğini Devamı…

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları Yaşar Kalafat Berikan Yayınları Salur Türkleri, Türk tarihinde geniş yer tutan Oğuz boylarındandırlar. Günümüzde, Doğu Türkistan’da Çinlileşme, İran’da Farslaşma, Irak ve Suriye’de Araplaşma karşısında “kaybolmakta olan Türk toplulukları” arasına girmemek için mücadele vermektedirler. Azerbaycan ve Türkiye’de yaşayan Salurlar, doğal olarak bu iki ülkenin asli Devamı…

İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler

İslam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler Kemal Göz Fecr Yayınları Temel hak ve hürriyetlerin ahlâkî ve hukukî gücü günümüz toplumlarında, gözlenebilen önemli bir gerçekliktir. Bu değerler, günümüzde, insanlık onurunu koruma hususunda bütün kültürlerde ortak talepler olarak görülür. İslâm’ın ortaya koyduğu ve insanlara hasrettiği bu hak ve hürriyetler yıllardır kullanılırken, günümüz dünyasının Devamı…

Kader Sorunu Mu? Kadere İman Mı? 2

Kader Sorunu Mu? Kadere İman Mı? 2 Muhammet Yazıcı Kayıhan Yayınları İslam inancında kaderin bir “inanç esası” olmadığını iddia edenler Kaderin Emevîler tarafından bazı hadisler “uydurularak” amentüye sokulduğunu, çünkü Kur’an’da kaderin iman ile ilişkilendirilmediği, sadece bir “ölçü” anlamını taşıdığını, bundan dolayı da kaderin bir “iman esası” değil bir “sorun” olduğunu Devamı…

Türk Fetihleri Tarihi

Türk Fetihleri Tarihi Mürevvih Vardan Post Yayın Ortaçağ Türk ve Moğol tarihinin en önemli kaynakları arasında Ermeni müverrihlerin yazmış olduğu eserler son derece önemlidir. Bu eserler, Türk ve Moğol tarihi hakkında birinci elden bilgi kaynağıdır. Ermeni müverrih Vardan tarafından telif edilen bu eser Türk, Moğol, Ermeni, Rum ve Gürcülerin tarihi Devamı…

Mozaik

Mozaik Nihan Ertem Siyah Beyaz Yayınları “Vatana ve millete hayırlı olsun.” temennisini seçimden önce ve sonra o kadar çok duymuştum ki! Tüm siyasilerden ve çoğu vatandaştan duyduğum o temenni cümlesi bir süre kulağımda çınladı. O çınlamanın durmasını beklerken aklıma gelen önemli bir soruyu yönelttim kendisine. O tevekküle girmiş havasını dağıtıp Devamı…