Antropolog Marx

Antropolog Marx Thomas C. Patterson Ütopya Yayınevi 20.yüzyılın sonlarında yaygın bir şekilde reddedildikten sonra Karl Marks’ın çalışmaları şimdi birçok teorisyen ve aktivist tarafından yeniden değerlendiriliyor. Antropolog Karl Marx, modern düşünürlerin bu en etkilisinin bugün Antropoloji için, nasıl hala çok önemli olduğunu araştırıyor. Marx, eleştirel Aydınlanma düşüncesinden derinden etkilendi. İnsanların, tarihsel Devamı…

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme Kadir Canatan Mana Yayınları Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Çoğu çalışmanın, modernleşme ve Batılılaşma meselesine odaklanmış olması ve Devamı…

Zor Çocuk Yoktur Mutsuz Çocuk Vardır

Zor Çocuk Yoktur Mutsuz Çocuk Vardır Mehmet Murat Döğüşgen Ekinoks Yayın Grubu Kötü çocuk yoktur, kötü eğitilmiş çocuk vardır. Başarısız çocuk yoktur, önüne aşamayacağı hedefler konarak başarısız duruma düşürülmüş çocuk vardır. Sorumsuz çocuk yoktur, sorumlulukları elinden alınmış çocuk vardır. Zor çocuk yoktur, mutsuz çocuk vardır. Çocuğunu seven ve düşünen her Devamı…

Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi

Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi Mustafa Çalışkan Beta Yayınevi Madde bağımlılığı bireyi etkileyen önemli bir sağlık sorunu olmakla birlikte toplum nezdinde ahlaki bir sorun olarak da görülmektedir. Bu kapsamda madde bağımlısı birey toplum içinde dışlanmaya maruz kalmakta ve etiketlenme gibi sosyal sorunlar yaşamaktadır. Bu toplumsal davranış bireyin sağlık sorunlarının Devamı…

Pozitif Ergenlik

Pozitif Ergenlik Richard M. Lerner Sola Yayınları Gençlik güzeldir; heyecan doludur… “Richard M. Lerner çağdaş gelişim psikolojisinin önde gelen temsilcilerinden biridir. Gençliğe problem odaklı yaklaşımlara karşı gelerek olumlu gelişmeye odaklanmış ve ‘Pozitif Gençlik Gelişimi’ akımını başlatmıştır. Araştırmaları, önemli bilimsel ve teorik katkılarının yanı sıra ergenlere yönelik geniş çaplı destekleyici uygulamalara Devamı…

Modernizmin Yansımaları: 90’lı Yıllarda Türkiye

Modernizmin Yansımaları: 90’lı Yıllarda Türkiye R. Funda Barbaros Efil Yayınevi Türkiye’nin Modernizm serüvenini, farklı disiplinleri bir araya getirerek ülkenin geçirdiği süreçleri ve olayları özgün biçimde anlatan modernizmin yansımaları serisinin dördüncü kitabı Modernizmin Yansımaları: 90’lı Yıllarda Türkiye. 1990’lı yıllar, 20. yüzyıla damgasını vuran iki kutuplu dünyanın yıkılıp yerine henüz ne tür Devamı…

Gelenek ve Kimlik İlişkisi

Gelenek ve Kimlik İlişkisi Serdar Uğurlu Kriter Yayınları İnsanoğlunun XVIII. asrı idrak etmesi ile birlikte, geleneğin dünyasından ve onun yönlendirici otoritesinden kopartılarak veya kurtarılarak özgür bir dünyaya çekildiğinden bahsedilir ki bu dünyanın adı günümüzde “modern dünya” olarak nitelenmektedir. Bu manada modern dönemin başlaması ile geleneksel dönem sona erdirilmiş; son üç Devamı…

Münevver Anlayışımız

Münevver Anlayışımız M. Said Çekmegil Çıra Yayınları Memleketimizde Batılılaşma cereyanının hükümetler eliyle desteklenerek adeta Milli EğitimPolitikası halinde müfredatlara dâhil edilmesi sonucunda maalesef neredeyse yerli olan her değere düşmanlık eden aydınların yetişmesine sebebiyet verdi. Mehmed Said Çekmegil bu kitapta “Münevver” ile “Aydın” arasındaki bu ince farka değinerek çok ciddi bir analiz Devamı…

Toplumsalın Alacakaranlığı

Toplumsalın Alacakaranlığı Henry A. Giroux Dost Kitabevi Yayınları Eğitimi ve çoktandır marjinalleşmiş bir gençliği tümden gözden çıkaran bir toplumu bekleyen akıbetten söz ediyor Giroux. Özelleşmiş çıkarlar uğruna geleceği ipotek altına alınmış bir toplumun nasıl bir çıkmaza sürüklendiğinin çok da büyük bir analiz becerisi gerektirmediğini, yıkımın kısa ve orta vadeli sonuçlarının Devamı…