Göç ve Kültür

Göç ve Kültür İsmail Doğan Bilge Kültür Sanat Türk kültürünün tarihsel ve sosyolojik tecrübesi bu kitabın temel problemi olarak alınmıştır. Çünkü tarihsel ve sosyolojik boyut göç ve kültürün iki temel ayağını teşkil eder. Bu bağlamda göçün toplumsal tarihimizdeki yeri ile modern hayata getirdiği etkiler kültürel ve eğitimsel tecrübeler üzerinden incelenmektedir. Devamı…

Küba Sosyalizminin Yolu ve Geleceği

Küba Sosyalizminin Yolu ve Geleceği Mao Xianglin Canut Yayınları Elinizdeki araştırma 20. yüzyılın büyük sosyalist liderlerinden Fidel Castro’nun tavsiyesi ile kitaplaştırılmış, Çin-Küba ortak projesi olarak İspanyolcaya çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Fidel Castro bu kitabın Küba’nın sosyalist inşa çabalarında karşılaşmış olduğu sorunları “yürekli bir şekilde” değerlendirdiği ifadesini kullanmıştır. Yazar Mao, 20 yılını Devamı…

Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora

Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora Atakan Durmaz Çizgi Kitabevi Yayınları Türkiye’nin, orta ve uzun dönemde hedeflediği ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmesi için katma değeri yüksek, inovatif ürünler üretmesi gerekmektedir. Ancak mevcut beşeri sermaye stokuyla hedeflenen sonuçlara ulaşmayı sağlayacak bu tarz ürünlerin üretilerek ticarileştirilmesi oldukça zordur. Bu noktada Türkiye’nin kısa dönemde ihtiyaç duyduğu Devamı…

Herkes İçin Şehir

Herkes İçin Şehir Yunus Emre Ekşi Tekin Yayınevi Şehir ve insan hayatının hızla aktığı, küreselleşme süreci ile birlikte şehir merkezlerinde oluşan sıkışıklık ve yeni yaşam alanlarındaki plansız büyüme nedeniyle dünyada pek çok şehir, doğal yaşam alanlarından uzaklaşmıştır. Bu alanda Cittaslowlar, sakin ve yaşanabilir şehirlerle ilgili gerek Türkiye’de gerekse de dünyada Devamı…

Yetişin Çocuklar

Yetişin Çocuklar Selçuk Şirin Doğan Kitap Çocuklarımız için her şeyi “doğru” yapmanın reçetesini ararken çoğunlukla kendimizi strese boğuyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkan Prof. Dr. Selçuk Şirin, 20 yıl süren akademik çalışmaların bir ürünü olan Yetişin Çocuklar’da ebeveyn ve eğitimcilere sesleniyor. Şirin, bu kitapla özellikle “mükemmel ebeveynlik” baskısını hissedenlere bilimsel ve Devamı…

Çin’in Önündeki Başlıca Sekiz Sorun

Çin’in Önündeki Başlıca Sekiz Sorun Xie Chuntao Canut Yayınları Bu kitap ünlü strateji uzmanı Xie Chuntao’nun Çin’in karşı karşıya bulunduğu sekiz önemli sorununa ilişkin araştırmasını yansıtmakta, partiye ve hükümete stratejik tavsiyelerde bulunmaktadır. Çin, bugün dünyanın en hızlı toplumsal değişim ve dönüşümler yaşayan, dünyanın en kalabalık ülkesi. Ekonomik yapısında büyük bir Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Kültürel Uyum Ruh Sağlığı ve Din

Kültürel Uyum Ruh Sağlığı ve Din Zeynep Sağır Dem Yayınları Savaş, milyonlarca insanın kaderini değiştirmektedir. Bombalı saldırılar, kaos, ölüme şahitlik, işkence ve yaralanmalar milyonları zorunlu olarak göçe itmektedir. Ölümden kaçanların tek bir amacı var: canlarını kurtarmak. En temel insani hak olan canını kurtarmak onları korkunun, kaygının, çaresizliğin çokça hissedildiği ülke Devamı…

önce , sizekitap tarafından

Hayat Bir Oyundur

Hayat Bir Oyundur İlkay Şahin Çizgi Kitabevi Yayınları Modern ideolojinin insanın varoluşunu akıl ve beden, sosyal ve beşeri, iş ve boş zaman, gelişmişlik ve geri kalmışlık, kutsal ve seküler, eğlence ve ciddiyet, inanç ve eylem, tüketim ve üretim gibi farklı dikotomiler içinde parçalamaktaki tüm ısrarına rağmen hayat, doğal akışı itibarıyla, Devamı…

önce , sizekitap tarafından