Mağara Duvarından Yansımalar

Mağara Duvarından Yansımalar Jan Berting Bilge Kültür Sanat Bu eser, başından beri ele aldığımız bölünme, ayrışma ve manipülasyonlara neden olan ve bundan sonra da etkinliğini sürdürmesi mümkün görünen, önce zihnimizde oluşup daha sonra hayat pratiğine dönüştürdüğümüz kolektif kimlik ve temsillerin sosyolojik, psikolojik, siyasi, kültürel bir çözümlemesini okuyucusuyla buluşturmayı hedeflemektedir. Elinizdeki Devamı…

Talepkar Bir Hareket Olarak Yeni Toplumsal Hareketler

Talepkar Bir Hareket Olarak Yeni Toplumsal Hareketler Ayşegül Dede Literatürk Academia Yeni toplumsal hareketlerin ve küresel toplumsal hareketlerin sivil toplum alanını genişletme çabası, iktidarın gündeminde olmayan konuları kamuoyunda tartışmaya açması ve iktidarla ilişkilerinde önemli bir aktör olarak konumlanma isteği hareketlere olan ilginin her geçen gün artmasına neden oluyor. Ancak hareketlerin Devamı…

Sosyal Tabakalaşma

Sosyal Tabakalaşma Lütfi Sunar Nobel Akademik Yayıncılık Tabakalaşma nedir, nasıl açıklanabilir? Son 40 yılda tabakalaşma sistemlerinde yaşanan değişimler nelerdir? Sosyolojide tabakalaşma konusu nasıl ele alınmaktadır? Türkiye’de toplumsal yapı ve tabakalaşma konularında ne tür çalışmalar mevcuttur? Tabakalaşma konusu sosyolojik analiz için merkezî bir önemdedir. Dünya sosyolojisinde önemli epistemoloji, kuram ve yöntemler Devamı…

Bebeğimin Sözlüğü

Bebeğimin Sözlüğü Zeynep Evliyaoğlu Sokak Kitapları Yayınları Sözcüklerin gücünü, iradeyi kullanmanın önemini bilen Türkçe Öğretmeni bir anne olarak bebeğime ilk yıllarında hangi sözcükleri öğretmeliyim ve telaffuzlarını nereye yazabilirim diye düşünürken bu sözlük çalışmasını yapmaya karar verdim. Bebeğimin şirin telaffuzları benim için çok önemli ve özeldi, bu yüzden tek bir yerde Devamı…

Değişim Sosyolojisi

Değişim Sosyolojisi Lütfi Sunar Nobel Akademik Yayıncılık Toplumsal değişme nedir? Toplumlar nasıl değişirler? Değişimi açıklayan temel teoriler hangileridir? Türkiye’de değişimin temel dinamikleri nelerdir? Toplumsal değişim sosyolojinin tüm konu, kavram ve kuramlarını ilgilendiren temel bir alandır. Başlangıcından günümüze değin sosyoloji literatüründe değişimle ilgili çok sayıda açıklama ortaya çıkmıştır. Bu açıklamaların oluşturduğu Devamı…

Çöp Üzerine

Çöp Üzerine John Scanlan SUB Basın Yayım Ve de görülecektir ki, çöp yaşam ve ölüm arasındaki neredeyse seçilemez olan çekişmenin sonucu olarak ortaya çıkar -zira ölüm insanın maddeye dönüşünü ve bir anlamda, bedenin ‘çöpleşmesini’ teşkil eder. Bu da, yaşamımızı korumak için ölümden kaçınmamız gerektiği anlamına gelir. Bu ölümden sakınışla bir Devamı…

Arafta Kalmak

Arafta Kalmak Cengin Kanık Libra Yayınları 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yol açtığı tahribattan sonra hızlı bir kalkınma sürecine giren Batı Avrupa ülkeleri, kendi işgücüarzlarındaki eksiklikleri, daha az gelişmişolan ülkelerden karşılamaya çalıştılar. 1 Eylül 1961’de Türk- Alman işgücü sözleşmesinin ardından süreç hızkazanmıştı. 1974 yılında gerçekleştirilen aile birleşmeleriyle birlikte, Türkiyeli göçmenlerin yaşamını Devamı…

Beynin Tanrıdır

Beynin Tanrıdır Timothy Leary SUB Basın Yayım Sen Bir Tanrısın… Timothy Leary ve psikedelik araştırma ekibi, çok geçmeden keşfetti ki, bilim insanı olmak onları “beyin değişimi” karşısındaki güçlü tabudan koruyamayacaktı. Sihirli bitkilerle beyni değiştirmek ve zihni genişletmek kanuna aykırıdır. Beyin, cinsel organların yerini alarak, sahibi tarafından dokunulmaması ya da açılmaması Devamı…