Ütopyadan Bilime Sosyalizmin Gelişimi

Ütopyadan Bilime Sosyalizmin Gelişimi Friedrich Engels Yordam Kitap “Modern sosyalizm, içeriği bakımından, her şeyden önce, bir yandan mülk sahipleri ile mülksüzler, kapitalistler ile ücretli emekçiler arasındaki günümüz toplumunda hüküm süren sınıf karşıtlıklarının, diğer yandan da üretimde hüküm süre anarşinin kavranmasının ürünüdür.Engels’in bu cümleyle başlayan eseri, Karl Marx’ın sözleriyle, “bir bilimsel Devamı…

Önce Mekan Vardı

Önce Mekan Vardı Abdurazack Karriem Edebi Şeyler Bir tarafta ordularıyla, sermayeleriyle, bütün yıkıcılıkları ile devletler ve şirketler; sürekli biçimde ele geçirilmeye, temellük edilmeye ve “yeniden yapılandırılmaya” çalışılan mekanlar. Diğer tarafta, kendi yaşam alanlarını, topraklarını, evlerini, mahallelerini, ormanlarını, kısacası mekanlarını savunanlar…Önce Mekan Vardı, devletlerin ve şirketlerin bu topyekûn saldırısına karşı mekanların Devamı…

Göç ve Göçmenler

Göç ve Göçmenler Hayriye Erbaş Phoenix Yayınevi Elinizdeki kitap, 1980’li yılların ortalarında göç ve göçmenlere ilgimin başladığı yıllardan günümüze değin bitmeyen bir yolculuğun öyküsüdür. Bu yolculukta göç ve göçmenlerle ilgili odaklanılan sorunsal değişse de değişmeyen tek şey, göçle ilgili olarak kendi içinde tutarlı ancak sürekli bir biçimde geliştirilmeye çalışılan metodoloji Devamı…

Göç ve Kültür

Göç ve Kültür İsmail Doğan Bilge Kültür Sanat Türk kültürünün tarihsel ve sosyolojik tecrübesi bu kitabın temel problemi olarak alınmıştır. Çünkü tarihsel ve sosyolojik boyut göç ve kültürün iki temel ayağını teşkil eder. Bu bağlamda göçün toplumsal tarihimizdeki yeri ile modern hayata getirdiği etkiler kültürel ve eğitimsel tecrübeler üzerinden incelenmektedir. Devamı…

Küba Sosyalizminin Yolu ve Geleceği

Küba Sosyalizminin Yolu ve Geleceği Mao Xianglin Canut Yayınları Elinizdeki araştırma 20. yüzyılın büyük sosyalist liderlerinden Fidel Castro’nun tavsiyesi ile kitaplaştırılmış, Çin-Küba ortak projesi olarak İspanyolcaya çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Fidel Castro bu kitabın Küba’nın sosyalist inşa çabalarında karşılaşmış olduğu sorunları “yürekli bir şekilde” değerlendirdiği ifadesini kullanmıştır. Yazar Mao, 20 yılını Devamı…

Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora

Beşeri Sermaye Kaynağı Olarak Diaspora Atakan Durmaz Çizgi Kitabevi Yayınları Türkiye’nin, orta ve uzun dönemde hedeflediği ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilmesi için katma değeri yüksek, inovatif ürünler üretmesi gerekmektedir. Ancak mevcut beşeri sermaye stokuyla hedeflenen sonuçlara ulaşmayı sağlayacak bu tarz ürünlerin üretilerek ticarileştirilmesi oldukça zordur. Bu noktada Türkiye’nin kısa dönemde ihtiyaç duyduğu Devamı…

Herkes İçin Şehir

Herkes İçin Şehir Yunus Emre Ekşi Tekin Yayınevi Şehir ve insan hayatının hızla aktığı, küreselleşme süreci ile birlikte şehir merkezlerinde oluşan sıkışıklık ve yeni yaşam alanlarındaki plansız büyüme nedeniyle dünyada pek çok şehir, doğal yaşam alanlarından uzaklaşmıştır. Bu alanda Cittaslowlar, sakin ve yaşanabilir şehirlerle ilgili gerek Türkiye’de gerekse de dünyada Devamı…

Yetişin Çocuklar

Yetişin Çocuklar Selçuk Şirin Doğan Kitap Çocuklarımız için her şeyi “doğru” yapmanın reçetesini ararken çoğunlukla kendimizi strese boğuyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkan Prof. Dr. Selçuk Şirin, 20 yıl süren akademik çalışmaların bir ürünü olan Yetişin Çocuklar’da ebeveyn ve eğitimcilere sesleniyor. Şirin, bu kitapla özellikle “mükemmel ebeveynlik” baskısını hissedenlere bilimsel ve Devamı…